2015 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Başvuru Formu Doldur

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personel Alımı Başvuru Tarihleri 2015 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı Başvurusu Şartları hakkında bilgiler. Hava Kuvvetleri memur alımı sınav tarihleri, Hava Kuvvetleri komutanlığı kayıt son kayıt işlemleri ve aranan şartlar nelerdir? hava kuvvetleri komutanlığı başvuru güncelle 2016

Hava kuvvetleri komutanlığı tarafından meydana getirilen bildiride yazılı ve fiziki yeterlilik sınavları ile Muvazzaf subay alınacağı belirtilmiştir. Sınav son kayıt tarihleri 29 Ocak 2014 sabah 8:00'e yapılacaktır. Kayıt yatırmayı düşünen adaylara duyrulur.


YAZILI SINAV
a. Genel kültür, genel eli yatkınlık ve meslek bilgisi sınavları 16 A̧ubat 2014 Pazar günü, Hava Teknik
Okullar Komutanlığı Gaziemir/ȦZMİR’de yapılacak olup,
(1) Genel kültür ve meslek kanalizasyonu imtihanlarına; Mühendis, Öğretmen, Personel, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı sınıflarında istihdam edilecek adaylar,
(2) Genel kültür ve genel beceri imtihanlarına ise diğer derslik adayları katılacaklardır. b. Genel kültür, genel eli yatkınlık ve meslek altyapısı sınavları kapsamında;
(1) Genel kültür imtihanı, adayların Atatürkçülük, Ȧnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye Coğrafyası, Devletler Hukuku ile Türkiye ve dünya ile alakalı güncel mevzular başta olmak üzere benzer biçimde konulardaki genel kültür bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan,
(2) Genel eli yatkınlık imtihanı, adayların sözel, numerik ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri, sözel ve numerik eli yatkınlık olmak üzere, 2 bölüm hâlinde yirmi beşer toplam elli sorudan,
(üç) Meslek altyapısı imtihanı ise adayların yazılı ya da tatbiki olarak meslek bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan oluşmaktadır.
c. Yazılı sınavlar ondan sonra tespit edilen baraj notu ve üzerinde not çevre adaylar, 18 – 21 Mart 2014 tarihleri arasında, tüm aday için bir gün sürmesi planlanan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme ve kişilik testi, mülakat ve nihai karar komisyonu) katılabileceklerdir

1.  BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
b. Kaynak olarak belirtilen minimum 4 sene süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına
bitirmiş olmak (19 Ağustos 2014 geçmişine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 (01 Ocak 1986 ve ondan sonra doğanlamış olur), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 (01 Ocak 1981 ve hemen sonra doğanlamış olur) yaşından büyük olmamak,
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel yahut özel af kanunları kapsamına girmiş yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar yahut yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 yahut daha da üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ek olarak sıralı üstlerinden muvazzaf/sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen pozitif yönde mahiyet belgesi almış olmak,
e. Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” sonucu bulunmamak,
f. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak ve herhangi bir amme yahut özel
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
g. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Ç̈ğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu minimum 168 santimetre. olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
a. Nitelikleri müsait olan adayların başvurularını bir tek web yolu ile www.tekok.edu.tr adresine
en geç 29 Ocak 2014 08:00’a kadar yapmaları gerekmektedir.
b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri müsait olmayan adayların müracaatlarına mutlaka işlem
yapılmayacaktır.
c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri etkinlik takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine, ek olarak bir çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple web adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.
ç. Başvuru, imtihan, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkındaki detaylı informasyon edinmek için tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
2014 Solotürk Gösteri Video izle

Kayır formu doldurmak için ziyaret edin:  ikdm.tekok.edu.tr/sozsb/Anasayfa.aspx


EmoticonEmoticon