1995 Doğumlular Ne Zaman Askere Gidecek ilk Son Yoklama Tarihleri

1995 Yılında Doğanlar Ne Zaman Askere Gider?

İLK YOKLAMA
- Bu sene askerlik çağına girenlerin şu demek oluyor ki 1995 doğumluların nüfus kayıtlarındaki detayları ihtiva eden ilk yoklama hüviyet çizelgeleri 1-30 Nisan tarihleri içerisinde nüfusa kayıtlı olunan zeminin köy yada semt muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak üzere duyuru edilir.

- Askı zamanı içerisinde ilk yoklama hüviyet çizelgelerini incelemeniz isminiz aksi taktirde yada hüviyet bilgileriniz hatalı yada eksikse lüzumlu düzeltmeleri yaptırmak suretiyle 15 Mayıs evveliyatına kadar nüfus idaresine başvurmanız gereklidir. Bilgiozetim.com Çizelgedeki hüviyet bilgilerinde hata yada noksan informasyon bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları idealdir.

SON YOKLAMA
Askerlik şubeniz; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri boşluğundaki rastgele bir gün içerisinde sizi yoklamaya çağrı eden “Son Yoklama Çağrı Tebligatını adresinize yollayacaktır.
Herhangi bir nedenle davet tebligatı elinize ulaşmasa bile; olduğunuz bölge askerlik şubesine başvuru ayrılarak yukarıdaki tarihler içerisinde yoklamanızı yaptırmanız gereklidir.
Nüfusa kayıtlı bulunduğunuz il ve kaza haricinde ikâmet etmekte iseniz bu tebligat ile beraber kesiminde olduğunuz askerlik şubesine başvurunuz.
Son Yoklama Gününden Önce;
* Verem cenk dispanserine gitgide tüberküloz taraması yaptırıp akıbet belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;
Nüfus kimlik cüzdanınızı
2 tane fotoğrafınızı
Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin özü ve fotokopisini
Verem savaş taraması sonuç belgesi
Meslek yada sanatınıza dahil belgeleri
Sporcu lisansınızı
Sürücü belgenizin özü ve fotokopisini
kesinlikle yanınızda bulundurunuz.
                           2015 Askerli Celp Dönemleri Tüm iller ilçeler Tam Liste


EmoticonEmoticon