2016 Askerlik Celp Dönemleri 1996 Doğumlular Askere Gidiş Alım Tarihleri

96 doğumlu askere gidiş tarihleri 2016 sorgulama bilgilerini araştıran yeni mehmetçikler için 2016 askerlik celp dönemleri alım listesini tablo halinde sizlere aktarıyoruz. 2016 Kısa dönem askerlik celpleri hangi il kaç tertip gönderiyor, alıyor? konusunda T.C. Silahlı Kuvvetleri resmi web sitesinde yayınlanan 1996 doğumlu  ne zaman askere gidecek ne zaman giderim? ayrıntıları yazımızda detaylı olarak eklendi. 2016 askerlik celp dönemleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde bölünmü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tertip olarak sunulmakta.
ASKERLİK NEDİR?
Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini, Türk vatanını korunmak ve kollamak için savaş sanatını öğrenmek ve etmek mükellefiyetidir. Askerlik diyince zihne Asker gelir. Asker; Askerlik mükellefiyeti dibine giren erbaş ve erlerle, hususi kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine intisab eden ve fotoğrafı bir elbise taşıyan şahsa denir.
Dünya geçmişine, askerliği şan ve şerefle yazmış tek ulus Türklerdir. http://bilgiozetim.com Yaratılışlarındaki soyluluk, İslamın şerefiyle birleşince askerlik tarihinin unutulmaz destanlarını yazmışlardır. Asker diyince Türk, Türk diyince erler zihne ulaşmıştır. Dünya silahlı güçleri içerisinde muhtelif muharebe usullerini en iyi bilen ve tatbik eden Türk askeri, yıldırım harbinin de ilk ve en estetik örneklerini inanç, korkusuzluk ve yeteneği ile oldukça kere ortaya koymuştur. Türk askerinin karşısında çoğun tek milletin silahlı gücü değil, bağlaşık ordular zor dayanmış ve genellikle mağlub olmuşlardır. Birinci Kosova, Niğbolu, İkinci Kosova, Varna, Mohaç Meydan muharebeleri ve İstiklal Harbi bunun en estetik örnekleridir.

Türk ulusu ve Türk askeri düzgüsel anlarda anne karakterinin gereği olarak sulh severdir. İnsan sevgisi ile doludur. Ülke savunmasında ve harpte kükremiş arslan şeklinde yürekli ve mücadelecidir. Onu bu duruma getiren asla kuşkusuz mukaddes bir amaç için savaşmaktan çekinmemesi ve “kalırsam gazi, can verirsem şehid” inancıdır.
Türk ordusunda hizmet görmüş olan Fransız Conte de Bonneval, Türk askeri için; “Türk askeri kahraman, dirayetli, bitkin düşmen bilmez, yetkin ve ateş karşısında emsalsizdir. Usta ve muktedir bir komutan, bu askerlerle, yeryüzünün bir kutbundan öteki kutbuna muzaffer olarak gidebilir.” demiştir.

Askerlik kanununa bakılırsa, Türkiye Cumhuriyeti tebaalı sağlam her adam, askerlik yapmakla sorumludur. Bu hizmet yirmi yaşına girince adım atar. 41 yaşına girince sonlanır. Yirmi yaşına girmiş olduğu Ocak ayından kırk bir yaşına girmiş olduğu Ocak ayına değin geçtiğimiz yirmi bir senelik süreye “Askerlik Çağı” denir. Bu asır 3 devreye ayrılır:
l. Yoklama dönemi: Asker olabilecek bir insanoğlunun askerlik çağına girmiş olduğu senenin Ocak ayının birinci gününden, Askerlik Şubesinden gönderilinceye değin hafta süreyi içerisine alır. İlk ve bitirecek yoklama olmak suretiyle ikiye ayrılır. İlk yoklamada, hüviyet, adres ve askere alınacakların dereceleri tesbit edilir. Bu 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri içinde yapılır. Son yoklama yirmi yaşına girince başlayıp askerlik sonucu aldırmayı içerisine alır. Bu 1 Temmuz 31 Ekim tarihleri içinde olur.
2. Muvazzaflık dönemi: Askerliğine hüküm alınmış şahsın, Askerlik Şubesinden sevk tarihinden başlayarak terhis geçmişine değin süre gelir. Bu zaman kanunla seçilir.
3. Yedeklik dönemi: Askerin terhis olduğu vakitten 41 yaşına girilen yılın Ocak ayının birinci gününe değin olan devredir. Bu dönem içerisinde eğitimin tazelenmesi, yeni silahların öğretilmesi için kısa müddetlerle askere çağrılabilir. Seferberlik ilanında ise yine askere alınabilirler.
Terhisten sonraki 3 Ay içerisinde, öteki yıllar duyuru edilen vakitte Askerlik Şubesine uğramayan yükümlüler cezalandırılırlar.
Er ve erbaşlar için muvazzaflık zamanı on beş aydır. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla 2 ay kısaltılıp genişletilebilir. Yüksek tahsil görmüş olanlar on 2 ay yedek subaylık, silahlı kuvvetlerin gereksinimi haricinde kalanlar altı ay askerlik yaparlar.
Bedelli askerlik: Yabancı bir ülkede bir sene müddetle emekçi ya da iş veren olarak bulunanlardan askerlik çağına girenlere tatbik edilen bir tek esas tahsil (2 ay) biçimindeki askerlik hizmetidir. Şartları taşıyanlar, her yıl hükumetçe tesbit edilen Türk lirası karşılığı ecnebi devlet ücretini, askerliğe müracaat tarihinden başlıyarak 32 yaşını tamamladıkları senenin bitinceye kadar ödeme mecburiyetindedirler. 27 Nisan 1986 senesinde bedelli askerlikle alakalı bir yasa çıkarıldı. Bu kanunun çıkmış olduğu tarihten evvel bakaya ve yoklama kaçağı olanlar, 1988 Nisan ayı bitinceye kadar başvuru ettiklerinde bedelli askerlikten (3 maaş esas tahsil) hükumetçe belirlenen tutarı ödemek şartıyla istifade edebileceklerdi.
Aynı kanuna gore; Silahlı Kuvvetlerin gereksiniminden aşırı erler vardığında hevesli olanlar kura karşılığı bedelli askerlik yapabilmektedirler.
Döviz karşılığı askerlik yapanlar için Temel tahsil zamanı 2 ay, bedelli askerlik yapanlar için Temel öğrenim zamanı 3 aydır.

Askerlikle İlgili Tanımlar
Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na bakılırsa etmek zorunda olan adam Türk vatandaşına mükellef denir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan her adam 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun birinci Maddesi gereğince askerlik meydana getirmeye mecburdur.
Saklı: 20 yaşına girmiş oldukları şekilde adlarını nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara gizli denir.
Yoklama kaçağı: Mazereti olmaksızın kanuni zamanı içinde verecek yoklamasını yaptırmayanlara yoklama kaçağı denir.
Bakaya: Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet terk sevkini yaptırdıkları şekilde kıt’alarına katılmayanlara yahut geç katılanlara bakaya denir.
Firar: Kıt’asından ya da vazifenin isbatı gövde etmeye zorunlu etmiş olduğu mahalden müsaadesiz altı günden çok uzaklaşmaya firar denir.
İzin tecavüzü: İzin süresini mazeretsiz altı Gün geçirmeye müsaade tecavüzü denir.
Hava değişimi tecavüzü: Hava değişimi süresini mazeretsiz altı gün geçirmeye ambiyans değişimi tecavüzü denir.
Ertesi seneye ayrılarak: Kanuni mazeretleri nedeniyle müteakip sene muamele göreceklere meydana getirilen tatbike sonrası seneye ayrılarak denir.
Sevk tehiri: Kanuni mazeretleri nedeniyle tabanca dibine gücenme fonksiyonunun geciktirilmesine sevk tehiri denir.
Yükümlü adedi (esnan): Askerlik sorumluluklarını yapanlar ait olmak suretiyle hali muvazzaflık hizmetlerini etmek için kıt’alarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları, bakayalar, kanuni nedenlerle sevkleri tehir edilenler ve askerlik şubelerinde ecnebi kütük defterlerine kayıtlı olan ecnebi personelin tümüne esnan denir

2016 YILI ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ
ASKERALMA BÖLGESİ (İLİ) ASKERLİK ŞUBESİ (İLÇESİ) CELP DÖNEMİ (2016)
ASKERALMA BÖLGESİ (İLİ)ASKERLİK ŞUBESİ (İLÇESİ)CELP DÖNEMİ (2016)
ADANAAKDENİZ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAALADAĞ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAALTINÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAANAMUR2016 CELP DÖNEMİ
ADANAANTAKYA2016 CELP DÖNEMİ
ADANAARABAN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAAYDINCIK (MERSİN)2016 CELP DÖNEMİ
ADANABAHÇE2016 CELP DÖNEMİ
ADANABELEN2016 CELP DÖNEMİ
ADANABOZYAZI2016 CELP DÖNEMİ
ADANACEYHAN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAÇAMLIYAYLA2016 CELP DÖNEMİ
ADANAÇUKUROVA2016 CELP DÖNEMİ
ADANADÖRTYOL2016 CELP DÖNEMİ
ADANADÜZİÇİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAELBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAERDEMLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAERZİN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAFEKE2016 CELP DÖNEMİ
ADANAGÜLNAR2016 CELP DÖNEMİ
ADANAHASANBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAHASSA2016 CELP DÖNEMİ
ADANAİMAMOĞLU2016 CELP DÖNEMİ
ADANAİSKENDERUN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAİSLAHİYE2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKADİRLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKARAİSALI2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKARATAŞ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKARKAMIŞ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKIRIKHAN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKİLİS2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKOZAN2016 CELP DÖNEMİ
ADANAKUMLU2016 CELP DÖNEMİ
ADANAMEZİTLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAMUSABEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAMUT2016 CELP DÖNEMİ
ADANANİZİP2016 CELP DÖNEMİ
ADANANURDAĞI2016 CELP DÖNEMİ
ADANAOĞUZELİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAOSMANİYE2016 CELP DÖNEMİ
ADANAPOLATELİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAPOZANTI2016 CELP DÖNEMİ
ADANAREYHANLI2016 CELP DÖNEMİ
ADANASAİMBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANASAMANDAĞI2016 CELP DÖNEMİ
ADANASARIÇAM2016 CELP DÖNEMİ
ADANASEYHAN2016 CELP DÖNEMİ
ADANASİLİFKE2016 CELP DÖNEMİ
ADANASUMBAS2016 CELP DÖNEMİ
ADANAŞAHİNBEY2016 CELP DÖNEMİ
ADANAŞEHİTKAMİL2016 CELP DÖNEMİ
ADANATARSUS2016 CELP DÖNEMİ
ADANATOPRAKKALE2016 CELP DÖNEMİ
ADANATOROSLAR2016 CELP DÖNEMİ
ADANATUFANBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAYAVUZELİ2016 CELP DÖNEMİ
ADANAYAYLADAĞI2016 CELP DÖNEMİ
ADANAYENİŞEHİR (MERSİN)2016 CELP DÖNEMİ
ADANAYUMURTALIK2016 CELP DÖNEMİ
ADANAYÜREĞİR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARALPU2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARALTINTAŞ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARASLANAPA2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARBANAZ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARBAŞMAKÇI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARBAYAT (AFYON)2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARBEYLİKOVA2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARBOLVADİN2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARÇAVDARHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARÇAY2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARÇİFTELER2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARÇOBANLAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARDAZKIRI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARDİNAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARDOMANİÇ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARDUMLUPINAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSAREMET2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSAREMİRDAĞ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSAREŞME2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSAREVCİLER2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARGEDİZ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARGÜNYÜZÜ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARHAN2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARHİSARCIK2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARHOCALAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARİHSANİYE2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARİNÖNÜ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARİSCEHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARKARAHALLI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARKIZILÖREN2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARKÜTAHYA2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARMAHMUDİYE2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARMİHALGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARMİHALIÇÇIK2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARODUNPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARPAZARLAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSANDIKLI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSARICAKAYA2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSEYİTGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSİMAV2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSİNANPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSİVASLI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSİVRİHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARSULTANDAĞI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARŞAPHANE2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARŞUHUT2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARTAVŞANLI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARTEPEBAŞI2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARULUBEY (UŞAK)2016 CELP DÖNEMİ
AFYONKARAHİSARUŞAK2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAAKYURT2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAALTINDAĞ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAATKARACALAR2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAAYAŞ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARABAHŞİLİ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARABALA2016 CELP DÖNEMİ
ANKARABALIŞEYH2016 CELP DÖNEMİ
ANKARABAYRAMÖREN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARABEYPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇAMLIDERE2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇANKAYA2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇANKIRI2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇELEBİ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇERKEŞ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAÇUBUK2016 CELP DÖNEMİ
ANKARADELİCE2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAELDİVAN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAELMADAĞ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAETİMESGUT2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAEVREN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAGÖLBAŞI (ANKARA)2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAGÜDÜL2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAHAYMANA2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAILGAZ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKALECİK2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKARAKEÇİLİ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKAZAN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKEÇİÖREN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKESKİN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKIRIKKALE2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKIZILCAHAMAM2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKIZILIRMAK2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKORGUN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAKURŞUNLU2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAMAMAK2016 CELP DÖNEMİ
ANKARANALLIHAN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAORTA2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAPOLATLI2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAPURSAKLAR2016 CELP DÖNEMİ
ANKARASİNCAN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARASULAKYURT2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAŞABANÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAŞEREFLİKOÇHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAYAHŞİHAN2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAYAPRAKLI2016 CELP DÖNEMİ
ANKARAYENİMAHALLE2016 CELP DÖNEMİ
AYDINACIPAYAM2016 CELP DÖNEMİ
AYDINAKKÖY2016 CELP DÖNEMİ
AYDINAYDIN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBABADAĞ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBAKLAN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBEKİLLİ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBEYAĞAÇ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBODRUM2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBOZDOĞAN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBOZKURT (DENİZLİ)2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBUHARKENT2016 CELP DÖNEMİ
AYDINBULDAN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINÇAL2016 CELP DÖNEMİ
AYDINÇAMELİ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINÇARDAK2016 CELP DÖNEMİ
AYDINÇİNE2016 CELP DÖNEMİ
AYDINÇİVRİL2016 CELP DÖNEMİ
AYDINDALAMAN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINDATÇA2016 CELP DÖNEMİ
AYDINDENİZLİ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINDİDİM2016 CELP DÖNEMİ
AYDINFETHİYE2016 CELP DÖNEMİ
AYDINGERMENCİK2016 CELP DÖNEMİ
AYDINGÜNEY2016 CELP DÖNEMİ
AYDINHONAZ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINİNCİRLİOVA2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKALE (DENİZLİ)2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKARACASU2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKARPUZLU2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKAVAKLIDERE2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKOÇARLI2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKÖŞK2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKÖYCEĞİZ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKUŞADASI2016 CELP DÖNEMİ
AYDINKUYUCAK2016 CELP DÖNEMİ
AYDINMARMARİS2016 CELP DÖNEMİ
AYDINMİLAS2016 CELP DÖNEMİ
AYDINMUĞLA2016 CELP DÖNEMİ
AYDINNAZİLLİ2016 CELP DÖNEMİ
AYDINORTACA2016 CELP DÖNEMİ
AYDINSARAYKÖY2016 CELP DÖNEMİ
AYDINSERİNHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AYDINSÖKE2016 CELP DÖNEMİ
AYDINSULTANHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
AYDINTAVAS2016 CELP DÖNEMİ
AYDINULA2016 CELP DÖNEMİ
AYDINYATAĞAN2016 CELP DÖNEMİ
AYDINYENİPAZAR (AYDIN)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAAYVACIK (ÇANAKALE)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAAYVALIK2016 CELP DÖNEMİ
BURSABALIKESİR2016 CELP DÖNEMİ
BURSABALYA2016 CELP DÖNEMİ
BURSABANDIRMA2016 CELP DÖNEMİ
BURSABAYRAMİÇ2016 CELP DÖNEMİ
BURSABİGA2016 CELP DÖNEMİ
BURSABİGADİÇ2016 CELP DÖNEMİ
BURSABİLECİK2016 CELP DÖNEMİ
BURSABOZCAADA2016 CELP DÖNEMİ
BURSABOZÜYÜK2016 CELP DÖNEMİ
BURSABURHANİYE2016 CELP DÖNEMİ
BURSABÜYÜKORHAN2016 CELP DÖNEMİ
BURSAÇAN2016 CELP DÖNEMİ
BURSAÇANAKKALE2016 CELP DÖNEMİ
BURSADURSUNBEY2016 CELP DÖNEMİ
BURSAECEABAT2016 CELP DÖNEMİ
BURSAEDREMİT (BALIKESİR)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAERDEK2016 CELP DÖNEMİ
BURSAEZİNE2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGELİBOLU2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGEMLİK2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGÖKÇEADA2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGÖLPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGÖMEÇ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGÖNEN (BALIKESİR)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAGÜRSU2016 CELP DÖNEMİ
BURSAHARMANCIK2016 CELP DÖNEMİ
BURSAHAVRAN2016 CELP DÖNEMİ
BURSAİNEGÖL2016 CELP DÖNEMİ
BURSAİNHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
BURSAİVRİNDİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAİZNİK2016 CELP DÖNEMİ
BURSAKARACABEY2016 CELP DÖNEMİ
BURSAKELES2016 CELP DÖNEMİ
BURSAKEPSUT2016 CELP DÖNEMİ
BURSAKESTEL2016 CELP DÖNEMİ
BURSALAPSEKİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAMANYAS2016 CELP DÖNEMİ
BURSAMARMARA2016 CELP DÖNEMİ
BURSAMUDANYA2016 CELP DÖNEMİ
BURSAMUSTAFAKEMALPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
BURSANİLÜFER2016 CELP DÖNEMİ
BURSAORHANELİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAORHANGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAOSMANELİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAOSMANGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSAPAZARYERİ2016 CELP DÖNEMİ
BURSASAVAŞTEPE2016 CELP DÖNEMİ
BURSASINDIRGI2016 CELP DÖNEMİ
BURSASÖĞÜT2016 CELP DÖNEMİ
BURSASUSURLUK2016 CELP DÖNEMİ
BURSAYENİCE (ÇANAKALE)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAYENİPAZAR (BİLECİK)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAYENİŞEHİR (BURSA)2016 CELP DÖNEMİ
BURSAYILDIRIM2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMALACA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMALAÇAM2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMAMASYA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMASARCIK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMATAKUM2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMAYVACIK (SAMSUN)2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMBAFRA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMBAYAT (ÇORUM)2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMBOĞAZKALE2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMCANİK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMÇARŞAMBA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMÇORUM2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMDODURGA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMGÖYNÜCEK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMGÜMÜŞHACIKÖY2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMHAMAMÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMHAVZA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMİLKADIM2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMİSKİLİP2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMKARGI2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMKAVAK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMLAÇİN2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMLADİK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMMECİTÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMMERZİFON2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMOĞUZLAR2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMONDOKUZ2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMORTAKÖY (ÇORUM)2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMOSMANCIK2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMSALIPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMSULUOVA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMSUNGURLU2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMTAŞOVA2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMTEKKEKÖY2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMTERME2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMUĞURLUDAĞ2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMVEZİRKÖPRÜ2016 CELP DÖNEMİ
ÇORUMYAKAKENT2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRAKÇAKALE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRAYDINLAR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBAĞLAR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBATMAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBAYKAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBEŞİRİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBEYTÜŞŞEBAP2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBİRECİK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBİSMİL2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRBOZOVA2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRCEYLANPINAR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRCİZRE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRÇERMİK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRÇINAR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRÇÜNGÜŞ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRDARGEÇİT2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRDERİK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRDİCLE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIREĞİL2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRERGANİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRERUH2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRGERCÜŞ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRGÜÇLÜKONAK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHALFETİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHANİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHARRAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHASANKEYF2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHAZRO2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRHİLVAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRİDİL2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKAYAPINAR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKIZILTEPE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKOCAKÖY2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKOZLUK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKULP2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRKURTALAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRLİCE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRMARDİN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRMAZIDAĞI2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRMİDYAT2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRNUSAYBİN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRÖMERLİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRPERVARİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSASON2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSAVUR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSİİRT2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSİLOPİ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSİLVAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSİVEREK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSUR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRSURUÇ2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRŞANLIURFA2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRŞIRNAK2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRŞİRVAN2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRULUDERE2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRVİRANŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRYENİŞEHİR (DİYARBAKIR)2016 CELP DÖNEMİ
DİYARBAKIRYEŞİLLİ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMAKYAKA2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMARALIK2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMARDAHAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMARPAÇAY2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMAŞKALE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMAYDINTEPE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMAZİZİYE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMBAYBURT2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMÇAT2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMÇAYIRLI2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMÇILDIR2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMDAMAL2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMDEMİRÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMDİGOR2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMERZİNCAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMGÖLE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMHANAK2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMHINIS2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMHORASAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMIĞDIR2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMİLİÇ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMİSPİR2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKAĞIZMAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKARAÇOBAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKARAKOYUNLU2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKARAYAZI2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKARS2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKEMAH2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKEMALİYE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMKÖPRÜKÖY2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMNARMAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMOLTU2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMOLUR2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMOTLUKBELİ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMPALANDÖKEN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMPASİNLER2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMPAZARYOLU2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMPOSOF2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMREFAHİYE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMSARIKAMIŞ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMSELİM2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMSUSUZ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMŞENKAYA2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMTEKMAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMTERCAN2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMTORTUM2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMTUZLUCA2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMUZUNDERE2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMÜZÜMLÜ2016 CELP DÖNEMİ
ERZURUMYAKUTİYE2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAAĞLASUN2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAAKSEKİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAAKSU (ANTALYA)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAAKSU (EĞİRDİR)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAALANYA2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAALTINYAYLA (BURDUR)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAATABEY2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTABUCAK2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTABURDUR2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAÇAVDIR2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAÇELTİKÇİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTADEMRE2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTADÖŞEMEALTI2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAEĞİRDİR2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAELMALI2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAFİNİKE2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAGAZİPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAGELENDOST2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAGÖLHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAGÖNEN (ISPARTA)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAGÜNDOĞMUŞ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAISPARTA2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAİBRADİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKARAMANLI2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKAŞ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKEÇİBORLU2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKEMER (ANTALYA)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKEMER (BURDUR)2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKEPEZ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKONYAALTI2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKORKUTELİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAKUMLUCA2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAMANAVGAT2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAMURATPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTASENİRKENT2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTASERİK2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTASÜTÇÜLER2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAŞARKİKARAAĞAÇ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTATEFENNİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAULUBORLU2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAYALVAÇ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAYENİŞARBADEMLİ2016 CELP DÖNEMİ
ISPARTAYEŞİLOVA2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULADALAR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULARNAVUTKÖY2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULATAŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULAVCILAR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBAĞCILAR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBAHÇELİEVLER2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBAKIRKÖY2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBAŞAKŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBAYRAMPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBEŞİKTAŞ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBEYKOZ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBEYLİKDÜZÜ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBEYOĞLU2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULBÜYÜKÇEKMECE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULÇATALCA2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULÇEKMEKÖY2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULESENLER2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULESENYURT2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULEYÜP2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULFATİH2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULGAZİOSMANPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULGÜNGÖREN2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULKADIKÖY2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULKAĞITHANE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULKARTAL2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULMALTEPE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULPENDİK2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULSANCAKTEPE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULSARIYER2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULSİLİVRİ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULSULTANBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULSULTANGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULŞİLE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULŞİŞLİ2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULTUZLA2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULÜMRANİYE2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULÜSKÜDAR2016 CELP DÖNEMİ
İSTANBULZEYTİNBURNU2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRAHMETLİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRAKHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRALAŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRALİAĞA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBALÇOVA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBAYINDIR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBAYRAKLI2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBERGAMA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBEYDAĞ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBORNOVA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRBUCA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRÇEŞME2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRÇİĞLİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRDEMİRCİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRDİKİLİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRFOÇA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRGAZİEMİR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRGÖLMARMARA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRGÖRDES2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRGÜZELBAHÇE2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKARABAĞLAR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKARABURUN2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKARŞIYAKA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKEMALPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKINIK2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKIRKAĞAÇ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKİRAZ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKONAK2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKÖPRÜBAŞI (MANİSA)2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRKULA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRMANİSA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRMENDERES2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRMENEMEN2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRNARLIDERE2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRÖDEMİŞ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSALİHLİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSARIGÖL2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSARUHANLI2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSEFERİHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSELÇUK2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSELENDİ2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRSOMA2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRTİRE2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRTORBALI2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRTURGUTLU2016 CELP DÖNEMİ
İZMİRURLA2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUABANA2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUAĞLI2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUALAPLI2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUAMASRA2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUARAÇ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUAYANCIK2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUAZDAVAY2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUBARTIN2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUBOYABAT2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUBOZKURT (KASTAMONU)2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUCİDE2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUÇATALZEYTİN2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUÇAYCUMA2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDADAY2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDEVREK2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDEVREKANİ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDİKMEN2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDOĞANYURT2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUDURAĞAN2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUEFLANİ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUEREĞLİ (ZONGULDAK)2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUERFELEK2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUESKİPAZAR2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUGERZE2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUGÖKÇEBEY2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUHANÖNÜ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUİHSANGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUİNEBOLU2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUKARABÜK2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUKASTAMONU2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUKURUCAŞİLE2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUKÜRE2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUOVACIK (KARABÜK)2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUPINARBAŞI (KASTAMONU)2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUSAFRANBOLU2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUSARAYDÜZÜ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUSEYDİLER2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUSİNOP2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUŞENPAZAR2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUTAŞKÖPRÜ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUTOSYA2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUTÜRKELİ2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUULUS2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUYENİCE (KARABÜK)2016 CELP DÖNEMİ
KASTAMONUZONGULDAK2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİACIGÖL2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİAKÇAKENT2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİAKKIŞLA2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİAKPINAR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİALTUNHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİAVANOS2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİBOR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİBOZTEPE2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİBÜNYAN2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİÇAMARDI2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİÇİÇEKDAĞI2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİÇİFTLİK2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİDERİNKUYU2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİDEVELİ2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİFELAHİYE2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİGÜLŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİHACIBEKTAŞ2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİHACILAR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİİNCESU2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİKAMAN2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİKIRŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİKOCASİNAN2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİKOZAKLI2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİMELİKGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİMUCUR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİNEVŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİNİĞDE2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİÖZVATAN2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİPINARBAŞI (KAYSERİ)2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİSARIOĞLAN2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİSARIZ2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİTALAS2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİTOMARZA2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİULUKIŞLA2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİÜRGÜP2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİYAHYALI2016 CELP DÖNEMİ
KAYSERİYEŞİLHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİADAPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİAKÇAKOCA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİAKYAZI2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİALTINOVA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİARİFİYE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİARMUTLU2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİBAŞİSKELE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİBOLU2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİCUMAYERİ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİÇAYIROVA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİÇINARCIK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİÇİFTLİKKÖY2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİÇİLİMLİ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİDARICA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİDERİNCE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİDİLOVASI2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİDÖRTDİVAN2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİDÜZCE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİERENLER2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİFERİZLİ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGEBZE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGEREDE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGEYVE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGÖLCÜK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGÖLYAKA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGÖYNÜK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİGÜMÜŞOVA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİHENDEK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİİZMİT2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKANDIRA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKARAMÜRSEL2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKARAPÜRÇEK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKARASU2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKARTEPE2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKAYNARCA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKAYNAŞLI2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKIBRISCIK2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKOCAALİ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİKÖRFEZ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİMENGEN2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİMUDURNU2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİPAMUKOVA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİSAPANCA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİSEBEN2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİSERDİVAN2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİSÖĞÜTLÜ2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİTARAKLI2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİTERMAL2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİYALOVA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİYENİÇAĞA2016 CELP DÖNEMİ
KOCAELİYIĞILCA2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAĞAÇÖREN2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAHIRLI2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAKÖREN2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAKSARAY2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAKŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAALTINEKİN2016 CELP DÖNEMİ
KONYAAYRANCI2016 CELP DÖNEMİ
KONYABAŞYAYLA2016 CELP DÖNEMİ
KONYABEYŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KONYABOZKIR2016 CELP DÖNEMİ
KONYACİHANBEYLİ2016 CELP DÖNEMİ
KONYAÇELTİK2016 CELP DÖNEMİ
KONYAÇUMRA2016 CELP DÖNEMİ
KONYADERBENT2016 CELP DÖNEMİ
KONYADEREBUCAK2016 CELP DÖNEMİ
KONYADOĞANHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAEMİRGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
KONYAEREĞLİ (KONYA)2016 CELP DÖNEMİ
KONYAERMENEK2016 CELP DÖNEMİ
KONYAESKİL2016 CELP DÖNEMİ
KONYAGÜLAĞAÇ2016 CELP DÖNEMİ
KONYAGÜNEYSINIR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAGÜZELYURT2016 CELP DÖNEMİ
KONYAHADİM2016 CELP DÖNEMİ
KONYAHALKAPINAR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAHÜYÜK2016 CELP DÖNEMİ
KONYAILGIN2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKADINHANI2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKARAMAN2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKARAPINAR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKARATAY2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKAZIMKARABEKİR2016 CELP DÖNEMİ
KONYAKULU2016 CELP DÖNEMİ
KONYAMERAM2016 CELP DÖNEMİ
KONYAORTAKÖY (AKSARAY)2016 CELP DÖNEMİ
KONYASARAYÖNÜ2016 CELP DÖNEMİ
KONYASARIVELİLER2016 CELP DÖNEMİ
KONYASARIYAHŞİ2016 CELP DÖNEMİ
KONYASELÇUKLU2016 CELP DÖNEMİ
KONYASEYDİŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
KONYATAŞKENT2016 CELP DÖNEMİ
KONYATUZLUKÇU2016 CELP DÖNEMİ
KONYAYALIHÜYÜK2016 CELP DÖNEMİ
KONYAYUNAK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAADIYAMAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAAFŞİN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAAĞIN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAAKÇADAĞ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAALACAKAYA2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAANDIRIN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAARAPGİR2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAARGUVAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAARICAK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYABASKİL2016 CELP DÖNEMİ
MALATYABATTALGAZİ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYABESNİ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAÇAĞLAYANCERİT2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAÇELİKHAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAÇEMİŞGEZEK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYADARENDE2016 CELP DÖNEMİ
MALATYADOĞANŞEHİR2016 CELP DÖNEMİ
MALATYADOĞANYOL2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAEKİNÖZÜ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAELAZIĞ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAELBİSTAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAGERGER2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAGÖKSUN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAGÖLBAŞI (ADIYAMAN)2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAHEKİMHAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAHOZAT2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKAHRAMANMARAŞ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKAHTA2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKALE (MALATYA)2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKARAKOÇAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKEBAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKOVANCILAR2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAKULUNCAK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAMADEN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAMALATYA2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAMAZGİRT2016 CELP DÖNEMİ
MALATYANAZIMİYE2016 CELP DÖNEMİ
MALATYANURHAK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAOVACIK (TUNCELİ)2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAPALU2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAPAZARCIK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAPERTEK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAPÜLÜMÜR2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAPÜTÜRGE2016 CELP DÖNEMİ
MALATYASAMSAT2016 CELP DÖNEMİ
MALATYASİNCİK2016 CELP DÖNEMİ
MALATYASİVRİCE2016 CELP DÖNEMİ
MALATYATUNCELİ2016 CELP DÖNEMİ
MALATYATUT2016 CELP DÖNEMİ
MALATYATÜRKOĞLU2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAYAZIHAN2016 CELP DÖNEMİ
MALATYAYEŞİLYURT (MALATYA)2016 CELP DÖNEMİ
SİVASAKDAĞMADENİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASAKINCILAR2016 CELP DÖNEMİ
SİVASALMUS2016 CELP DÖNEMİ
SİVASALTINYAYLA (SİVAS)2016 CELP DÖNEMİ
SİVASARTOVA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASAYDINCIK (YOZGAT)2016 CELP DÖNEMİ
SİVASBAŞÇİFTLİK2016 CELP DÖNEMİ
SİVASBOĞAZLIYAN2016 CELP DÖNEMİ
SİVASÇANDIR2016 CELP DÖNEMİ
SİVASÇAYIRALAN2016 CELP DÖNEMİ
SİVASÇEKEREK2016 CELP DÖNEMİ
SİVASDİVRİĞİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASDOĞANŞAR2016 CELP DÖNEMİ
SİVASERBAA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASGEMEREK2016 CELP DÖNEMİ
SİVASGÖLOVA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASGÜRÜN2016 CELP DÖNEMİ
SİVASHAFİK2016 CELP DÖNEMİ
SİVASİMRANLI2016 CELP DÖNEMİ
SİVASKADIŞEHRİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASKANGAL2016 CELP DÖNEMİ
SİVASKOYULHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
SİVASNİKSAR2016 CELP DÖNEMİ
SİVASPAZAR (TOKAT)2016 CELP DÖNEMİ
SİVASREŞADİYE2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSARAYKENT2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSARIKAYA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSİVAS2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSORGUN2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSULUSARAY2016 CELP DÖNEMİ
SİVASSUŞEHRİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASŞARKIŞLA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASŞEFAATLİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASTOKAT2016 CELP DÖNEMİ
SİVASTURHAL2016 CELP DÖNEMİ
SİVASULAŞ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASYENİFAKILI2016 CELP DÖNEMİ
SİVASYERKÖY2016 CELP DÖNEMİ
SİVASYEŞİLYURT (TOKAT)2016 CELP DÖNEMİ
SİVASYILDIZELİ2016 CELP DÖNEMİ
SİVASYOZGAT2016 CELP DÖNEMİ
SİVASZARA2016 CELP DÖNEMİ
SİVASZİLE2016 CELP DÖNEMİ
TATVANADAKLI2016 CELP DÖNEMİ
TATVANADİLCEVAZ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANAĞRI2016 CELP DÖNEMİ
TATVANAHLAT2016 CELP DÖNEMİ
TATVANBAHÇESARAY2016 CELP DÖNEMİ
TATVANBAŞKALE2016 CELP DÖNEMİ
TATVANBİNGÖL2016 CELP DÖNEMİ
TATVANBİTLİS2016 CELP DÖNEMİ
TATVANBULANIK2016 CELP DÖNEMİ
TATVANÇALDIRAN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANÇATAK2016 CELP DÖNEMİ
TATVANÇUKURCA2016 CELP DÖNEMİ
TATVANDİYADİN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANDOĞUBAYAZIT2016 CELP DÖNEMİ
TATVANEDREMİT (VAN)2016 CELP DÖNEMİ
TATVANELEŞKİRT2016 CELP DÖNEMİ
TATVANERCİŞ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANGENÇ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANGEVAŞ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANGÜROYMAK2016 CELP DÖNEMİ
TATVANGÜRPINAR2016 CELP DÖNEMİ
TATVANHAKKARİ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANHAMUR2016 CELP DÖNEMİ
TATVANHASKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TATVANHİZAN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANKARLIOVA2016 CELP DÖNEMİ
TATVANKİĞI2016 CELP DÖNEMİ
TATVANKORKUT2016 CELP DÖNEMİ
TATVANMALAZGİRT2016 CELP DÖNEMİ
TATVANMURADİYE2016 CELP DÖNEMİ
TATVANMUŞ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANMUTKİ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANÖZALP2016 CELP DÖNEMİ
TATVANPATNOS2016 CELP DÖNEMİ
TATVANSARAY (VAN)2016 CELP DÖNEMİ
TATVANSOLHAN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANŞEMDİNLİ2016 CELP DÖNEMİ
TATVANTAŞLIÇAY2016 CELP DÖNEMİ
TATVANTATVAN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANTUTAK2016 CELP DÖNEMİ
TATVANVAN2016 CELP DÖNEMİ
TATVANVARTO2016 CELP DÖNEMİ
TATVANYAYLADERE2016 CELP DÖNEMİ
TATVANYEDİSU2016 CELP DÖNEMİ
TATVANYÜKSEKOVA2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞBABAESKİ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞÇERKEZKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞÇORLU2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞDEMİRKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞEDİRNE2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞENEZ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞHAVSA2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞHAYRABOLU2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞİPSALA2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞKEŞAN2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞKIRKLARELİ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞKOFÇAZ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞLALAPAŞA2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞLÜLEBURGAZ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞMALKARA2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞMARMARAEREĞLİ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞMERİÇ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞMURATLI2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞPEHLİVANKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞPINARHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞSARAY (TEKİRDAĞ)2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞSÜLOĞLU2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞŞARKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞUZUNKÖPRÜ2016 CELP DÖNEMİ
TEKİRDAĞVİZE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONAKÇAABAT2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONAKKUŞ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONALUCRA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARAKLI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARDANUÇ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARDEŞEN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARHAVİ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARSİN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONARTVİN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONAYBASTI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONBEŞİKDÜZÜ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONBORÇKA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONBULANCAK2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAMAŞ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAMLIHEMŞİN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAMOLUK2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇANAKÇI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇARŞIBAŞI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇATALPINAR2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAYBAŞI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAYELİ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÇAYKARA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONDERELİ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONDEREPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONDERNEKPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONDOĞANKENT2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONDÜZKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONESPİYE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONEYNESİL2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONFATSA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONFINDIKLI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGİRESUN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÖLKÖY2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÖRELE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÜCE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÜLYALI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÜMÜŞHANE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÜNEYSU2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONGÜRGENTEPE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONHAYRAT2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONHEMŞİN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONHOPA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONİKİZCE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONİKİZDERE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONİYİDERE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKABADÜZ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKABATAŞ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKALKANDERE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKELKİT2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKEŞAP2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKORGAN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKÖPRÜBAŞI (TRABZON)2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKÖSE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKUMRU2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONKÜRTÜN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONMAÇKA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONMESUDİYE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONMURGUL2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONOF2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONORDU2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONPAZAR (RİZE)2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONPERŞEMBE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONPİRAZİZ2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONRİZE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONSÜRMENE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONŞALPAZARI2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONŞAVŞAT2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONŞEBİNKARAHİSAR2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONŞİRAN2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONTİREBOLU2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONTONYA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONTORUL2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONTRABZON2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONULUBEY (ORDU)2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONÜNYE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONVAKFIKEBİR2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONYAĞLIDERE2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONYOMRA2016 CELP DÖNEMİ
TRABZONYUSUFELİ2016 CELP DÖNEMİ
1996 doğumluyum Askere ne zaman giderim?2016 hangi il kaç tertip alıyor? Askerlik yerim neresi? sorularını yanıtladık. Sorularınızı alt kısımdan ekleyebilirsiniz.

10 yorum

Samsun kavak kayıtlıyım 1996 doğumluyum hangi ayda askere giderim

Samsun çarşamba 1996 doğumluyum istanbulda yaşıyorum ne zaman giderim?

Samsun çarşamba 1996 doğumluyum. İstanbulda yaşıyorum. Bir an önce askere ne zaman gideceğimi öğrenmem gerek. Yardımcı olursanız sevinirim...

1996 Kasım 12 doğumluyum, hangi ayda gideceğim ?

ben tecili yenilemedim bu yuzden bu sene gitmek istiyorum 1996lılarla beraber tahmini ne zamn giderim ? yardımcı olursanız cok sevinirim

Sanliurfa da yasyorum 05.02.1996 lym ne zaman askere gdrm urfa kac gdyor

Kolay gelsin ben çorum alacada yaşıyorum 15.02.1996 doğumluyum ne zaman askere gidebilirim burdaki askerlik şubesini aradığımda şubatta giden var diye bana söylediler ama daha sevk kağıtları ne zaman açıklanak birde e devletten devamlı takip ediyorum nereye bakağımı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

Kolay gelsin ben çorum alacada yaşıyorum 15.02.1996 doğumluyum ne zaman askere gidebilirim burdaki askerlik şubesini aradığımda şubatta giden var diye bana söylediler ama daha sevk kağıtları ne zaman açıklanak birde e devletten devamlı takip ediyorum nereye bakağımı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

samsun terme 92 Dogumluyum tecill bozdurdum verilen kagitta mayis 5 celp.donemi yaziyor fakat burda terme -Corum ogustos ayi gozukuyor hangi ayda giderim e devlettede mayis 5 muhtemel sevk gornuyir

Van Muradiye ilçe kaç tertip 96 gidiyor


EmoticonEmoticon