Evde Haczedilemeyecek Eşyalar 2014 El Konulamayacak Mallar Cihazlar Ürünler Neler

Hangi eşyalar haczedilemiyor? Yeni kanunla hani ürünlere el konulamıyor? Haciz memurlarının el koyamayacağı eşyalar nelerdir? 2014 Haciz işlemlerinde hangi mallara el konulamaz? İcra memurları hangi ürünlere el koyamaz? İcra evde nelere el koyabilir? İcra için gelenler emekli maaşı bilgisayarı laptopu ütüyü cep telefonunu haczedebilir mi?

Yeni kanunla bu eşyalar haczedilemiyor

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, gerekli hane eşyası oldukları nedeni öne sürülerek PC ve dikiş cihazının haczedilmesine destur vermedi. Yargıtay’ın bu hükmü, bir devre “lüks” olarak tabir edilen bilgisayarın artık bir gereksinim vaziyetine geldiği biçiminde yorumlandı.

Madde 70 - Ayrica aşağıda belirtilen mallar haczedilemez:

1. (Değişik bent: 04/05/1994 - 3986/16 md.) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine doğal olarak tutumsal yönetim teşekkülleri, amme tutumsal kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve yerel iktidarların malları hariç olmak suretiyle Devlet malları ile özel kanunlarında haczi geçerli olmadığı belirtilen mallar.

2. Borçlunun kendi ve mesleği için lüzumlu kıyafet ve eşyası ile, borçlu ve ailesine lüzumlu olan döşek takımları ve ibadete özgü kitap ve eşyası,

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak ekibi ve oldukça gerekli hane eşyası,

4. Borçlu ziraatçı ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve farklı olarak ayrıntılar ve ziraat aletleri; ziraatçı değil ise sanat ve mesleği için lüzumlu olan cihaz ve edevatı ve kitapları;

arabacı, kayıkçı, hamal benzer ufak taşıt sahiplerinin bununla birlikte geçimlerini sağlıyan taşıt vasıtaları,

5. Borçlu yada ailesinin geçimleri için lüzumlu ise, borçlunun seçenek edeceği bir süt veren mandası yada ineği ya da 3 keçi yada koyunu ve bunların 3 maaş yem ve yataklıkları,

6. Borçlu ve ailesinin 2 maaş yemek ve yakacakları ile;
a) Borçlu ziraatçı ise üstelik gelecek ürün için lüzumlu olan tohumluğu,

b) Borçlu bağ, bahçe yada meyva ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için lüzumlu yer alan alat ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye munhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan dozda hayvan ile bu mahlukların 3 maaş yem ve yataklıkları,

7. Memleketin silahlı güç ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin Bilgiozetim.com dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun ambiyans ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

8. Bir muavenet sandığı yada derneği yönünden rahatsızlık, yoksulluk ve ölüm benzer durumlarda bağlanan aylıklar,

9. Vücut ve sıhhat üstüne ika edilen zararlar için kefalet olarak tahribat görenin kendisi yada ailesine toptan yada irat tarzında verilen yada verilmesi ihtiyaç duyulan ücretler,

10. Askerlik malüllerine, şehit yetimlerine verilen harb malüllüğü zammı ile, 1485 sayılı yasa gereğince verilen tekel beyiyeleri,

11. Borçlunun vaziyetine münasip hanesi "amma velakin hanenin kıymeti çok ise bedelinden vaziyetine münasip bir bölge alınabilecek dozu borçluya bırakılmak suretiyle haczedilerek satılabilir",

12. (Değişik bent: 26/11/1980 - 2347/8. md.) Harcırah Kanununa göre meydana getirilen ödemeler,

13. (Ek bent: 26/11/1980 - 2347/8 md.) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.


EmoticonEmoticon