Firefox Klavye Kısayol Tuşları Mozilla Tuş Kombinasyonu

İnternet tarayıcısı olarak İnternet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera beşlisi arasında Mozilla Firefox'u kullanmayı tercih edenler için resmi sitesinde paylaşılan tarayıcı tuş kobinasyon ayarların sizler için paylaşmak istedik. Mozilla Firefox Klavye kısayolları - Genel Firefox görevlerini çabucak gerçekleştirin
(Keyboard shortcuts başlığından yönlendirildi)
Bu liste Mozilla Firefox'taki klavye kısayollarını içerir.
Not: Klavye kısayolları Customizable Shortcuts eklentisi kullanılarak özelleştirilebilir.

İçindekiler
Gezinti, Geçerli Sayfa,http://bilgiozetim.com Düzenleme, Arama, Pencereler ve Sekmeler, Geçmiş, Yer İmleri, Araçlar, PDF Görüntüleyici, Diğerleri, Medya Kısayolları
Gezinti Komut Kısayol
Geri     Alt + ←
Backspace
İleri     Alt + →
Shift + Backspace
Giriş sayfası     Alt + Home
Dosya aç     Ctrl + O
Tazele     F5
Ctrl + R
Tazele (önbelleğin üstüne yaz)     Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
Dur     Esc
Geçerli Sayfa Komut Kısayol
Sayfa sonuna git     End
Sayfa başına git     Home
Sonraki çerçeveye git     F6
Önceki çerçeveye git     Shift + F6
Yazdır     Ctrl + P
Sayfayı farklı kaydet     Ctrl + S
Yakınlaştır     Ctrl + +
Uzaklaştır     Ctrl + -
Yakınlaştırmayı sıfırla     Ctrl + 0
Düzenleme Komut Kısayol
Kopyala     Ctrl + C
Kes     Ctrl + X
Sil     Del
Yapıştır     Ctrl + V
Yapıştır (düz metin olarak)     Ctrl + Shift + V
Yinele     Ctrl + Y
Tümünü seç     Ctrl + A
Geri al     Ctrl + Z
Arama Komut Kısayol
Bul     Ctrl + F
Tekrar bul     F3
Ctrl + G
Öncekini bul     Shift + F3
Ctrl + Shift + G
Yalnızca bağlantı metni içinde Çabuk Bul     '
Çabuk Bul     /
Bul veya Çabuk Bul çubuğunu kapat     Esc     - Bul veya Çabuk Bul çubuğu odakta olduğunda
Arama çubuğu     Ctrl + K
Ctrl + E
Arama Motorları seçin veya yönetin     Alt + ↑
Alt + ↓
F4     - Arama Çubuğu odakta olduğunda
Pencereler ve Sekmeler
Sekmeli Tarama makalesine de bakın.
Komut Kısayol
Sekmeyi kapat     Ctrl + W
Ctrl + F4    - Uygulama sekmeleri hariç
Pencereyi Kapat     Ctrl + Shift + W
Alt + F4
Açık sekmeyi sola kaydır     Ctrl + Shift + Page Up
Açık sekmeyi sağa kaydır     Ctrl + Shift + Page Down
Açık sekmeyi başa kaydır     Ctrl + Home
Açık sekmeyi sona kaydır     Ctrl + End
Yeni sekme     Ctrl + T
Yeni pencere     Ctrl + N
Yeni gizli pencere     Ctrl + Shift + P
Sonraki sekme     Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
Adresi yeni sekmede aç     Alt + Enter     - Adres çubuğu veya arama çubuğu seçiliyken
Önceki Sekme     Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
Kapatılan sekmeyi geri getir     Ctrl + Shift + T
Kapatılan pencereyi geri getir     Ctrl + Shift + N
1 ile 8 arasında sekme seç     Ctrl + 1to8
Son sekmeyi seç     Ctrl + 9
Sekme Grupları görünümü     Ctrl + Shift + E
Sekme Grupları görünümünü kapat     Esc
Sonraki Sekme Grubu     Ctrl + `     - sadece bazı klavye düzenleri için
Önceki Sekme Grubu     Ctrl + Shift + `     - sadece bazı klavye düzenleri için
Geçmiş Komut Kısayol
Geçmiş kenar çubuğu     Ctrl + H
Kütüphane penceresi (Geçmiş)     Ctrl + Shift + H
Yakın geçmişi temizle     Ctrl + Shift + Del
Yer İmleri Komut Kısayol
Tüm sekmeleri yer imlerine ekle     Ctrl + Shift + D
Bu sayfayı yer imlerine ekle     Ctrl + D
Yer imleri kenar çubuğu     Ctrl + B
Ctrl + I
Kütüphane penceresi (Yer imleri)     Ctrl + Shift + B
Araçlar Komut Kısayol
İndirilenler     Ctrl + J
Eklentiler     Ctrl + Shift + A
Geliştirici araçlarını aç/kapat     F12
Ctrl + Shift + I
Web Konsolu     Ctrl + Shift + K
Denetçi     Ctrl + Shift + C
Hata Ayıklayıcı     Ctrl + Shift + S
Stil Editörü     Shift + F7
Profilleyici     Shift + F5
Ağ ici Araçları Shift + F2
Uyumlu Tasarım Görünümü     Ctrl + Shift + M
Karalama Defteri     Shift + F4
Sayfa Kaynağı     Ctrl + U
Tarayıcı Konsolu     Ctrl + Shift + J
PDF Görüntüleyici Komut Kısayol
Sonraki sayfa     n veya j veya →
Önceki sayfa     p veya k veya ←
Yakınlaştır     Ctrl + +
Uzaklaştır     Ctrl + -
Otomatik yakınlaştır     Ctrl + 0
Belgeyi saat yönünde döndür     r
Belgeyi saat yönünün tersine döndür     Shift + r
Diğer Komut Kısayol
.com adresini tamamla     Ctrl + Enter
.net adresini tamamla     Shift + Enter
.org adresini tamamla     Ctrl + Shift + Enter
Seçilen otomatik tamamlama girdisini sil     Del
Tam ekranı aç/kapat     F11
Menü çubuğunu aç/kapat (gizliyken)     Alt
F10
Eklenti çubuğunu aç/kapat     Ctrl + /
İmleçli tarama     F7
Konum çubuğunu seç     F6
Alt + D
Ctrl + L
GIF animasyonunu durdur     Esc     - sayfa tamamen yüklendikten sonra
Medya Kısayolları
Viewing HTML5 audio and video in Firefox makalesine de bakın.
Komut Kısayol
Oynat / duraklat     Boşluk
Sesi azalt     ↓
Sesi yükselt     ↑
Sesi kapat     Ctrl + ↓
Sesi aç     Ctrl + ↑
15 saniye geri git     ←
%10 geri git     Ctrl + ←
15 saniye ileri git     →
%10 ileri git     Ctrl + →
Başa git     Home
Sona git     End
Kaynak: http://mzl.la/MbezM6
Bu maddeyi yararlı buldunuz mu?


EmoticonEmoticon