Teravih Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Kılınışı Video Anlatım İzle

Terâvih namazı Ramazan ayında 30 gün boyunca Yatsı namazı ile birlikte kılınan ve kılınması erkek, kadınlar için sünnettir. Toplamda 20 rek’attir. Ramazan-ı şerîf boyunca her gece kılınır. Evde de kılına bileceği gibi uygun olan Cemaat ile kılınmasısır. ve sünnet-i kifâyedir. Bilgiozetim.com Teravih Namazı Yatsı namazından sonra ve Vitr-i Vacib namazından önce kılınır. Vitirden sonra da kılınabilir.

Meselâ, Camiye geç kalan ve Terâvih'in bir kısmına yetişip, imâmla vitr namazını kılan biri, terâvih namazında yetişip kılamadığı rek’atları, vitir namazından sonra kılar. Vitir namazı, sadece Ramazan ayında cemâat ile birlikte kılınır. Vaktinde kılınmayan Terâvih namazı kazaya bırakılamaz, nâfile olur.

Terâvih Namazı nasıl kılınır?
Terâvih namazını ikişer rek’at olmak üzere, on selâmla ve her dört rek’at sonunda bekleyip tesbîh yaparak kılmak müstehabdır. Terâvih namazı cemâatsiz yalnız olarak kılındığında; iki rekatte bir selam verildiğinde sabah namazının sünneti gibi, dört rek'atte bir selam verildiğinde ikindi namazının sünneti gibi kılınır.

Cemâatle dört rekatte bir selam verilerek kılındığında, ikindi ve yatsı namazlarının ilk dört rek'atlık sünneti gibi kılınır, ya’ni ilk oturuşta salli barik okunur, üçüncü rekatte kalkıldığında sübhaneke okunur. Kaza borcu olan, boş zamanlarında, beş vaktin sünnetleri ve terâvih yerine de kaza kılıp, bir ân önce, kazaları bitirip, bu namazları kılmağa başlamalıdır.

Terâvih namazı câmi’de cemâat ile kılınınca, başkaları evde yalnız kılabilir, günâh olmaz. Fakat câmideki cemâat sevabından mahrûm kalır. Evde, bir veya birkaç kişi ile cemâat ile kılarsa, yalnız kılmaktan yirmiyedi kat fazla sevab kazanır.

terâvih namazına bir defa niyet etmek kafi ise de her iftitâh tekbîrinde niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemâatle kılmıyanlar, terâvihi cemâat ile kılamaz. Yatsıyı cemâat ile kılmıyan bir kimse, farzı yalnız kılıp, sonra terâvihi cemâat ile kılabilir. Not: Alıntıdır.
Teravi Namazı Kılınışı Video Anlatım İzle


EmoticonEmoticon