Anadolu Selçuklu Devleti Nerede Ne Zaman Kuruldu Önemli Özellikleri

Anadolu Selçuklu Devleti nerede kuruldu? Anadolu Selçuklu Devleti kaç yılında kim tarafından kuruldu? Anadolu Selçuklu Devleti haritası toprakları tarihi hakkında bilgiler. Kurucusu kim?
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077 - 1308) Tarihleri
Kutalmış Be/in oğlu Süleyman Şah tarafından. ıznik merkez olmak üzere, kurulmuştur.  Haçlı Seferinde I. Kılıç Arslan başarılı bir savunma yapmışsa da ıznik Bizans'a terk edilerek merkez Konya'ya taşınmıştır.
1176 yılında II. Kılıç Arslan zamanında Bizans, Miryokefalon Savasıvlo mağlup edilmiş böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
Aleaddin Keykubad zamanında Yassıçemen Savaşı (1230) ile Hanemşah Devleti mağlup edilmiş ancak Harzemsah Devleti'nin yıkılmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti Moğollarla sınır komşusu olmuştur.
Baba ıshak Ayaklanması ile zayıflayan Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında llhanlllarla yaptığı Kösedağ Savaşı'nda maôlup olmuş ve yıkılma sürecine girmiştir.
Ticareti geliştirmek için önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla; Ahi teşkilatı geliştirilmiştir.
Anadolu'nun birçok noktasında Kervarısaravtar inşa edilmiştir.
Ticaretre sigorta sistemi başlatıimıştır.
Gümrük vergileri düşürülmüştür .
Alanya, Antalya, Sinop limanları ile Kırım'da bulunan SUğdak Limanı'na ticari am(/,
tersaneler inşa edilmiştir.
Ahi Teşkilatı
Eski Türk töresine uygun olarak esnafların bir araya gelmesiyle oluşturulan sistemdir.
Şehirlerde, ticaret, zanaai alanında ve sosyal alanlarda etkili olan teşkilat, ıslamiyet'in yayılmasında da önemli katkılar sağlamıştır.
Gayrimüslimlerin üye olarak alınmadığı teşkilat, "usta - kalfa - çırak" hiyerarşisine göre hareket etmiş ve mesleki eğitim vermiştir.
Iş yeri açma belgesi olan "gedik" ve fiyat kontrolü olan "rıarn' teşkilatın sorumluluğunda

İkinci Beylikler Dönemi
Karamanogullan (1256 - 1487)
Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür. Merkezi Konya'dır. Osmanlı Devietı'nı en çok uğraş tı ran beyliktir.
Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Anadolu'da ilk kez Türkçe resmı dil ilan edilmiştir
Karesiogullan (1301f - 1360)
Balıkesir'de kurulmuştur.
Osmanlı Devletırıe katılan ilk beyliktir.
Osmanlı Devierının donanmasının oluşmasında önemli katkıları olmuştur.
Denizcilikle Uğraşan İkinci Beylikler
Candaroğulları (Kastamonu / Sinop)
Aydınoğulları (Aydın)
Saruhanoğulları (Manisa / ızmir)
 Menteşeoğulları (Muğla)


EmoticonEmoticon