2015 Halkbank iş Başvuru Formu Doldur Personel Alımı Sınav Tarihleri Kayıtları

Halk bankası başvuru formu doldur. 2016 Online halkbankası eleman alımları hakkında bilgiler. Halk bank sınavları başvuru tarihleri en zaman başlıyor? Halk bank memur alımları kayıtları başladı. Maaşları dolgun olan Halkbank veznedar servis görevlisi müdür yardımcısı aşçı şöför vb alımları detayları şu şekilde. 1933 senesinde esnaf, ufak işletmeci ve sanayiciye müsait ürem ve ödeme kolaylıklarıyla kredi son ve Türk endüstri ve ekonomisinin genişlemesi maksadıyla monte edilmiş bir amme bankasıdır, 1938 senesinde hizmete girmiştir.

2014 senesinde bankanın gereksinim duyan eleman için sınavla personel temin edilmesi yapılacaktır. Sınavı Gazi Üniversitesi düzenleyecek ve imtihanda sevilen olan adayları mülakatı da başarıyla geçmelerinin akabinde Halkbank şubelerinde çalışmaya başlayacaktır.
Halkbank kuruluş imtihanı için müracaat eden adaylardan 40 TL imtihan alış fiyatı öğrenim edilecektir. Sınav ücretinden bankanın hiç bir kârı var olmamaktadır. Bilgiozetim.com Sınav alış fiyatı imtihan işlemlerinin uygulanması maksadıyla Gazi Üniversitesi’ne devredilecektir. Başvurular 4 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlamış olacak ve 25 Nisan 2014 mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu tarihler içerisinde adaylar imtihan paralarını Halkbank şubelerine TC Kimlik Numarası, Ad-Soyad ve haberleşme malumatlarıyla beraber yatıracak, EFT ve Posta çeki üstünden meydana getirilen ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav parasını yatıran adaylar paralarını yatırdıkları günden bir gün sonrasında saat 13-17 içerisinde sinav.gazi.edu.tr adresinden yapabilecektir. Sınav 9 Haziran 2014 senesinde yapılacaktır. Sınav neticelerine göre sonrasında duyurulacak numarada servis görevlisi şekline eleman alınması yapılacaktır. Tüm adaylar sevilen bir imtihan periyodu dileriz.
Halk Bankası 9 Haziran ve 10 Temmuz içerisinde 2.000 Servis Görevlileri alıyor. İş sahibi olmak arzu eden 2 bin kişiye iş sağlayacak olan Halkbank memur alımlarını 9 haziran ve 10 temmuz tarihleri içerisinde meydana getirecek. H
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkiye sahip makamlardan Türkiye‘de alıştırma desturu almış olmak,
• Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
• Tecil edilmiş olsalar bile kasten işlenen suçlar ile ağır mapus yada 6 aydan çok mapus yahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar, hileli batkı benzer çehre kızartıcı yada onur ve şerefi kırıcı suçlardan yada kaçakçılık, fotoğrafı açık artırma ve alım-satımlara fesat karıştırma, abanoz ücret suçsuzluğu kanıtlama, Devlet sırrını açığa vurma suçlarından kararlı bulunmamak,
• 01.01.1984 ve alt tarafı doğumlu olmak,
• Üniversite veya fakültelerin tahsil zamanı minimum 4 sene olan kısımlarından yada bunların yetkiye sahip makamlarca isim yapmış Türkiye yahut ecnebi ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak veya sözlü imtihan esnasında mezun olduğuna değin belgeyi ibraz arzulamak koşuluyla bitirecek derslik talebesi olmak,
• Görevini sürekli yapmasına mani olabilecek, gövde yada zeka rahatsızlığı veya gövde sakatlığı benzer özrü bulunmamak, sıhhat halinin, Türkiye’nin her mahalinde vazife ve gezi hazırlamaya elverişli olduğunu tam teşekküllü fotoğrafı bir sıhhat kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık heyeti tutanağı giriş imtihanını kazandıktan sonrasında verilebilir.)
• Erkek adaylar için, imtihan zamanı haysiyetiyle askerlik sorumluluklarını yapmış yada erteletmiş olmak yahut askerlik yükümlülüğünden muaf kapılmış olmak,
• Yapılacak araştırma ve inceleme cevabında; sicil, tasarruf ve davranışları ile özgeçmişleri açısından bankacılığa müsait bulunmak gerekmektedir.
Adayların müracaat kayıtları (imtihana katılabilmek için lüzumlu şartlara sahip olup olmadıkları), metinli imtihan evveli şahsı beyanları göz önünde bulundurularak müracaat sistemi üstünden adaylarca yapılır. Yazılı imtihan evveli Banka yönünden adayların beyanları istikametli kabul edilerek rastgele bir denetim yapılmaz. Bilgiozetim.com Dolayısıyla metinli imtihana katılan adaya imtihan ondan sonra hiç bir gerekçe ile ödediği imtihan giriş alış fiyatı teslim edilmez.
Gerekli belgeler, metinli imtihanı kazanan adaylardan mülakat evveli istek edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe marjinal beyanda bulundukları, lüzumlu yahut müsait şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar bile mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri çabucak kesilir.
2. Genel Hususlar
• Sınav, metinli imtihan ve mülakat olmak suretiyle 2 evreden oluşacaktır.
• Adaylar vazife elde etmek için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde imtihana girmek için Sınav Merkezi tarzı yapabileceklerdir.
• Banka, lüzumlu durumlarda adayların imtihana gireceği bölgeleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.
• Mülakat alt tarafı sevilen yer alarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 sene içerisinde Bankadan çekilme terk ayrılmaları veya sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi vaziyetinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için meydana getirilen tahsil giderlerinin geri ödeneceğine” değin yargı bulunacaktır.
• Mülakat alt tarafı sevilen yer alarak işe başlatılacak adaylar olsa olsa seçtikleri ilde çalışacak olup, diğer bir ile tayinleri 5 sene müddetle olası olmayacaktır. Adayların müracaat yaparken bu hususları dikkate almaları ve vazife inşa istedikleri il tercihini buna göre yapmaları lazım olmakta olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
3. Başvuru Şekli ve Süresi
Başvuru esnasında alttaki aşamalar takip edilecektir.
I. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak imtihana müracaat eden adaylardan, imtihan fiyatı olarak 50.- TL imtihan alış fiyatı öğrenim edilecektir. (Adaylardan öğrenim edilen imtihan tutarının hepsi imtihan hizmetlerinin fiyatı karşılığı olarak imtihanı meydana getiren Küçük Asya Üniversitesi’ne aktarılacaktır). Sınav alış fiyatı 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00′dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00′a kadar ancak Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek üzere, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve taşınır telefon detayları verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT yöntemiyle meydana getirilen ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma fonksiyonuna ilişkin dekont metinli ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz terk suretiyle saklanacaktır. Sınav müracaat işleminden ilkin bankaya imtihan tutarının yatırılmış olması gerekiyordur.

II. Aşama: İnternet üstünden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav parasını yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00′e kadar Bankamız web adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Küçük Asya Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ web adresine mensup olmak üzere yapacaklardır. Bu evrede vazife çeşidi, vazife alanı, imtihan merkezi, imtihana girilecek ecnebi dil benzer malumatların tarzı yapılabilecektir.
Başvuru için “Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday aracılığıyla eksiksiz yerleştirilerek ve adayın verecek 6 ay içinde çekilmiş belgelik resmi taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların müracaatı kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları yalnız web vesilesiyle kabul edilecek olup şahsen yada posta ile meydana getirilen müracatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Formda bulunan alanların isabetli ve noksansız doldurulması gerekiyordur.
• Formda beyan edilen özgeçmiş malumatlarının imtihan müracaat şartlarına uymaması vaziyetinde müracaat kabul edilemeyecektir.
• İşe alım periyodunun rastgele bir sırasında aranan özellikleri taşımadıkları yada gerçeğe marjinal beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış data veren yada kimi detayları sakladığı tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve yalan beyanla işe alımdan ötürü Banka’nın uğrayabileceği her çeşitli zarardan mesul meydana gelecektir.
• Başvurusu/imtihanı geçersiz sayılan, imtihana girmeyen, imtihana alınmayan veya imtihandan çıkarılan adaylar ile imtihan parasını yatırdıkları durumda imtihana başvurmayan/başvuramayan ve yanlış para yatıran adayların yatırdıkları paralar iade edilmeyecektir.
Sınav başvuruları ancak web vasıtasıyla kabul edilecek olup şahsen yada posta ile meydana getirilen müracatlar kabul edilmeyecektir.
4. Sınav Süreci
Sınav Daveti
• Adaylar başvuruda belirttikleri imtihan merkezinde imtihana gireceklerdir.
• Başvurusu önde gelen adaylar imtihan bölgesi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45′e kadar Küçük Asya Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ web adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday parolalarını girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
Yazılı imtihan; Adana, başkent, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Küçük Asya Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak suretiyle 14 merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00′da başlamış olacak olup, çoktan belirlemeli kontrol tarzında yapılacaktır.
• Tüm adayların imtihana gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile beraber fotoğraflı fotoğrafı hüviyet vesikası (nüfus cüzdanı, şoför vesikası yada geçişlik) getirmeleri gereklidir.
• Sınav giriş vesikası ve fotoğraflı hüviyet vesikası beraberinde olmayan adaylar metinli imtihana alınmayacaktır.
• Adayların imtihan merkezine taşınır telefon, adisyon makinesi vb. elektronik aygıt ile girmeleri mutlaka yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan aşırı geç kalan adaylar imtihana alınmayacaktır. Sınavın Süresi: 180 dakika
Oturum Sayısı: Tek celse Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:
Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
Yabancı Dil % 10 12 180 Dakika
Genel Kültür % 20 24
Genel Yetenek % 30 36
Alan Bilgisi * % 40 48
TOPLAM % 100 120
Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI
Maliye % 10 5
Genel Hukuk % 15 7
Muhasebe % 15 7
Ticari Aritmetik % 20 9
Genel Ekonomi % 40 20
TOPLAM % 100 48
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

• Yazılı imtihanda değerlendirme isabetli yanıt adedi üstünden yapılacak olup, değerlendirme; adayların seçenek etmiş olduğu illere göre muvaffakiyet sıralamaları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
• Her il için metinli imtihanda minimum altmış ve üstü not elde etmek koşulu ile Bankanın gereksinim duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (altmış ve üstü not elde etmek mülakata çağrılmak için ehil şart olmayıp, ön kısım koşuldur. altmış ve üstü not alanların adedi Bankanın mülakata çağırmayı düşündüğü numaradan çok olur ise metinli imtihan muvaffakiyet listesi dikkate içerler. )
• Yazılı imtihan neticeleri Küçük Asya Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ web adresi üstünden duyuru edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, bölgeleri ve adayların yanlarında getirmesi ihtiyaç duyulan belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,
• Mülakatta katılan adayların metinli imtihan puanları mülakat notları ile beraber değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.
5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme
Sınavla alakadar olarak, Küçük Asya Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından aşağıda gösterilen telefonlar veya elektronik posta aracılığı ile data alınabileceği benzer müracaat biçimi ve sınavla alakadar bütün malumatlara Bankamızın internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Halkbankası İletişim Bilgileri
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta: : kariyer@halkbank.com.tr
Telefon : (0 222) 335 05 80 (Dahili 2286)  (0312) 289 42 86 -89 (Hafta içi her gün 09.00-12.30, 13.30-18.00 saatleri içerisinde hizmet verilmektedir.)
Adres : Halkbank Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Söğütözü
Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 15 PK 06520 Söğütözü /ANKARA
Hafta içi her gün 08.30-12.00, 13.30 – 17.30 saatleri içerisinde hizmet
Sınav Merkezi: Anadolu Üniversitesi verilmektedir.


EmoticonEmoticon