Baki Kimdir vikipedi Bakinin Eserleri Kısaca Bâkinin Edebi Kişiliği Şiirleri

Baki Biyografi

Baki vikipedi detayları ve Bakinin Hayatı hakkında bilgiler. Şair Baki ne zaman nerede yaşamıştır? Bakinin felsefesi nedir? Divan edebiyatı şairlerinden Baki 1526 senesinde İstanbul'da doğduğu düşünülmektedir kararlı bir zamanı yoktur. Bâki'nin aslolan adı Mahmud Abdülbâki'dir. Aslında yoksul bir ailenin evladı idi, babası müezzinevet Çocukluğunda saraç çıraklığı yapmıştır. Eğitime, ilme olan büyük tutkusu ayrım edilmeye başlanınca ailesi medreseye devam etmesine destur vermiştir; çünkü başlangıçta medreseye kaçak, ailesinden saklı gitmekteydi. Gayretleri ile mükemmel bir tahsil görmüş, son zamanların meşhur müderrislerinden ders almıştır.
Eğitimi süresince şiire olan alakası gitgide artmış ve kuvvetli kaleminin ünü de usulca dağılmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonrasında muhtelif medreselerde müderrislik yapmıştır. Hayatı süresince muhtelif evrelerde kadılık²,kazaskerlik benzer makamlarda yönetim hizmetinde yer almış, yaşlılığında Şeyhülislam olmak istese de bu göreve getirilmemiştir. 1600 senesinde, İstanbul'da vefat etti. 16. asırda şairler sultanı olarak hatıralan şairimizdir.
Bâki Osmanlı'nın en kuvvetli devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekâla onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, hayata devam etmenin zevki ve tabiat şiirlerinin birincil konularıdır. Her ne miktarda şiirlerinde tasavvuf tesiri yada ana konu olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da hususi bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sıkça mevzu alması bakımından, dîvânı mutasavvıflar tarafınca fazlaca sevilir. Tekniği güçlüdür, şiirlerinde yakaladığı uyum ve akıcılık ayrım yaratır.
Dil kullanımında fazlaca hünerlidir. Şiirlerinin meydana getirdiği tını, musiki de şiirlerinin alternatif bir özelliğidir. Türk, Divan şiirinin çağın meşhur akımları ve yapıtları derecesine gelmesinde oldukça büyük katkısı meydana gelmiştir. Bilgiozetim.com Eserlerinden biri de Kanunî Sultan Süleyman'ın vefatı üstüne yazdığı "Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han" isminde mersiyedir. Bu ağıt hem teknik olarak kuvvetli özelliği bununla birlikte ahengi ve son zamanların ruhunu, bilhassa edebiyat tarzını, estetik bir halde ifade etmiş olduğu için en meşhur mersiyelerden birisi meydana gelmiştir. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır.Ahenk ve musukiye ehemmiyet vermiş; söz seçiminde titiz davranmıştır. Genellikle din dışı mevzuları işlemiştir.
Baki'nin Başlıca eserleri Dîvân-(4508 beyitlik, en önemli eseri)
Hadîs-i Erbain Tercümesi
Fazâ'ilü'l-Cihad
Kanuni Mersiyesi
Fazâil'i-Mekke


EmoticonEmoticon