Atatürk’ün Basına ve Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk'ün basına verdiği önem hakkında bilgiler sunmak istedik. Eğitim ve okumaya çok değer veren ulu önder Atatürk'ün basına verdiği önemi açıklayan maddeler halinde açıklamak gerekirse..

Atatürk basın özgürlüğü ve kitle haberleşme verdiği ehemmiyet ile alakadar lafları düşünceleri nedir mevzusunda sizlere Atamızın görüşlerini paylaşacağız. Mustafa Kemal Atatürk iletişime ve basına büyük ehemmiyet vermiştir. Kurtuluş Savaşı dönemi, Anadolu’da ve yurt haricinde hayatta olan insanlara basın vesilesiyle bildirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ulaşmasından sonrasında 14 Eylül 1919’da çıkarılan iradeyi milliye gazetesi, Sivas Kongresi tutanaklarıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerini dağıtmakta aktif olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamak suretiyle Atatürk’ün başkent’ya gelişi üstüne, 10 Ocak 1920 günü, ismini bizzat K. Kemal Atatürk’ün koyduğu egemenlik-i milliye gazetesi yayımlanmıştır. Sosyal bilimcilerin yardımlarıyla Cumhuriyet devleti halka tanıtılmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra, Küçük Asya’nun muhtelif yerlerinde Kurtuluş Savaşı’ndaki esirgemez mücadeleyi destekleyen gazeteler de yayımlanmıştır. atatürk ve basınAtatürk her insanın düşüncesini çevre bir liderdi halka gönül vermiş ve güvenmiştir.
Gittiği tüm yerde hanımefendi-erkek, ihtiyar-çocuk demeden hep beraberce komünikasyon kurmuştur. Halkla kurduğu sıhhatli iletişimle Millî Mücadele’nin kazanılmasını elde etmiştir. Atatürk’ün basın ile alakadar lafları Atatürk bir hayli yerde şöyle ki söylemiştir: “Benim dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği emniyet ve sadakattir…” Atatürk diyor ki “Bazen asla umulmadık adamdan, ben oldukça oldukça şeyler öğrenmişimdir.

Hiçbir fikri, değersiz görmemek gereklidir. Neticede, şahsı fikrimi uygulayacak bile olsam, herkesi ayrı ayrı dinlemekten keyif alırım.” Atatürk, basını bir tahsil aracı olarak görmüştür. Bu mevzuda şu şekilde söylemiştir: Basın, milletin genel sesidir.

Bir ulusu tenvir ve uyarmada, bir ulusa gereksindiği fikrî besini vermekte, özet olarak bir milletin saadet hedefi olan ortak yönde yürümesini teminde, basın başlı başına bir güç, bir okul, bir önderdir.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı esnasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için muhtelif emekler yapmıştır. Bu gayeyle gazete çıkarılmış, Küçük Asya Ajansı kurulmuştur. Atatürk basının yansız, milletin sesi ve rehber olması icap ettiğini vurgulamıştır.

Atatürk ve Basın Video izleEmoticonEmoticon