6 Köşeli Yıldız Nedir Anlamı Altı Kenarlı Yıldız Sembolü Neyi Simgeler?

6 Kenarlı yıldız hakkında bilgiler sunmak istedik. Bir çok alanda kullanılan sembolik 6 Köşeli Yıldız ne anlama gelmektedir? Pek çok insan bu durumu merak eder. Hazreti Süleyman mührü 6 Köşeli Yıldızın anlamı nedir?

HZ Davud sembolü Yahudi bayrağındaki 6 köşeli yıldız neyi simgeler? Kimler kullanmıştır Yazımızda geniş olarak paylaştık. Osmanlı'da Altı köşeli yıldız nereden gelir? Tüm bu soruların yanıtlarını karşılaştırmaları ve belgesel tartışmasındaki video anlarımdan izleyebilirsiniz.

6 Köşeli Yıldız Simgesi ve Bilinmelenleri

Çağımızda yer alan bazı simgeler, evrensel manalar taşımakla altlı üstlü bu simgeler insaniyet zamanı süresince fazlaca uzun senelerden beri çağımıza gelebilmişlerdir.
Komünikasyon açısından bakıldığında dili olmayan fakat çok daha mana ifade edebilme özelliğine sahip bu hususi simgeler, hem de nitelikleri itibariyle de insanlarda çok merak verici bir mevzudur. Bütün bu özelliklere sahip evrensel mana taşıyan simgeler içerisinde yer çevre ile dünya genelinde en bilinir sembollerden birisi olan iz ise 2 eşkenar üçgenin birbirine girmesiyle oluşan a köşeli star simgesidir. Bu yıldızın başka adı ise hexagramdır.

A köşeli star simgesi görüldüğü vakit, zihinlerde zihinlere öncelikle israil ile musevilik mefhumları ulaşmaktadır. Bundaki niçin ise, bu sembolün israil bayrağında yer bulunmasıdır. Bundan dolayı a köşeli star simgesi israil yönetimi ile musevilik diniyle özdeş duruma getirilmiştir bir simge haline ulaşmıştır.
Halk açısından bu simge böyle nitelendirilmektedir. Ama bu simge oldukça daha fazla kompleks ile büyülü nitelikler taşır. Bu yüzden bu değerlendirme çok noksan kalır. Bilgiozerim.com Şu sebeple, çağımızda israil yönetimi’nin bayrağında bulunan bu simge, osmanlı yönetimi döneminde bir hayli sanat eserlerinde kullanılırken, camilerde dahi bu iz kullanılmıştır. Zira bu iz, müslümanlık dininde çok mühim ile kıymetli semboldür. A köşeli star simgesi, islam dininde hz.süleyman’ın damgası manasına ulaşmaktadır. Bundan dolayı bu işarete eski türk vatanlarında ile de osmanlı devletinde fazlaca kıymet verilerek eski dönemlerde padişahların giysilerinde dahi bu işaret kullanılmış yer almaktadır.

İslam dininde mühr-ü süleyman doğrusu süleyman’ın damgası olan bu işaret, hz.süleyman’ın yüzüğündeki semboldür. Bu iz hz. Süleyman’ın yüzüğünün üst bölümüne bulunarak bu peygamber bu yüzük yardımıyla tarihte dünyaya yönetmiştir. Hühr-ü süleyman, cenab-ı hak’ın celâl ile cemâl sıfatları manasına da ulaşmaktadır. Bununla birlikte hz.süleyman’ın bu yüzük yardımıyla hayvanlarla konuşmuş olduğu da ifade edilmektedir.

Çağımızda yalnız israil yönetimi ile de musevilik diniyle özdeş duruma getirilmiştir olan bu iz, hem de eski türk devletlerinin bayraklarında ile sancaklarında da bulunmuş durumdadır. Buna ise verilebilecek en iyi örneklerden birisi, karamanoğlu beyliğinin bayrağıdır. Bu beyliğin bayrağında a köşeli star simgesi bulunmuştur. Karamanoğlu beyliği ise, anadolu’da yaşamış olan bir türk devletidir ile 13. Yüzyılda anadolu’nun en kuvvetli yönetimi olarak gösterilmektedir. Bunun haricinde teke beyliğinin sancağında da bu simge kullanılmıştır. Bu beylik akdeniz kesiminde yargı sürmüş ile sembolde tüm köşenin üstüne bir hilal koyularak müslümanlık boyları ile dini simgelenmiştir. Candaroğlu beyliğinin sancağında da bu iz kullanılmış durumdadır.

Tarihteki kullanımına bakıldığında çok eski bir zamanı olan bu iz, müslümanlıkta mühim bir işaret olarak görülmüş ile bazı sancaklarda da bu simgeye müslümanlık’de oldukça mühim yeri olan 4 halife’nin adları bile yazılmıştır. Sembolün niçin israil bayrağının simgesi haline geldiğine bakıldığında ise, bunun sebebi eski hazar boylarıdır. Bilinmiş olduğu suretiyle dünya üstünde yer platform dünya üstündeki yahudilerin çoğunun kökeni yahudi hazar türk’lerinden ulaşmaktadır. Bu sembolün israil bayrağında niçin mavi renkte olduğuna bakıldığında ise, eskiden yaşamış olan Türk boylarının hemen gemen tamamında mavi rengin Allah’ı temsil ettiği görülmektedir.

Çağımızda 2 üçgenin iç içe girmesiyle altı köşeli star simgesi, mühr-ü süleymandır ile de osmanlı zamanında kalma bir çok Camide de işleme olarak yer almıştır.

Davud Yıldızı Söleyman Mührü Sembolü Video izle


EmoticonEmoticon