Ebu Bekir El Bağdadi Kimdir İbrahim Ali El Bedri Vikipedi Nereli Kaç Yaşında Biyografi

Işid şeyhi Ebu Bekir El Bağdadi hayatı hakkında bilgiler. Ebu Bekir El Bağdadi gerçekte kim?  İbrahim Ali El Bedri kimdir? özgeçmişi gerçekleri. Ebu Bekir El Bağdadi vikipedi detayları Amerika'da tutuklu kalan ABD ajanı çakma terörist çakma şeyh Ebu Bekir El Bağdadi çakma halife İbrahim Avad el İbrahim Abdülmümin Ali el Bedri biyografi detayları yazımıza eklendi.
Irak'ta ilerleyen IŞİD'in öncüsü Ebu Bekir El Bağdadi yeryüzünün en fazla korkulan isimlerinden biri vaziyetine gerçekleşti. 
Gerçek adı İbrahim Avvad İbrahim Ali El Bedri amma velakin daha fazla Ebu Bekir El Bağdadi olarak tanınıyor. Ali El Bedri Samarrayi, Dr. İbrahim ve Ebu Dua adları ile de biliniyor.

IŞİD KİMDİR KİME HİZMET EDER

ASLINDA KİM?
1971'de Bağdat'ın 125 kilometre kuzeyindeki Samarra'da dünyaya geldi. Bağdat İslam Üniversitesinde okudu. Doktora yapmış oldu ve tedris görevlisi olarak da çalıştı. Bu evrede bir vaizliği ile öne çıktı. O'nu bu dönemden tanıyanlar Bağdadi'yi, kişileri barışçıl metotlarla ikna etmeye çalışan biri olarak tanımlıyor. Saddam zamanında devletin haber alma teşkilatı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edildi. Ailesi uzun süredir Pakistan'da yaşıyor.

NASIL SAVAŞÇI OLDU?
Irak'ın 2003'te işgalden sonrasında Amerika silahlı gücünün güvenliği sağlayamadığı Felluce'ye istikamet aldı ve burada Irak Amerika silahlı gücüne meydana getirilen ataklara iştirak etti. Felluce'de savaşan Saddam Hüseyin'in külüstür komutanlarıyla temasa geçti. Küçük gruplarla gerilla savaşı yürüttü. Bu evrede Amerika yönünden yakalandı. cezaevine gönderildi.. Hapishanede farklı olarak değişken İslamcı militanlarla bağlantı kurduğu ve onlardan etkilendiği iddiasına Amerika devleti şimdiye kadar yanıt vermedi.
 ÖRGÜTTE NASIL YÜKSELDİ?
2004 senesinde Irak'ta kurulan Tevhid ve Cihat örgütü ondan sonra El Kaide öncüsü Usame Bin Ladin'in talimatıyla kurulan Mezapotamya'da El Kaide örgütüne iştirak etti. Bağdadi de bu örgütte düşük bir rütbeyle etkenlik göstermeye başladı. Örgüt, 2006 senesinde ismini "Irak İslam yönetimi" olarak değiştirdi. Örgütün öncüleri ve komutanları peşi sıra Amerika ordusunca öldürüldü. Son olarak 2006 senesinde Ebu Ömer el Bağdadi ve Ebu Hamza el Muhacir'in öldürülmesi ile Ebu Bekir El Bağdadi öncülük koltuğuna oturdu.

ÖRGÜTÜNÜ NASIL GÜÇLENDİRDİ?
Bağdadi, Irak hapishanelerinden özgür bırakılan militanların çoğunu şahsı saflarına katmayı muvaffak oldu. Gerilla savaşına ve bomba yapımına aşina bu adamları örgütüne kattı. Amerika ve Irak silahlı gücüne icra ettiği ataklar örgütünü değişken savaşçılar aracılığıyla çekim merkezi vaziyetine getirdi. Yabancı savaşçıları saflarına kattı.

ADINI NE ZAMAN DUYURDU?
4 Ekim 2011'de Amerika IŞİD'i anarşik örgütü listesine alındı. Yakalanmasına muavenet edecek yada onu öldürecek kişiye 10 milyon dolar armağan verileceği belirtildi. Bağdadi, yakalanması için 25 milyon dolar armağan konulmuş olan El Kaide öncüsü Eymen El Zevahiri'den sonrasında başına en fazla ücret ödülü konulmuş olan ad vaziyetine gerçekleşti. http://bilgiozetim.com. Suriye iç savaşının başlamasından bir ay sonrasında Nisan 2011'te Suriye'de El Kaide'nin Irak Şam İslam Devleti'ni kurdu. ve adamlarını bu ülkeye yönlendirdi. Suriye'de etkenlik gösteren bir farklı olarak El Kaide irtibatlı teşkilat olan Nusra cephesi ile bağlaşık olduklarını deklare etti. Temmuz 2013'te de Irak'ta savaşçıların tutulduğu Ebu Garib hapisanesine hücum etti ve buradaki 500 ila altmışıncı deneyimli militanı özgür bıraktı ve şahsı saflarına kattı. Onları da Suriye'deki harbe yönlendirdi.

EL KAİDE'DEN NEDEN KOPTU?
Suriye'ye geçtikten kısa vakit sonrasında Nusra cephesi komutanlarını hain olmakla suçlamaya ve liderlerini suikastlerle öldürmeye başladı. Nusra, Bağdadi'yi El Kaide öncüsü Zevahiri'ye yakınma etti. Zevahiri de Bağdadi ve Nusra öncüsü Culani'yi şahsı şeriat mahkemesine sorgulanmak için çağırdı. Bağdadi bunu redetti ve Al Jazeera'ya gönderilmiş olduğu ses kaydında önder olarak kabul etmiş olduğu tek bireyin Bin Ladin olduğunu ve Zevahiri'yi tanımadığını duyuru etti. Nusra'nın militanlarının bilhassa de yeryüzünün dört bir yanından gelen ecnebi militanlarının büyük kısmı IŞİD'e iştirak etti.

ASKERİ BAŞARISININ SEBEBİ NE?
Ebu Bekir El Bağdadi'nin örgütü IŞİD, El Kaide benzer selefi akımını kabul etse de cenk metotlarıyla El Kaide'den kısa müddette ayrıştı. IŞİD, El Kaide benzer ancak suikast ve gerilla savaşı yürütmüyor, platform hakimiyeti için de savaşıyor. Bağdadi ele koymak istediği yere ve yakınlarına kılık değiştiren militanlarını yolluyor ve militanlar buradaki güvenilir hanelerde bekliyor. Daha sonrasında, bu yerleşimin liderlerinden ve aşiret liderlerinden kendilerine biat etmelerini istiyor. Kabul ederlerse yanlarına güvenilmiş olduğu adamlarını bırakarak külüstür yöneticiyi vali olarak atıyor. Kabul etmeyen lidere yönelik süratle başlatılan ataklar ise meydana getirilen ön kısım hazırlıklar yardımıyla sıklıkla işe yarıyor.

Enerji kaynaklarını, bilhassa de akaryakıt kuyularını elde etmeye öncelik veriyor. Bu sayede hem Mali kuvvet elde ediyor aynı zamanda ters tarafa lojistik tahribat veriyor.
Bağdadi, Saddam devri Bass yöneticileri, Irak ve Suriye ordusundan kopan külüstür askerler, Avrupa, Çeçenistan, Bosna, Doğu Türkistan, Libya ve Afganistan ait çoğu ülkeden gelen gönüllü militanlar ve mahalli aşiretlerden almış olduğu destekle güçleniyor.

NE İSTİYOR?
Önceleri olsa olsa Irak için savaşan Bağdadi yönetimindeki teşkilat, Suriye'de çıkan iç savaşla gayesini da tıpkı adı benzer 'Irak Şam İslam Devleti' olarak değiştirdi. Amaç, bugünkü Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail'in toprakları üstünde, şeriatla yönetilen bir devlet oluşturmak.

Örgüt,Suriye'de Rakka, Haseke ve Deyr Ez Zor vilayetleri ile Suriye'de Musul, Tikrit hattını elinde tutuyor. IŞİD buralarda kendince Şeriat diyeti kurdu ve halkan vergi ismi aşağısında ücret topluyor. Ayrıca elde ettiği bu bölgelerdeki akaryakıt kuyularına hükmediyor. Yani Bağdadi, süratle büyüyen bir Mali Güce sahip. Kendi hegemonyasını reddeden bütün grupları, fertleri ve aşiretleri hasım kabul ediyor. Sünni militanlar İslam'ın farklı olarak mezheplerini de kafir olarak tanımlıyor. IŞİD, esir almış olduğu askerleri veya hain olduğuna karar verilmiş olduğu sivilleri simgesel yargılamaların akabinde merhametsizce öldürmesiyle biliniyor.

IŞİD'ın göstermekten çekinmediği bu acımasızlığın insanoğlu üstünde yarattığı tehlike Bağdadi'nin en büyük silahı. Sanılanın tersine Bağdadi ve örgütü, kimi alanlarda yöresel aşiretler ve toplum zemininden da destekleniyor. IŞİD elde ettiği bölgelerde fırınları aleni tutarak, halkın gündelik hayatını sürdümesine mani olmayan adımlar atarak zemin bulmaya da çalışıyor. Özellikle Suriye'de bu tavırla yardımcı buldu.
ABD'NİN AÇIKLAYAMADIĞI BAĞDADİ SORUSU


EmoticonEmoticon