Doğal Sistemler Nelerdir Litosfer Hidrosfer Atmosfer Biyosfer

Doğal Sistemler hangileridir? Doğal sistem kaça ayrılır hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamından edinebilirsiniz. İnsan doğasının meydana getiren farklı etmenlerin birbiri ile ahenkli olarak çalışmasının coğrafik sonuclarını maddeler halınde ele alırsak bir çok farklı tanım meydana gelmektedir

 Litosfer Taş Küre : Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, vadiler, ovalar ve platolar olarak ayrılan çeşitli yer şekilleri olarak meydana gelir. Yerşekilleri farklı özelliklerde bulunan taş ve tabakalar tarafından oluşur. Yer yüzünün kabuğunun oluşturan bu katı bölümü taş küre yani (litosfer) denir.
Hidrosfer Su Küre :  Yeryüzünde bulunan okyanuslar, denizler, akarsular, göller olmak üzere yeraltında bulunan kaynak sularının oluşturduğu sıvı katmanın oluşturduğu tabakaya su küre (hidrosfer) denir.
Atmosfer Hava Küre : Yaşadığımız çevreyi oluşturan katmanlardan biri olan ve çeşitli gazların karışımı ile meydana gelen atmosferdeki hava kütlesine denilir. Hava küre İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamalarını sağlayan oksijen kaynağından oluşmaktadır.
Biyosfer Canlılar Küresi : Dünyamızı oluşturan Litosfer, Hidrosfer, Atmosfer gibi katmanların hizöet ettiği  canlı bitki ve hayvan çeşitşliliğinin oluşturduğu doğal etkileşime biyosfer adı verilir. Hepsi bu birikimin hepsine birden doğal sistemler adı verilir.
Coğrafya İnsan ve Doğa Video anlatım izle
Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :
1. Astronomi : Uzay bilimi
2. Jeoloji : Yer Bilimi
3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı
4. Hidroloji : Sular bilimi
5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı
6. Kartografya :Harita bilimi
7. Zooloji : Hayvan bilimi
8. Botanik : Bitki bilimi
9. Antropoloji : İnsan bilimi
10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı
11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı
12.Demografi : Nüfus bilimi

Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir Coğrafya Nelerden Oluşur?
Coğrafya temel olarak iki bölümde incelenmektedir. Bu da kendi arasında farklı dallara bölünerek incelenmektedir.
1. Genel Coğrafya
A. Fiziki Coğrafya
a) Jeomorfoloji, b) Klimatoloji, c) Biyocoğrafya, d) Hidrografya
B. Beşeri Coğrafya
C. Ekonomik Coğrafya
2. Yerel Coğrafya
a) Bölge Coğrafyası, b) Ülke Coğrafyası, c) Kıta coğrafyası

1 yorum so far

cümleler doğru yazılırsa iyi olur ama güzel işime yaradı sağolun


EmoticonEmoticon