Özel Hastaneler Ne Kadar Fiyat Farkı Ücret Alacak Sorgula Öğren gss.sgk.gov.tr

2014 Özel hastaneler ne kadar para alacak? Özel hastanelerde tedavi olanlar kaç para fark ödeyecek? Hangi hastaneye ne kadar fiyat farkı ödenecek? SSK Özel hastane hizmet farkı öğrenme gss.sgk.gov.tr hastanelere verilecek ücret farkıları sorgulama sayfası nereden nasıl öğrenebilirim?
Merhaba sevgili aboneler, çağımızda fertlerin en mühim gereksinimlerinden birisi kuşkusuz sağlıktır. Sağlığın savunması, arızalanan sağlığın tedavi edilmesi kişiler için natürel bir zorunluluktur. Her hafta gün daha fazla da oluşan iyileştirme şekilleri, sıhhatli hayat koşullarımızı iyileştirmektedir. Ne bulunmakta ki, yönetim eliyle çalınmaya çalışılan amme hastaneleri muayyen bir kapasiteye sahipler. Çok değil bundan 5-10 sene evvelinde yönetim hastanelerinde uzun kuyruklar kaynaklanmakta, iyileştirme için gittiğimiz hastanede sıhhatimiz fazlaca da kötüleşmekteydi. 2007 bakımından Sosyal Güvenlik Kurumu hususi hastanelerle hizmet alım sözleşmesi imzalamaya başladı. Böylece külüstür adlarıyla SSK’lı ve Bağ-Kur’lu yeni adlarıyla 4-A ve 4-B’li sigortalılar ve bakmakla mecbur oldukları partlerleri ve evlatları SGK ile anlaşmalı olan dilediği hususi hastanede iyileştirme olma şansını elde etmişlerdir. Emekli Sandığı kapsamındaki memurlar, daha da evvelinde çalmış olduğu müessese sandığı ile anlaşmalı olan hususi hastanelere, Ocak 2010 bakımından de SGK kapsamında dilediği hususi sağlık kurumuna gidebilmektedirler.

Özel hastanelerle hizmet alım sözleşmesi imzalandığı ilk evrelerde, hususi hastaneler rahatsızlardan en çok yüz bölgesinde 30’luk ayrım para hududuna tâbi tutulmuştur. Daha sonrasında 8 Aralık 2009 tarih 27426 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Alımına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile hususi hastaneler % 70’e kadar ayrım para almaya başlamışlardır.

Özel hastanelerin alacağı ayrım
Ocak 2010’da Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden Türkiye’de etkenlik gösteren bütün hastaneler puanlandırılmıştır. Hangi hastanenin hangi sınıfta olduğu www.sgk.gov.tr adresinin ilanlar kısmında bulunmaktadır. Nitekim hususi hastaneler hangi sınıfta olduğunu gösteren tabelayı her insanın göreceği bir yere asmak zorundadır. Buna göre hangi sınıftaki hastanenin ne miktarda ayrım para alabileceği şu şekildedir:


1) 0-200 puan arası hastaneler % 30
2) 201-400 puan arası hastaneler % 40
3) 401-altmışıncı puan arası hastaneler % 50
4) altmışıncı-800 puan arası hastaneler % 60
5) 801-1000 puan arası hastaneler % 70

Bu oranlar ekseri toplumda bilinmiş olduğu benzer hususi hastanelerin belirlediği fiyatlar üstünden değil SGK aracılığıyla belirlenen fiyatlar üstünden hesaplanmaktadır. Özel hastaneler, alacakları ayrım paraları, bulunmuş olduğu not aralığındaki pay üstünden alabileceklerdir.

Uygulamadan bir misal
A klası, başka bir ifade ile % 70 miktarında ayrım para alabilen hususi hastanede doğum icra eden ferdin taburcu olurken sağlık kurumuna ödemesi ihtiyaç duyulan ücreti hesaplayalım. Doğumun SGK yönünden belirlenen ücreti 674,54 TL dir. Yani hususi sağlık kurumu sizden doğum için en çok 674,54 TL x % 70 = 472,18 TL alabilecektir.

Diğer yandan hususi hastaneler, tek yataklı, banyolu, Tv ve telefonu yer alan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için standart döşek tarifesi muamele bedelinin 3 katına kadar para alabilir. SGK aracılığıyla 2010 için belirlenen standart döşek alış fiyatı 50,59 TL’dir. Yani hususi sağlık kurumu sizden döşek ile alakadar en çok 50,59 TL x 3 = 151,77 TL alabilecektir.

Sonuç olarak düzgüsel doğum icra eden bir fert hususi sağlık kurumuna en çok 472,18 TL + 151,77 TL = 623,95-TL ödemek zorunda kalabilir. Hemen belirtelim bu meblağ SGK ile anlaşmalı hususi hastanelerin alabileceği azami tutardır. Yüzde 30 yada % 50 ayrım para çevre hastanelerde bu meblağ düşecektir. Başka bir ifade ile örneğimizde azami oranları aldığımızdan, SGK ile anlaşmalı hiç bir hususi sağlık kurumu düzgüsel doğum meydana getiren bir kişiden 682,97 TL’den çok ücret istek edemez.

Diğer tedavilerde ayrım para ne şekilde tesbit edilir
Örneğimizde ancak düzgüsel doğumu ele aldık. Özel sağlık kurumuna giden fert, aldığı sıhhat hizmetinin SGK yönünden belirlenen ücretini basitçe bulabilir. Öncelikle www.sgk.gov.tr yada rastgele bir web sayfasından Sağlık Uygulama Tebliği’ni temin faktörüz gereklidir. Sağlık Uygulama Tebliği’nin eklerinde hastaneler tarafınca yapılacak kontrol, incelem, operasyon ve farklı olarak işlemlerin tutarları her biri için belirtilmektedir. Örneğin düzgüsel doğum, Sağlık Uygulama Tebliği Ek-9’da bulunan listenin 2027’nci esnasında bulunmaktadır. Böylece SUT’un eklerinde bulunan iyileştirme hizmetine bedel gelen ücret tutarını sınıfına göre % 30 - yüz bölgesinde 70 içerisinde bir pay ile hesaplamanız ehil meydana gelecektir.

Fark para alınmayacak bireyler
İstiklal madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden onur maaşı çevre kişilerden, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre maaş platform kişilerden ve Harp malûllüğü maaşı bölgeler ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında maaş yerlerden otelcilik hizmetleri hariç olmak suretiyle ayrım para alınmamaktadır. Belirtmiş olduğumuz kimselerin bakmakla mecbur olduğu eş, çocuk ve hale göre anne babadan da ayrım para istek edilemeyecektir. Ayrıca bu insanların iyileştirme hizmetlerinden ayrım para alınamaması için resmî sıhhat müessese ve kuruluşları tarafınca sevk edilmeleri gereklidir.

Fazla fark ücret alındığında ne yapılmalı
SGK ile anlaşmalı hususi bir sağlık kurumuna gitgide kontrol yada operasyon oldunuz. Hastane tarafınca sizden katılımı gerekli olandan çok ücret alındığını düşünüyorsunuz. Bu durumda her ilde yer alan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine bir arzuhâl ile başvurabilirsiniz.

Fatura almayı ihmal etmeyin!
SGK ile anlaşmalı hususi bir hastanede kontrol olduğunuzda yada taburcu olurken kesinlikle satmaca alın. Zira sonrasında sizden katılımı ihtiyaç duyulan tutardan çok para alındığını düşünüyorsanız bunu kanıtlamanız gerekecektir. Şikâyette bulunacağınız alakalı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine elinizdeki satmaca ile başvurmanız ehil meydana gelecektir. Ayrıca hususi sağlık kurumu tarafınca size verilen faturada meydana getirilen işlemlerin detaylı dökümünü istemeniz faydanıza meydana gelecektir.

Okurlara Örnekli Cevaplar
Soru: 15.02.1964 doğumluyum. SSK girişim 01.01.1984. 1984’ten Mart 1997’ye kadar 2168 günüm var. Mart 1997’den sonra isteğe bağlı SSK’ya girdim ve hâlâ ödüyorum. Ocak 2012’ye kadar ödersem SSK’dan mı emekli olurum yoksa Bağ-Kur’dan mı emekli olurum ve ne zaman emekli olurlum? 1984 ve 1986 arası askerliğimi 550 gün ödedim, bu 550 gün SSK’ya mı sayılacak yoksa Bağ-Kur’a mı? SSK’dan emekli olmam için ne yapmam lazım? (Ahmet Karakaş)

Cevap: Ahmet Bey, verdiğiniz bilgiler çerçevesinde 25 yıl sigortalılık süresi (01.01.2009), 48 yaş (15.02.2012) ve 5225 prim ödeme gün sayısı şartlarını aynı anda sağlamanız gerekmektedir. 550 gün olan askerlik süreniz, borçlanma yaptığınız dönemdeki sigortalılık kapsamında değerlendirilecektir. Ancak emeklilik sürecinde emekli olacağınız kurumun belirlenmesinde askerlik borçlanmasının etkisi olmayacaktır. Çünkü askerlik borçlanmanız, askerlik yaptığınız döneme sayılmaktadır. Bağ-Kur kapsamında mı yoksa SSK kapsamında mı emekli olacağınızın belirlenmesinde emeklilikten önce son yedi yıldaki en fazla prim ödenen kurum önem kazanmaktadır. Mart 1997’den bugüne isteğe bağlı prim ödemiş olduğunuz için Ekim 2008’den itibaren Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmektesiniz. Ocak 2012’de emekliliğe hak kazanacağınızdan, bu tarihe kadar isteğe bağlı olarak prim ödeseniz dahi son yedi yıldaki Bağ-Kur prim ödemeleriniz 1260 güne ulaşmayacaktır. Bu nedenle isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam etseniz dahi SSK’dan emekli olabilirisiniz. Diğer taraftan şu an prim ödemenizi durdursanız dahi 48 yaşında emekli olabilirisiniz. Ancak prim ödemediğiniz süre zarfında sağlık yardımlarından yararlanamazsınız.

Soru: Babamın 12.05.1986 yılında sigortası başlamıştır. Sigorta prim sayısı 4281 gündür. Doğum tarihi ise 15.03.1963’tür. Eksik kalan primlerini tamamlamazsa ne zaman emekli olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. (Yıldıray Karaca)

Cevap: Yıldıray Bey, verdiğiniz bilgiler çerçevesinde babanız 25 yıl sigortalılık süresi (12.05.2011), 49 yaş (15.03.2012) ve 5300 prim ödeme gün sayısı şartlarını aynı anda sağladığında emekli olabilecektir. Şayet babanız eksik kalan prim ödeme gün sayısını tamamlamazsa ve yaştan dolayı emekli olmak istediğinde, 60 yaşını yani 15.03.2023 tarihini beklemesi gerekmektedir.
canakkaleli.ramazan@gmail.com

SSK SGK özel hastane muayen fiyat farkı sorgulama hesaplama öğrenme konusunu anında online olarak öğrenmek için buradan sisteme giriş yapın.


EmoticonEmoticon