Dünya Tasarruf Günü ile ilgili Kısa Yazılar Şiirler Resimler Kompozisyon

2014 Dünya Tasarruf Günü nedir? Dünya Tasarruf Günü anlamı hakkında resimli kısa yazılar, 1935 senesinde kimi Türk bankaları, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde önde gelen 31 Ekim gününü, Uluslararası Tasarruf Günü olarak kabul etmişlerdi.

Dünya tutum gününü vatanımızda 1924 seneninden buyana kutluyoruz. İnsanlar geleceklerini güvenceye elde etmek için tasarrufa yönelir. Dünya tutum gününün gayesi tasarrufun öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. İsraflardan kaçınarak akraba bütçesine ve devlet sermayemize sahip çıkabiliriz.

Ülkenin zenginleşmesi, gelir seviyesinin yükselmesinin daha fazla istihdam, daha fazla imalat ve daha fazla ihracatla olası olduğunu düşüncesiyle "Bunun için de tasarruflarımızın yeni yatırımlara dönüşmesi şarttır.

Tasarruf, yarınlarımız için mühim olan kaynakların idareli tüketilmesidir. Aksi takdirde bir gün her şey tükenecek ve geri dönüşü olmayacak. Suyumuz azalıyor, toprağımız verimsizleşiyor. Her şey bizlere kaynaklarımızın tükenmek suretiyle olduğunu gösterdiği durumda bu mevzuyu ciddiye alıp üstünde düşünen ve harekete geçtiğimiz adem evladı adedi yok denecek kadar yetersiz. "Ben mi kurtaracağım bu dünyayı, pekala beni kim kurtaracak?" mantığı hala sürüp gidiyor ve bir hayli adem evladı ekonomik enerjisini daha da da güçlendirmek için kaynaklarımızı süratle ortadan kaldırmaya devam ediyor. Sokak, ana yol ve hanelerimizde boşa akan sular acep kaç bireyin dikkatini çekiyor? Geri dönüşümün ne işe yaradığını ve ne şekilde uygulanacağını acep kaçımız biliyoruz?

Bugünümüz yarınımıza hamile, ne ekersek onu biçeceğiz. Daha çok geç olmadan bizler ortak bir tavır elde etmek zorundayız. Bilinçli kullanımı ve değerlerimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Zamanımızı, suyumuzu, elektriğimizi, paramızı velhasıl bütün değerlerimizi tasarruflu kullanalım.
Yaşamın devam etmesinde,kişilerin ve farklı olarak yaşayan varlıkların kullandığı,olmazsa olmaz olan nesnelerin tüketiminde temkinli davranma, gereği kadar kullanma, idareli tüketmeye tutum denir. Üzerinde yaşadığımız evrende,kişilerin ve farklı olarak yaşayan varlıkların hayati olarak kullandıkları, tüm kaynakların, tükenen türden kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu dirimsel kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.

İnsanlığın hayati kaynakları olan bu nesnelerin, bilgisizce kullanılması veya kullanılması sırasında etrafa verilen olumsuzlukların,kimi nesnelerin tüketilmeden yok bulunmasına neden olduğu, tüketilen kimi nesnelerin ise bir seviye enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin olası bulunmasına karşın,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak malı olan kimi nesnelerin, insanlığın kimi kesimleri aracılığıyla ekonomik kuvvet ve fevkalade olma hırsı benzer, amaçlar için tüketilmesi tahribatın ebadlarını artırmakta ve verilen zararlar karşısına geçilmez bir süratle insanlığın hayatını tehdit edecek düzeylere ulaşmaktadır.

Dünyamızda mevcut,su,ambiyans,toprak,nebat,hayvanlar,akaryakıt ve doğalgaz benzer nesneler, kısıtlı dirimsel kaynaklardır. Bilinçsiz ve çok fazla kullanım sebebiyle bu kaynaklar gün geçtikçe birazcık daha da azalmakta. Nispeten daha da uzun soluklu olan,güneş enerjisi ve rüzgar benzer enerji kaynakları ise insaniyet aracılığıyla daha yeterince kullanılmamaktadır. Bilgiozetim.com Yada bu enerjilerde faydalanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak fiyatı yüksek sistemler olması sebebi ile insaniyet daha bu kaynaklara yeterince yönelmemiştir. Hazır kaynakları tüketmek daha da yetersiz helal para ve anamal gerektirdiğinden, daha fazla makul ulaşmaktadır.

İnsanlık gözlemlenen ve hiçte uzak olmayan bir çekince ile yüz yüze yer almaktadır. İnsanlığı gözdağı veren tehlikeye ters, yeryüzünün ortak malı olan kimi kullanım materyallerinin bilgisizce kullanılması insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır alınabilmesi için kişilere, tahsil yolu ile tutum yapma,akil tüketicilik, yeryüzünün ortak malı olan kimi kullanım materyallerine sahip çıkma,benzer istendik davranışların kazandırılması gereklidir.
Dünya Tasarruf Günü Şiirleri
TUTUMLU ÇOCUK
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
Hakkı SUNAT

KUMBARA
Her gün konan bir lira,
Bir gün olur bin lira.
İster harca kendine,
İstersen ver annene.
Kumbaran dolsun para,
İhtiyaç duydukça harca.
Ama yinede sen,
Tasarrufu bırakma.
Emine ÇELİK
Dünya Tasarruf Günü Resimleri

Dünya Su Tasarruf Günü Şarkısı Dinle


EmoticonEmoticon