PTT'de Memur Nasıl Olunur 2015 Ptt Memurluk Şartları Nelerdir

2014 Ptt memuru olmak için neler gerekli. 2015 Ptt memurluk sınavı ne zaman yapılacak. 2014 Ptt memur alımı başvuru tarihleri hakkında bilgileri de ilerleyen haberlerimizde aktaracağız. Ptt memur olmak istiyorum ne yapmam gerekli diye soranlar yazımızdaki şartları inceleyebilirler.


Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve öteki kanunların sözleşmeli eleman ile alakalı hükümlerine doğal olarak olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam ayrılınmak suretiyle ekli listede ili, kazası, unvanı, pozisyonu, sayısı, imtihan tipi ve özellikleri gösterilen pozisyonlara 2012 senesi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, distribütör ve uygulaman unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Sözkonusu yönetimsel hizmet sözleşmeli eleman toplumsal emniyet tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü materyalinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı meydana gelecektir.

PTT Genel Müdürlüğünde Memur olmak arzu eden adayların şu şartları taşıması gerekiyordur:
– Türk yurttaşı olmak.
– 18 yaşını bitirmiş olmak,
– Kamu haklarından yoksun bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene yahut daha çok müddetle mapus cezasına yahut affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine aksi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aksi suçlar, ulusal korumaya ters suçlar, yönetim sırlarına aksi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı istismar, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı kıymetlerini suçsuzluğu kanıtlama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci materyalinin 6’ncı fıkrasında gösterilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak ya da erteleme ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak)
– Görevini her zaman yapmasına mani olabilecek beden ya da zeka rahatsızlığı ya da beden sakatlığı ile kusurlu bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)
Ayrıntılar için ziyaret edin: http://www.ptt.gov.tr/index.dyn?wapp=newsDetail_tr&did=6DE8B554-BF2E-4169-90D5-24E2C95E39B3


EmoticonEmoticon