Kapitalizm Nedir Vikipedi Kapitalizm Ne İşe Yarar Nasıl Bir Sistem Tanımı

Kapitalizm, hususi mülkiyetin, imalat araçlarının büyük kısmına sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, imalat, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluşmuş olduğu satış ekonomisi aracılığıyla belirlendiği toplumsal ve ekonomik sistemdir. Bu sistemde ekseri fertlerin veya grupların meydana getirdiği tüzel karakterlerin veya firmaların alın teri, bölge, imalat aracı ve ücret (bkz: finans ve kredi) ticareti yapabilmeye hakkı bulunmaktadır.
Kapitalist iktisat pratiği Avrupa'da 16. ve 19. asırlar içerisinde kurumsallaşmıştır, fakat kimi niteliklerine İlk Çağ'da da rastlanabilir, Orta Çağ zamanında de tacir kapitalizminin çabuk biçimleri ortaya çıkmıştır. Feodalizm erdi erdiğinden buyana kapitalizm Batı dünyasındaki başat sistemdir, tüm yeryüzüne da İngiltere başta olmak suretiyle Avrupa'dan yayılmıştır.

Kapitalizm tarif nitelikleri bakımından 2 alternatif niteliktedir. Bunlardan ilki, üretimin mutlak kar gayesi güdümlenerek yapıldığı ve bu artı değerin de pazarda satılmış olduğu büyük bir ekonomik sistemin isimidir. Diğer tarif ise kapitalizmin ücretliği emeğe dayalı bir ekonomik sistem, bir imalat seçimi olduğu vurgulanır.


EmoticonEmoticon