Uykuda Nefes Durması Neden Olur Nefes Alamayarak Uyanma Tedavisi

 uykudan nefes alamayarak uyanmak, Gece uykuda nefes durması hakkında bilgi. gece nefes alamama nedenleri, psikolojik nefes darlığı sebepleri, uyku apnesine iyi gelen bitkiler, uyurken nefes darlığı nede olur. Uykuda nefes kesilmesi sebebi, uykuda nefes kesilmesi uzman tv,  uykuda nefes alamayarak uyanıyorum,  uykuda nefes alamama tedavisi nedir?  http://www.bilgiozetim.com/2014/11/uykudan-nefes-alamayarak-uyanmak.html

Apne: Nefes durması, soluğun 10 saniyenin üstünde durması
Hipopne: Nefes azalması, soluğun 10 saniyenin üstünde azalması
Obstruktif sleep apne belirtisi: OSAS, tıkayıcı-uykuda soluk durması belirtisi
Polisomnografi: PSG, oldukça parametreli uyku testi
Cpap: “Continius positive airway pressure”, her zaman olumlu ambiyans yolu tazyiki
Uykuda Nefes Durması Nedir - Sleep Apne Sendromu Nedir


Uykuda soluk durması / sleep apne, uyku esnasında soluğun durmasını yahut zorlaşmasını açıklayan genel bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle bu terim, uykuda meydana gelen apne ve hipopne fasılalarını anlatır. Apne, soluğun 10 saniyenin üstünde durmasıdır. Hipopne, soluğun 10 saniyenin üstünde azalması, rakamsal tanımıyla %70 in dibine düşmesidir. Uykuda soluk durması; düzgüsel fiziksel ölçekte meydana gelebilir, sınırı olan muayenehane alemet veren laboratuar bulgusu ölçekte meydana gelebilir yahut rahatsızlık tablosu gerçekleştiren hastalık ölçekte meydana gelebilir: Uyku esnasında sıhhatli erişkin kişilerde azca numarada kısa boyunda, fiziksel önde gelen soluk durmaları ve azalmaları olur. Ancak uykuda soluk durması/sleep apne sorunu, bozuculuk formları takiben, kritik muayenehane alemet-keşif veren düzeye vardığında bir belirti olarak benimsenir ve sleep apne belirtisi yahut uykuda soluk durması belirtisi olarak adlandırılır.

Uykuda soluk durması türleri, 3 anne antet aşağısında hasat edilir: Tıkayıcı tipte soluk durması, santral tipte soluk durması ve mikst tipte soluk durması. Tıkayıcı tipte uykuda soluk durması, üst teneffüs yolunun şahsı mekanik sorunlarına alakalı olarak meydana gelen ve en çok gözlemlenen formdur. Bu şekil, ventilasyon eforu ve takipeden uyanmalarla karakterizedir. Tıkayıcı tipte uykuda soluk durması, internasyonal terminolojide obstruktif sleep apne olarak tanımlanır. Santral tipte uykuda soluk durması, teneffüs merkezinden santral sinir sistemi yöntemiyle gönderilen uyarılardaki patolojilere alakalı olarak meydana gelen ve azca gözlemlenen formdur. Bu tipte, ileri asfiksiler haricinde ventilasyon eforu ve bağlı olarak uyanma vuku bulmaz. Mikst tipte soluk durması, santral ve tıkayıcı mekanizmaların hep beraberce rol almış olduğu, pratikte tıkayıcı tipin bir varyasyonu benzer biçimde ele alınan formdur.

Tıkayıcı-uykuda soluk durması oluşumu, muhtelif etmenlerin karmaşa etkileşimi ile gerçekleşir. Bu formun gelişiminde yaşla birlikte artmak suretiyle; sümükdoku gevşekliği, bağ-yağ-adale-lenfoid doku fazlalığı ile adale kuvvetinin azalması herkesle rol oynar. Yine soft doku ve kemiklerin pozisyonları mühimdir. Patolojinin merkezi yutaktır. Uyanık halde yutağın ambiyans geçmiş olmasına dayanımı önemsizken, uykuda dayanımı yükselir. Uyku esnasında; kasların ihtiyari kontrolünün dönem dışı kalmasının, yatış pozisyonunun ve olumsuz tazyikin katkısıyla, gevşemiş büyük hale gelmiş yahut güçsüzleşmiş damak-minik dil-bademcikler-yutak duvarları ile dil kökü dokuları soluk alırken çok fazla hareket eder, yutak kanalı büzüşür, nihayet tıkanır, ambiyans geçemez ve soluk durur. Yutak büsbütün tıkanmayıp, ambiyans burdan zorlanarak geçerse, damak ve dil kökü kesmindeki bu dokuların çok fazla titreşmesi ve iç içe çarpmasıyla, gürültülü, bas ses ile karakterize, horlama doğar. Diğer yandan, sıhhatli soluk alış burun üstünden olur. Burun, hakkıyla vazife yapamadığı takdirde, yutaktaki gevşemiş büyük hale gelmiş yahut güçsüzleşmiş olan horlama-apne ilintili dokulardaki vibrasyon ve tıkama meydana gelişini çoğaltır. Uykuda soluk durmasıyla birlikte kanda O2 seviyesi kısalır, karbondioksit seviyesi ise çoğalır. Ancak daha da ehemmiyetlisi, teneffüs yolunun dayanımı ve teneffüs uzuvlarının ventilasyon gayreti yükselir. Bu direnme yükselişi ve ventilasyon gayreti; burun yutak ve gırtlakta yerleşmiş basınca kırılgan mekanik reseptörlerin tetiklenmesine neden olur. Reseptörlerden giden uyarılar teneffüs merkezini alarme eder ve merkezden gelen uyarma ile teneffüs yeniden adım atar. Bu kısır seyir bütün uyku boyunca sürer.

Horlama ve uykuda soluk durması tabloları, iç içe geçiş yayınlayan ve ilerleyen bir zincir meydana getirir. Bu zincir en basitten en ileri forma isabetli şu sırayı işaretler: İzole horlama, üst teneffüs yolu mukavemet çoğalışı, uykuda soluk azalması, uykuda soluk durması, uykuda soluk durması belirtisi ve nihayet pulmoner hipertansiyonla izleyen aşırı kiloluluk hipoventilasyon belirtisi. Tabloların hepsine horlama birlikte rol alır. Tablolar zamanla ağırlaşıp daha da ileri formlara ilerler, veya tedbir alınmasıyla hafifleyip daha fazla sıradan formlara geriler.

Horlama ve uykuda soluk durması sıklığı; cinsiyet, yaş ve diğer etmenlerle ilintilidir. Sürekli horlama ve uykuda soluk durması dönemin rahatsızlıklarındadır. Bu hastalıklar dizisi baylarda fazlaca sık ortaya çıkar. Yetişkin her beş erkekten biri devamlı horlar ve bunların yarısı, semptomlu-semptomsuz vasat ve üzeri uykuda soluk durması gösterir. Rahatsızlık, hanımlarda adamların ortalama yarısı miktarında ortaya çıkar, sadece menapozu takiben hanımlarda da sık hale gelir. Ayrıca artan yaşlarda, baylarda de hanımlarda da ortaya çıkma sıklığı yükselir. Şişmanlık, içki ve sigara kullanması ise; hem horlama-uykuda soluk durması zinciri ihtimalini, aynı zamanda bu zincire bağlı karmaşıklık ihtimalini çoğaltır. Yine reflü ve allerji tabloyu ağırlaştırabilir. Çocuklarda horlama ve uykuda soluk durması, cinsiyet ayırımı olmaksızın, bademcik ve geniz eti genişlemesi kararı, sık sık ortaya çıkar.

Uykuda Nefes Durması Belirtileri Nedir – Uyku Testi Nedir

Uykuda soluk durmasında tıkanma yerleri, şöyleki özetlenebilir: Yetişkinlerde, izole horlamada ve uykuda soluk durmasının hafifçe biçiminde patoloji çoğunlukla soft damak seviyesindedir; soft damak ve yutak yan duvarları gevşekliği bu tabloyu meydana getirir. Uykuda soluk durmasının orta biçiminde patolojinin deposu değişkendir; soft damak düzeyi, dil kökü düzeyi, veya her 2 düzen aniden, bu hastalığı meydana getirir. Uykuda soluk durmasının ağır biçiminde patoloji genel anlamda her 2 seviyeyi beraber meblağ; soft damak ve yutak yan duvarları gevşekliğinin yanısıra büyük dil ve dil kökü, ayrıca oldukca ileri hallerde çene kemiklerinin pozisyonu sorunun deposudur. Burun ise; sinüzit, allerjik rinit, deviasyon, burun eti genişlemesi, geniz eti gelişmesi benzer biçimde patolojilerle yutaktaki asli tablolara katkıda yer alır. Burundan ambiyans geçişinin zorlaşması; yutakta olumsuz tazyik meydana gelişini kolay hale getirir, ağız solunumuna bağlı pozisyon sebebiyle alt yutağı daraltır, nemlendirme dönem dışı kaldığından salgıları kıvamlı vaziyete getirir, ek olarak burun içerisindeki mekanik reseptörlerin sorumluluklarını yapamamasına neden olur. Bütün bu etmenler horlama ve soluk durması gelişmesini kolay hale getirir.

Uykuda soluk durması alemet-delilleri, 5 antet aşağısında toplanabilir: Horlama emaresi, uykuda soluk durması emaresi, uyku düzensizliği alemet-delilleri, gövde özelliği nitelikleri ve karmaşıklık anamnezi. Bu alemet-rastlantılar içinde en değerli olanları rahatsız yakınları tarafınca görülen horlama ve uykuda soluk durması emareleridir. Uykusuzluk ilintili alemet-rastlantılar ise; uyku kesintileri, akşam çişe kalkma, uykuyu alamama, gündüz uyuklamaları, bitkinlik, dikkat sıkıntısı, ereksiyon sorunları ve benzeridir. Vücut özelliği deney ve muayenesinde, kg çoğu ile boyun alanı kalınlığı fazlaca mühimdir, sadece rahatsızlık sıska kişilerde da gözlemlenebilir. Kardiovasküler rahatsızlık anamnezi ise, doktoru ek olarak alarme eder.

Uykuda soluk durması teşhisi, rahatsız bakımından hayati ehemmiyet arz edebilir. Uykuda soluk durmasının tanısında ve son kararların alınmasında rahatsız olan kişinin öyküsü-kliniği, gövde kütle payı, boyun genişliği, lateral sefalometrik grafi, endoskopi delilleri, polisomnografi testi ve ek rahatsızlıklar belirleyicidir.

Polisomnografi, uyku esnasında oldukça kapsamı geniş kayıtlar meydana getirilen ve yani uyku testi olarak isimlendirilen objektif bir incelem usulüdür. Uyku testi, muayenehane ya da hane koşullarında durağan(durgun) yahut taşınabilir elektronik aletlerle yapılır. Tüm akşam süresince rahatsız olan kişinin uyku ayarı, ambiyans akımı, soluk durması ve azalması saldırıları, kan gazları, ventilasyon eforu, beyin-kalp-adale fonksiyonları kaydedilir. Polisomnografi raporlarında uykuda soluk durması, apne hipopne endeksi temel alınarak; hafifçe-orta-ağır olarak guruplandırılır. Testin öteki parametrelerindeki neticeler da rahatsızlığın hali hikayesinde ek malumatlar cevaplar.

Apne hipopne endeksi, saat başına düşen yaklaşık apne ve hipopne sayısını saptayan bir değerlendirmedir. Endeksin tespit edilmesi için polisomnografi/uyku testi esnasında akşam süresince meydana gelen apne kısaca soluk durması ile hipopne doğrusu soluk azalması toplam adedi tespit edilir ve bu toplam bütün uyku vaktine bölünür. Apne hipopne endeksi, AHİ olarak kısaltılır. Apne hipopne endeksi rahatsız olan kişinin muayenehane halini değerlendirmeye katmaz. Diğer yandan RDİ olarak kısaltılan respiratuar distörbıns endeksi, apne ve hipopnenin yanısıra arousal, şu demek oluyor ki uyanma faktörünü de değerlendirmeye katar. Dolayısıyla respiratuar distörbıns endeks/RDİ, muayenehane hali da göz karşısına platform daha da kapsamı geniş bir endeksdir. Ancak sık görülen kabul kabul eden endeks apne hipopne endeksidir. Yetişkinlerde uykuda soluk durması, apne hipopne endeksi/AHİ neticelerine gore şöyle guruplandırılır:
0-5 : Normal biri olan fiziksel vaziyet
5-15 : Hafif derecede uykuda soluk durması
15-30 : Orta derecede uykuda soluk durması
30 üzeri: Ağır derecede uykuda soluk durması
Apne hipopne endeksi 15’in üstünde olan ve uyku düzensizliği alemet-delilleri yayınlayan olaylar, uykuda soluk durması belirtisi olarak isimlendirilir. Çocuklarda ise apne-hipopne endeksinin 1 olması bile hastalık benimsenir.

Uykuda soluk durması komplikasyonları, yaşamsal riskler ihtiva eder. Uykuda soluk durması, uzun vadede kardiovasküler rahatsızlıklara neden olur. Yüksek kan basıncı, kalp aritmisi, iskemik kalp rahatsızlığı, enfarktüs ve nüzul bu rahatsızlığın beklenen sonuçlarıdır. Özellikle apne hipopne endeksi 20’yi aştığında bu karmaşıklıkların açınma kısır döngüsü kaynaklanır. Diğer yandan uykuda soluk durması; konsantrasyon noksanından direksiyon başlangıcında uyumaya değin uzanan huy hatalarına sebep olarak ilçe rizikosunu, tıpkı içki benzer biçimde, oldukca çoğaltır.

Çocuklarda uykuda soluk durması, derhal her zaman tıkayıcı tiptedir ve istisnaları haricinde bademcik ve geniz eti genişlemesi sebebiyle doğar. Bu lenfoepitelyal dokuların büyüklüğünün horlama ve uykuda soluk durmasının açıkça sebebi bulunduğunun saptanması vaziyetinde, polisomnografi yapılmasına gerek kalmamıştır. Ailenin horlama-uykuda soluk durması-ağız aleni uyuma gözlemleri ve doktorun bademcik-geniz eti gelişmesi delilleri tanıyı katiye yakın koydurur. Hekim ve akraba, tıbbi ve ameliyatsal seçenekleri değerlendirip son sonucu herkesle verirler. Çocuklarda horlamanın ve uykuda soluk durmasının ameliyatsal iyileştirme metodu, tonsillektomi ve adenoidektomi ameliyatıdır, kısaca bademcik ve geniz etinin alınmasıdır. Bunun dışındaki istisnai patolojilerde ise sebebe yönelik iyileştirme tatbik edilir.

Damak, Dil Kökü, Çene Ameliyatları Nelerdir - Cpap Nedir

Uykuda soluk durmasında tıbbi ya da ameliyatsal iyileştirme sonucu olay bazında alınır. Her bir rahatsız muayenehane, endoskopik, polisomnografik ve öteki parametrelerle bir tüm olarak nitelendirilir ve müsait hastalığın iyileştirmeye, tabip ve rahatsız olan kişinin ortak görüşüyle hüküm verilir.

Uykuda soluk durmasında hayat değişikliği, oldukça mühimdir. Horlama ve tıkayıcı-uykuda soluk durması rahatsızları; ameliyatsal yahut tıbbi-cihazsal hastalığın iyileştirmeye alınsın alınmasın, hayat şekillerini değiştirmelidir. Bu rahatsız olanlar kesinlikle zayıflamalıdır. Ayrıca geceleri antidepresan, içki, sigara, kahve kullanılmamalıdır; bu nesneler adale tonüsünü ve santral sinir merkezini tesir ederek tabloyu ağırlaştırır. Reflü var ise akşam atıştırmaları kesilmeli, allerji var ise allerjenlerden kaçınılmalıdır. Yine birtakım olaylarda sırtüstü yatış pozisyonu, alemet-belirtilerin sebebi meydana gelebilir, yan yatmanın temini sorunları minimuma indirebilir.

Horlama ve uykuda soluk durmasında tatbik edilen cerrahi operasyonlar, oldukca geniş bir yelpazeye yayılır. Bunlar, damak ve yutağa tatbik edilen cerrahi operasyonlar, burun içerisine tatbik edilen cerrahi operasyonlar, dil kökü ve etrafına tatbik edilen cerrahi operasyonlar ile üst-alt çene ameliyatları benzer biçimde guruplandırılabilir. Çocuklarda ise horlama ve uykuda soluk durmasında tatbik edilen cerrahi operasyonlar, istisnaları haricinde, tonsillektomi ve adenoidektomidir, kısaca bademcik ve geniz eti alınmasıdır.

Damak ve yutağa tatbik edilen cerrahi operasyonlar, şöyle bilinebilir: Küçük dilin tümünün ve soft damağın alt kısmının alınıp damağın ufaltılması uvulopalatoplasti, bu dokuların yanısıra bademciklerin katılması ve yutak yan duvarlarının gerginleştirilmesi uvulopalatofarengoplasti, bir tek soft damağa müdahale edilmesi palatoplasti, sadece minik dilin ufaltılması uvuloplasti, bir tek yutak yan duvarlarının gerginleştirilmesi lateral farengoplasti, minik dilin yanlarına gerginleştirme uygulanması sfinkteroplasti ameliyatıdır. Ayrıca, soft damak orta kısmından ufak dil ve etrafına dokunmaksızın şerit çıkarılması anterior palatoplasti, katı damak kemik yapısının kısaltılması ise transpalatal ilerletme ameliyatıdır. Daha değişik soft ve katı damak müdahale yöntemleri de bulunmatadır. Burda ismi hafta sözcüklerden uvula ufak dil, palatum damak, farenks yutak anlama gelir. Ameliyatlar, klasik bistüri-makas metodunun yanısıra radyofrekans, lazer ve taklidi metotlar ile tatbik edilebilir. Yine implant şekilleri yer almaktadır. Bunlar cerrahın insiyatif kullandığı, neticeler bakımından manalı ayrım yaratmayan, herbirinin artı ve eksilerinin bulunmuş olduğu cihaz tüketim ve metot farklılıklarıdır. İhtiyaç vaziyetinde birden çok cihaz ve metot hep beraberce kulanılabilir.

Burun izole ve kombine ameliyatları, horlamanın ve uykuda soluk durmasının ameliyatsal iyileştirmesinde mühim yere haizdir: Damak-yutak-dil kökü-çene ameliyatları rahatsız olan kişinin bulgularına nazaran, tek başlarına ya da burun ameliyatları ile birlikte tatbik edilir. Bazı olaylarda ise bir tek buruna müdahale edilir. Burun içi ambiyans yolunu genişletmeye yönelik müdahaleler; burun iç eğrilik düzeltilmesi ve burun eti operasyonlarıdır. Hekimlerin yani septoplasti ve konkaplasti olarak adlandırdıkları bu cerrahi operasyonlar, horlama ve tıkayıcı tipte uykuda soluk durması iyileştirmesinde tehlikeli sonuç önemdedir. Ancak burun tıkanıklığının ameliyatsal iyileştirilmesi; santral tipte uykuda soluk durmasında, insomniada kısaca uyku rahatsızlıklarında ve Cpap kullanımında da fazlaca manalı tesir yapar.

Dil kökü ve çene ameliyatları, kapsamı geniş ileri müdahalelerdir. Bu cins ileri müdahaleler, doğrusu dil kökü, alt yutak alanı ve üst-alt çene operasyonları, uykuda soluk durmasının ileri vaziyetlerinde doktor ve rahatsız olan kişinin herkesle almış olduğu itinalı kararlarla tatbik edilir. Yapılan cerrahi operasyonlar; dil kökü redüksiyonları doğrusu küçültmeleri, dil kökü suspansiyonları doğrusu asma yöntemleri, hyoid kemik suspansiyonları ve üst-alt çene ilerletme teşebbüsleri benzer biçimde tekniklerdir. Ameliyatlarda, klasik bistüri-makas şekillerinin yanısıra radyofrekans, lazer ve robotik metotlar kullanılabilir.

Bademcik ve geniz eti ameliyatları, çocuklardaki horlama ve uykuda soluk durması patolojilerinin ameliyatsal derman usulüdür. Bademcik operasyonu, doğrusu tonsillektomi, 2 ayrı yöntemle tatbik edilir; klasik total tonsillektomi ve subtotal tonsillektomi. Klasik tonsillektomide bistüri-makas, elektrokoter benzer biçimde aletler vesilesiyle bütün bademcik dokusu kapsülüyle birlikte çıkarılır. Subtotal tonsillektomide ise mikrodebrider, radyofrekans şeklinde techizatlarla bademcik dokusunun hepsi değil büyük bölümü alınır yahut ortadan kaldırılır, sadece kapsül mahalinde bırakılır. Klasik tonsillektomi, rahatsız dokunun kesin olarak sökülüp atılması avantajını mümkün kılar, subtotal tonsillektomi ise teşebbüs müddetini kısaltma, sızıyı azaltma, kan akma rizikosunu düşürme gayesi güder. Geniz eti operasyonu, doğrusu adenoidektomi de, 2 ayrı metotla tatbik edilir; klasik adenoidektomi ve subtotal adenoidektomi. Klasik adenoidektomide, mukozadan sarkan bütün genizeti dokusu, çoğunlukla bir küret desteğiyle, kazınıp alınır. Subtotal adenoidektomide ise mikrodebrider, radyofrekans benzer biçimde aletler kullanılarak geniz eti dokusunun küçültülmesiyle yetinilir. Adenoidektomi teşebbüsü esnasında, tuba östaki söylenilen kulak-geniz kanallarının ağızlarına komşu lenfoepitelyal dokuları almaya, sadece bu esnada kanal ağızlarına tahribat vermemeye, ihtimam gösterilir.

Cpap sözcüğünün açılımı ‘continius positiv airway pressure’dır ve Türkçe’de devamlı yüksek havayolu tazyiki tatbik etmesi demektir. Cpap aleti kulanımı, ileri soluk durması olaylarında cerrahiye farklı seçenektir. Bu metotda rahatsız akşamları yatarken, ayarları yapılma elektronik aleti çok hafifçe ağız-burun maskesini yüzüne takar ve akşam süresince elektronik aleti meydana getirdiği soluk alış verişe senkronize yüksek basınçlı havayı solur. Cihazın bilhassa kollapsın en fazlaca olduğu ekspiryum nihayetinde devrede olması kritiktir. Bu aletlerin; tazyiki otomatik ayarlayan, tazyiki gitgide çoğaltan, tazyiki soluk alış ve veriş için değişik seviyede tutan değişik dizaynları bulunmatadır, sadece hepsinin emek harcama prensibi yüksek basınçlı ambiyansın maskeye pompalanması üstüne heyetidir. Cpap aletinin faal kullanması tıpkı düzgüsel fizyolojide olduğu benzer biçimde burun ambiyans yolunun aleni olmasını gerektirir. Dolayısıyla gereksinim olan olaylarda burun içerisindeki sorunların ameliyatsal olarak düzeltilmesi icap eder. Uykuda soluk durmasında tatbik edilebilecek Cpap dışındaki öteki tıbbi seçenekler ise, oral aplikatörler ve mandibuler repozisyon aparatlarıdır. Bunların kullanımlarında çene sızısı, tükrük salgısı yükselişi benzer biçimde yakınmalar kaynaklanabilir.

Ameliyat Sonrası Nasıldır - Cpap Sonrası Nasıldır

Horlama ve uykuda soluk durması ameliyatları ertesi şöyle özetlenebilir: Hastalar damak-yutak ameliyatlarını takiben vaziyete gore 4-5 saat sonrasında ya da sonrası gün taburcu edilir. Uygulanan palatoplasti-palatofarengoplasti ve bunlarla ilintili öteki operasyon yöntemleri, bademcik ameliyatlarının tersine, boğazın anatomisini değişiklik yapmak, damak ve yutak dokularını fazlaca gerilmiş duruma getirmek maksadıyla yapıldığından dikişler atılır ve aleni yaralar kapatılır. Bu nedenle rahatsız olanların hastalıkları bademcik cerrahi operasyonlarından azca olur. Yine de rahatsız olanlar 5-6 gün süresince, gitgide azalan boğaz sızısı, kulağa sızı vurması, yutma güçlüğü benzer biçimde sikayetler yaşarlar. Biriki gün akışkan besinler, takipeden birkaç gün soft yiyecekler ile beslenirler. Deviasyon ve konka ameliyatlarının operasyon ertesi süreçleri ise aşırı zahmetli değildir. Daha ileri müdahalelerde; şu demek oluyor ki dil kökü, alt yutak kesimi ve üst-alt çene operasyonlarında, operasyon ertesi süreç fazlaca zor olsa gerek. Bu olaylarda hemen evrede ödem ve kanamayla ambiyans yolu daralması riski bulunduğundan birkaç gün hastanede deney icap eder. Diğer yandan veletlerde tatbik edilen bademcik ve geniz eti ameliyatları aleni yara bırakarak meydana getirilen girişimlerdir. Dolayısıyla operasyon ertesi yara iyileşme zamanı uzuncadır. Ancak evlatlarda boğaz ilintili yakınmalar, erişkinlerin bademcik cerrahi operasyonlarından azca olur.

Ameliyatları takipeden süreç, rahatsız olanlar tarafınca bilinmelidir: Horlama ya da uykuda soluk durması sebebiyle operasyon edilmiş olaylarda daha da sonraki senelerde; yaş ilerlemesi, kilogram alınması, kilogram alıp verme yahut ek hastalıklar sebebiyle soft damak-uvula-yutak-dil kökü dokularında, tıpkı çehre germe ameliyatlarını takiben deride sarkmanın tekrarlaması örneği, yine gevşeme-gelişme-güçsüzleşme husule gelmesi, bağlı olarak horlama ve uykuda soluk durması sorunlarının yine husule gelmesi ya da çoğalması riski bulunmatadır. Ancak bu geç olasılık, rahatsız olan kişinin hayatının uzun bir sürecindeki cerrahi operasyondan sağlamış olduğu kazanımlarının ehemmiyetini azaltamaz. Deviasyon operasyonu genel anlamda hayat boyu kalıcı netice mümkün kılar. Konkaların hali ise meydana getirilen girişime göre değişir: Konkaplasti-konka fraktürü yöntemleri genel anlamda kalıcı netice sağlarken, radyofrekans-diatermi benzer biçimde metotlarda zamanla tatbik tekrarı lazım olabilir, sadece bu müdahalelerin gerçekleştirilmesi rahattır. Çocuklarda, alınan bademcik ve geniz eti dokularının bedeni savunma sorumluluklarını öteki lenfoepitelyal dokular üstlenir. Daha sonraki senelerde bademcikler yeniden büyümezler. Diğer yandan operasyonla alınmayan dil kökündeki dil kökü mini bademcikleri, görevleri çoğaldığı için zaman içinde hafifçe gelişme gösterebilirler. Geniz eti de, kapsülsüz bir doku olması, bağlı olarak ameliyatlarda doku içerisinde artıkları kalabilmesi sebebiyle, zamanla, istisnai olarak, kısmi gelişme izah edebilir. Ancak lenfoepitelyal dokuların bu reaksiyonel büyümeleri seyrek muayenehane problem meydana getirir. Horlama ve uykuda soluk durmasına yönelik cerrahi operasyonlar, hasılat-riziko-yitik mefhumları bakımından bir tüm olarak değerlendirildiğinde; gerekseme meydana gelmesi niteliğinde, muhtelif fonksiyonel ve yaşamsal rizikoları engelleyen yahut az hale getiren, rahatsız olan kişinin hayat standardını ise fazlaca çoğaltan girişimlerdir.

Cpap kullanması dönemi, yaşam boyu geçindiren zahmetli bir süreçtir. Ancak uykuda soluk durmasının bilhassa ileri formlarının sıkıntıları, tehlikeleri ve komplikasyonları göz karşısına alındığında mühim bir iyileştirme usulüdür. Cpap kullanıcısı, aleti seyahatlerde de beraberinde taşımalı, tertipli olarak bakımını ve ayarını yaptırmalıdır.
Uyku Apnesi Tedavisi Bitkisel Yöntemler İbrahim Saraçoğlu Video izle


EmoticonEmoticon