Pisagor Kimdir Vikipedi Buluşları Pisagor Biyografisi Kısaca Hayatı

Pisagor Biyografi

Pisagor kuramı nedir? Pisagor buluşları hakkında bilgiler. Pisagor neyi icad etmiştir Ünlü matematikçi Pisagor kuramu bağlantısı eserleri icadları nedir? Yunan felsefeci ve matematikçi Pisagor vikipedi detaylarını sizlere aktaracağız. Pisagor teoremi hakkında bilgileri de daha sonraki makalemizde sizlere sunacağız. En iyi tanınan teoremi; ismiyle hatıralan Pisagor teoremidir. "Sayıların babası" olarak bilinir.

Doğum yeri olan Sisam adasından M.Ö. 529'da Güney İtalya'ya, Crotona'ya göç etti. Crotona bu yörenin varlıklı liman kentlerinden bir tanesiydi. Pisagor burada birazcık şahsi çekiciliği, kendinde varolduğunu iddia etmiş olduğu kahinlik kuvveti, birazcık da çevresinde yarattığı gizemci havasıyla varlıklı ve asil delikanlılardan üçyüz kadarını bir çatı aşağısında topladı ve okul kurdu. Pisagor öğrencilerini 2 parçaya ayırıyordu : Dinleyiciler ve matematikçiler. Okula dinleyicilik ile başlanıyor sevilen olunursa matematikçiliğe geçiliyordu.

Klasik Mısır ve Babil kahinlerinden almış olduğu öğretimi 34 sene devam eden Pisagor tekrar İtalya'ya döndüğünde elinde muayyen kademelere bağlı biçimde meydana getirdiği Örfeik öğretilerin tekrar canlanmasına destekleyecek bir gizemciliği taşıyordu. Mısır'da Osiris dinine bağlı almış olduğu öğrenim ve ondan sonra Mısır'ın Babil tarafınca işgali ile gittiği cebir ülkesi Byblonya'da almış olduğu eğitimle matematiğin kutsallığına kanan Pisagor düşüncesindeki sayıların ehemmiyeti de buradan gelir. Eski Mısır'daki kahinlerin ve Babil rahiplerinin ayinlerini müzikle gerçekleşmesi ve nağme formatının cebirsel işlemlerle döküman edilmesi ile şarkı Pisagor felsefesinde mühim bir bölge edindi. Notalara paralel olarak sayıların da muayyen bir düzene bağlı olduğunu korumak için çaba sarf eden Pisagor 1'i ilahi olarak açıklarken 10 sayısının ilahi olanla hiçliğin harika donanması ifade ettiğini müdafaa etmiştir.
Pisagor öğretisi dünyada her şeyin bir rakam ile (bilhassa tam rakam) özleştiğini öne sürer. 5 rengin, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın sebebidir. Bilgiozetim.com Düzgün geometrik biçimler de pisagorculukta mühimdir. Pisagor şarkı ile de uğraştı. Telin kısalmasıyla, çıkardığı sesin inceldiğini keşfetti. İki telden birinin uzunluğu ötekinin 2 katıysa, kısa telin çıkardığı ses uzun telin çıkardığı sesin bir oktav üzerinde olduğunu görmüş oldu. Eğer tellerin uzunluklarının payı 3'ün 2'ye payı gibiyse, 2 telin çıkardığı sesler beşli aralıklı idi. Bu nedenle mesela bağlamada parmağımızı tellerden birinin ortasına bastığımız vakit, teli titreştirirsek belirecek olan ses, tel kof titreşirken belirecek sesin bir oktav üzerinde meydana gelecektir. Benzer biçimde şayet parmağımız teli uzunluk 2/3 miktarında bölen noktadaysa, telin kof haline nispeten bir beşli aralık yukarıda ses çıkacaktır.

Pisagor, sabah yıldızı ile gece yıldızının aynı star olduğunu ilk anlayan Yunanlıdır. Kendisinden sonrasında bu star uzun vakit Afrodit olarak anıldı. Bugün bunun Venüs gezegeni olduğunu biliyoruz.
Pisagor, Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü ileri sürdüğü vakit fazlaca katı tepkiyle karşılaşmıştır. Bilimler hakkında görüşlerinin ne kadarının ona dahil olduğu bilinmemektedir.
Pisagor öğretisini sunmuş olduğu felsefe mektebinin kurucusudur. Bu okul bununla birlikte dini bir camia ve o dönemin siyasetine fazlaca egemendir. Pisagor'un cebir, fizik,felsefe, astronomi ve müzikte getirmek istediği yenilikleri, buluşları hazmedemeyen bir dizi bürokrat ve ekipler, halkı Pisagor'a aksi ayaklandırarak, okulunu aleve vermişler, Pisagor ve öğrencileri bu alevler içerisinde ölmüşlerdir.
Pisagor Teoremi Nedir Tanımı Video izle


EmoticonEmoticon