2014 Tapu Kadastro Sözleşmeli Personel Alımı İş Başvuru Formu Doldur

2013 2014 Tapu kadastro eleman alımı, 2014 tapu kadastro iş ilanları hakkına bilgiler. Güncel iş ilanları kategorimize yeni eklediğimiz haberlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımları iş başvuru şartları ve detayları şu şekilde. Tapu kadastro İzmir, İstanbul, Ankara, Sakarya, Adana, Malatya, Mersin, Diyarbakır, Batman, Kırklareli, Tekirdağ, Trabzon, Edirne, izmit, Bursa, Mardin, Urfa, Tokat, Antalya eleman alımları.

Tapu Kadastro 41 uzman personel, 13 kadastro teknisyeni, 81 ofis görevlisi (yazıhane) personeli, 24 harita mühendisi, 1 arşiv, 18 tapu arşiv uzmanı, 4 programcı, 1 mimar, 1 tayyare denetim ve bakım makinisti , 4 programcı, ve 5 bilgisayar uçurum mühendisi olmak üzere toplam 189 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu..19 Haziran 2013 tarihinde güncellenmiş olan ilan ayrıntıları alt kısımdadır.

İLAN


2013 Tapu Kadastro Sözleşmeli Personel Alımları
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2/b bendine göre KPSS (B) grubu puan gizalaması esas alınmak suretiyle başarı gizasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Lisans mezunları dahilin 2012 seneı KPSSP3 (B) puan türü, Önlisans mezunları dahilin 2012 seneı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları dahilin 2012 seneı KPSSP94 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı devinim etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi dahilerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dış sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri duruminde, fesih tarihinden saygınlıken bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1-Mühendis (Harita) (Taşra):
a) Üniversitelerin Harita, Harita ve Kadastro, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
b) Şantiye koşullarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu koşullarda çalışmaya engel durumi bulunmamak.

2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):
Üniversitelerin Bilgisauçurum Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3-Mbayındır (Merkez) :
Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

4-Kadastro Teknisyeni (Taşra) :
a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.
b) Şantiye koşullarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu koşullarda çalışmaya engel durumi bulunmamak.

5- Uzman (Taşra):
Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

6- Büro Personeli (Merkez ve Taşra):
Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):
Yüksek mektepların kütüphanecilik veya arşiv ile alakali bölümlerinden (Balaka ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Balaka Çalışmaları dils programından) mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekmektep mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

8- Arşiv Uzmanı (Merkez):
Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren (Balaka ve Belge Yönetimi, Dökümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Balaka Çalışmaları dils programından) 4 senelık yüksekmektep mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

9- Programcı (Taşra):
a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm/Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisauçurum Programcılığı Bölümleri mezunu olmak,

b) Yüksek tahsili gizasında, bilgisauçurum alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisauçurum Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) sertlmış olmak ve en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil imtihanı nihayetuçları 5 sene süre ile geçerlidir.

Ancak; - Yurtiçi veya vatandışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekmektep ve bilgisauçurum programcılığı alanında iş yüksekokulu mezunu olanlar,

- Yurt dahilinde dils düzeyinde tahsil gördükten nihayetra anne dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,

- İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL-IBT imtihanından en az 72 CBT imtihanından 198 PBT imtihanından 531 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) imtihanından en az 4 puan alanların, İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

10) Uçak Kontrol Makinisti (Merkez):
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dils düzeyinde eğitim veren alakali bölümlerinden (Uçak Gövde- Motor, Uçak Gövde- Motor Bakım veya Uçak Gövde-Motor Bakım) dils programından mezun olmak,
b) İlgili kurum ve kuruluşlarda (Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları) görev yapmış ve hava aracı bakım veya denetim dilsına sahip olmak,
c) Hava Kuvvetleri veya onarım servislerinde yetişmiş ve sivil havacılık tarafından verilmiş B2 tipi tayyare bakım teknisyeni sertifikası sahibi olmak, CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden, en az A2 seviyesinde İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :

1. Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine yalnız bir unvan dahilin, 08-15 TEMMUZ 2013 tarihleri mesai bitimine (saat:17:00) kadar www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulacak olan “Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu” ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. Bilgiozetim.com (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2. Birden çok Bölge Müdürlüğüne ve/veya ani çok unvan dahilin müracaat yapıldığı takdirde müracaatların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

3. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden birine müracaat yapabilecektir.

(*) Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri : Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-Samsun-Kayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas-Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri www.tkgm.gov.tr adresinde vartur.)

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Başvuru bitimi tarihinden saygınlıken Mühendis (Harita), Mühendis (Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli, Arşiv Uzmanı, Tapu Arşiv Uzmanı, Programcı ve Uçak Kontrol Makinisti unvanları dahilin müracaat yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan dahilin ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak gizaya konulmak kaydıyla puan gizalamasına göre, duyuru edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan gizalaması nihayetucunda puanların eşit olması duruminde; doğum tarihi evvel olan adaya, bununda eşit olması duruminde diploma notu yüksek olan adaya evvellik tanınacaktır.

2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan gizalaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla gizalanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.gov.tr) adresinde duyuru edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

4. Yedek listenin yetersiz kalması duruminde puan gizasına göre başka adaylardan atkör yapılacaktır.

E) GENEL HÜKÜMLER :

1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde duyuru edilecektir. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi dahilerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamataraf veya iptal edilen adayların yerine başka adaylardan puan gizalamasına göre atkör yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı devinim etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi dahilerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar dış sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri duruminde, fesih tarihinden saygınlıken bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması menfi nihayetuçlenen ve/veya müracaat ve işlemler gizasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği nihayetradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında tekrarl hükümlere göre matemal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile alakali bütün duyuru, duyurular ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) TAPU KADASTRO İŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1. 6 Adet Fotoğraf (Yeni Çekilmiş)
2. Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)
3. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
4. Nüfakıl Cüzdanı Fotokopisi
5. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip bilgisauçurum ortamında doldurularak teslim edilecektir.)
7. Personel Betaraf Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
8. Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).
10. Personel Balaka Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

Tapuya iş başvurusu ve kapu kadastro 2013 iş ilanları hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümünden yapabilirsiniz. İş başvurusu için yazdığınız yorumlara ADRES ve TELEFON numarası eklemeyiniz. Sadece kayıt için kullandığınız mail adresini yazmanız yeterlidir. Aksi halde yorumunuzu onaylayamayacağız.


EmoticonEmoticon