Mevlana Kimdir Kısaca HZ Mevlânâ Hayatı Vikipedi Eserleri Şiirleri Sözleri

Kısa Mevlana Celaleddin-i Rumi Biyografi

Mevlana vikipedi özgeçmişi Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî (Rûmî) hayatı hakkında bilgiler. Hz. Mevlana doğum tarihi 1207 senesidir. Doğum yeri Afganistan Belh kentinde doğmuştur. 66 yaşında ölen Mevlana'nın Babası Sultan-ül-Ülema diye tanınan Bahaeddin Veled anası Mümine Hatun 'dur. Mevlana felsefesi anlamlı Mevlana sözleri şiirleri maneviyatı nedeniyle karalamalara da hakkında çok kötü suçlamalara da hedef olmuştur. Bahaeddin Veled ailesi ile beraber Belh 'den ayrıldıktan sonrasında Bağdat 'a buradan da Hac için Mekke 'ye gitmiş ve ondan sonra Küçük Asya Selçuklularının en debdebeli evrelerinde Küçük Asya 'ya geçmiştir. Malatya, Erzincan, Akşehir kanalıyla Larende 'ye ( bugünkü Karaman ) gerçekleşti. 1225 senesinde erkek çocuğu Hz.Mevlana 'yı Gevher Hatun 'la evlendirdi. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad 'ın daveti üstüne 1228 senesinde Hz.Mevlana ile beraber Konya 'ya meydana. Bahaeddin Veled 1231 senesinde vefat tayin. Hz.Mevlana sonrası sene babasının müritlerinden olan Muhakkık-i Tirmizi 'ye 9 sene müddetle müritlik atadı. (1232-1241) Bazı kaynaklarda

Hz. Mevlana 'nın öğrenimini ilerletmek için Şam 'a gittiği söylenir. Muhakkık-i Tirmizi 'nin ölümünden sonrasında Hz.Mevlana medreselerde bir müddet ders vermiştir. Verdiği dersler Selçuklu Sultanı ve vezirleri yönünden da takip edilmiştir. 1244 'de Şems-i Tebrizi ile tanışmasıyla Hz.Mevlana 'nın kısaca hayatı değişmiş ve sahip olduğu ilmin beraberinde, O 'nu bir gönül adamı yapmıştır. Şems-i Tebrizi ile icra ettiği sohbetler sebebiyle çevresindekileri ihmal eden Hz.Mevlana, müritlerinin ve halkın reaksiyonuyla karşılaştı. Şems-i Tebrizi bunun neticesinde 1246 senesinde Şam 'a istikamet aldı.

Ancak Hz. Mevlana 'nın ısrarlı davetleri üstüne 9 ay sonrasında Konya 'ya döndü. Şems-i Tebrizi süregelen reaksiyonlar cevabında Bilgiozetim.com, 1247 senesinde büyülü bir halde ortadan kayboldu. Kayboluşuyla alakalı olarak Şems-i Tebrizi 'nin öldürülmüş olduğu ve ek olarak Bilgiozetim.com Hz.Mevlana 'nın üzülmesine dayanamadığı için alttan alta Şam 'a gittiği yolunda fikirler mevcuttur. Bu vakadan sonrasında Mevlana şahsını tamamıyla şiire, semaya ve çevresindekileri tinsel istikametten olgunlaştırmaya verdi. Daha sonraları şahsına söyleşi dostu olarak sırası ile Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi 'yi seçti. Selçuklu Devleti döneminde yaşamış olan Hz.Mevlana 1273 senesinde Konya 'da yaşamını yitirdi.

HZ. Mevlana Hayatı Video izle


EmoticonEmoticon