Uzman Erbaş Nasıl Olunur Şartları

 Uzman Erbaş Nasıl Olunur? 2015 Uzman çavuş olma şartları nelerdir? Kimler uzman çavuş olabilir?
Uzman erbaş terimi vatanımızda geçmişi çok da fazla eskiye gitmeyen bir rütbedir. Yaklaşık 20 senedir etkinlik yayınlayan profesör erbaşlık evrende ustalaşmış silahlı güç sistemine geçmiş bütün silahlı kuvvetlerde er ve erbaşın yapacağı işi ustalaşmış bir halde inşa için istihdam edilmişlerdir. Uzman erbaşlar genel hatlarıyla askerlerin eğitimleriyle, evrak işlemlerinde veya çalışanı olduğu sınıfının gerektirdiği işlerde çalışabilirler. http://bilgiozetim.com Uzman erbaşlar; 2 seneden azca, beş seneden çok olmamak şartıyla kontrat yaparak göreve adım atar. Kendi içlerinde profesör onbaşı ve profesör çavuş olmak suretiyle 2 aşama yer almaktadır. Uzman erbaş iyi mi olunur sualinin ilk yanıtı bir dizi şartları taşımak ve ihtiyaç duyulan sınavlara girmektir. uzman çavuş olmak için gerekenler, uzman çavuşluk için gereken şartlar:

– Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
- Müracaat senesinde 26 yaşından gün almamış olmak
– Askerlik hizmetinin 6’nci ayı ile terhisini takip eden 3 sene içinde müracaat etmek.
– Ortaokul, lise, akademi yahut fakülte mezunu olmak. (Bazı ilanlarda minimum lise mezunu olmak şartı da aranabilir)
– Türk Silahlı Kuvvetlerinde fazlaca ilkin subay, astsubay, profesör jandarma ve profesör erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ile ilişiği kesilmemiş olmak.
– Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle, affa ya da vakit aşımına uğramış veya ücret cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş ve hukuki sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden kararlı bulunmamak, tahkikat aşağısında yahut yargılanıyor olmamak.
– TSK içsel şahsiyetine gölge düşürücü, askerlik onur ve şerefi ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tasarruf ve davranışları ile kanun dışı siyasal, yıkıcı, bölücü, ideolojik görüşü benimsememiş olmak.
– Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru edenler için Birlik Komutanlıklarınca tertip eden Nitelik Belgesinde 80 ve üstü puan almış olmak
– Tüm sınavları geçtiğimiz adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine müsait olarak; sevk edildikleri erler hastanesinden komando profesör erbaş talibi seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, öteki sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sıhhat tutanağı almış olmak,
Boy ve kg oranları tablosunda gösterilen kıymetler içinde bulunmak (Adayların minimum 164 santimetre, en fazlaca 210 santimetre uzunluğunda olmaları

Bu şartları elde eden her Türk yurttaşı profesör erbaşlık imtihanına başvurabilir.(aktüel işlemler için alakalı yasa ve yönetmeliklere bakınız) Uzman erbaşlık imtihanı metinli imtihan, fiziki beceri yeterlilik testi ve mülakat sürecinden kanyaklanmaktadır. Yazılı sınavın arkasından ön kısım esenlik kontrolü de yapılacaktır.

Yazılı imtihan Mustafa Kemal Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi mevzularından yapılır. Soru adedi 50 olabileceği benzer biçimde fazlaca azca yahut daha fazla olabilmektedir. Bu imtihandan en az 70 yerler başarıya ulaşmış kabul edilmekte.

Yazılı imtihanda başarı göstermiş olanlar ön kısım sıhhat muayenesine alınırlar. Ön esenlik muayenesinden bünyede yanmış, kesik, operasyon, işaretleri olmaması icap eder. Yani fiziki görünümü mükemmel olmalıdır. Ayrıca yönergede yazan diğer sıhhat şartlarına da bakılır.
Ön esenlik muayenesinden geçenler Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine girerler. Spor imtihanı olan fiziki beceri yeterlilik testinde 1500m.http://bilgiozetim.com Koşu, mekik ve şınav çekme şeklinde yeteneklere bakılır.
Şoför sınıfında olacaklara Psikoteknik Test tatbiki yapılır. Psikoteknik Testte görsel ve işitsel uyaranlara isabetli reaksiyon hızları ölçülür.
Fiziki beceri yeterlilik imtihanını da muvaffakiyet ile hafta adaylar sözlü mülakata alınırlar. Sözlü mülakatta diksiyon, görünüm, genel kültür, askerlik hakkında fikirleri irdelenir.
Yazılı sınavın %70’i, Fiziki beceri ve yeterlilik sınavının ve mülakatın %15’i alınarak geçer puan yer alır. Bu ortalamanın minimum 70 olması gereklidir. Ortalaması 70 olan profesör erbaş adayları imtihanı kazanarak 5 maaş öğrenime alınırlar. Bu eğitimde kumanda etmeyi ve mensup oldukları sınıfa ilişik detayları öğrenirler.
Maaşlar vazife yerine gore farklılaşmaktadır. Güncel işlemler için alakalı yasa ve yönetmeliklere bakınız.

UZMAN ERBAŞ KİMDİR ?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık gerektiren teknik ve tehlikeli sonuç takım vazife yerlerinde yetişmiş eleman istihdam arzu amacıyla 1986 senesinde profesör erbaş tatbikine geçilmiş ve tatbik hali devam etmektedir. Uzman erbaş, profesör çavuşları ve profesör onbaşıları anlatım eder.

Uzman çavuş, minimum ortaokul ya da muadili okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık gerektiren teknik ve eleştiri ihtisas arz eden takım vazife yerlerinde, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine bakılırsa istihdam edilenler ile yönetmelikte gösterilen esaslara gore profesör onbaşılıktan profesör çavuşluğa geçirilenlerdir.

Uzman Onbaşı, minimum ortaokul ve muadili okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık gerektiren teknik ve tehlikeli sonuç ihtisas vazife yerlerinde istihdam edilenlerdir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINDA ARANACAK KOŞULLAR:

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve adam olmak.

Askerlik hizmetinin 6 nci ayı ile terhisini takip eden 3 sene içinde müracaat etmek. Ortaokul, lise, yüksek okul ya da fakülte mezunu olmak. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha fazla evvel subay, astsubay, profesör jandarma ve profesör erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ile ilişiği kesilmemiş olmak. Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle, affa yahut süre aşımına uğramış ya da ücret cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve hukuki sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden kararlı bulunmamak, tahkikat aşağısında yahut yargılanıyor olmamak. TSK içsel şahsiyetine gölge düşürücü, askerlik onur ve şerefi ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tasarruf ve davranışları ile kanun dışı siyasal, yıkıcı, bölücü, ideolojik görüşü benimsememiş olmak.

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Uzman erbaşların ilk göreve atanmaları tahsil sonucunda çekilecek kura ile takım gereksinimine bakılırsa uygulanmaktadır. İlk vazife mahalinde beş senenini doldurmayı müteakip arzuhâl ile atanma isteğinde bulunabilirler.İhtiyaç ve muvazene haline bakılırsa kof ekip bulunmuş olduğu takdirde bu istekleri yerine getirilir.

Uzman erbaşlar 5 senede bir belirleme görürler ve Subay -Astsubaylar benzer biçimde harcırah alabilmektedirler. Uzman erbaşlar Subay ve Astsubaylar benzer biçimde günlük emek harcama saatlerine doğal olarak olarak sorumluluklarını ifa ederler.

Mesainin bitmesiyle beraber profesör erbaşlarımız sorumluluklarını yerine getirmenin huzuru içerisinde şahıslarına sağlanan servis imkanlarından istifade ile hanelerine dönerler.

Nöbet hizmetlerine ait olanlar ve kışlada akşam rolü almış olanların haricinde yer alan profesör erbaşlar mesai bitiminden sonrasında hanelerine gidebilirler.

UZMAN ERBAŞLARA SAĞLANAN SOSYAL HAKLAR VE İMKANLAR:

Uzman erbaşlar olanaklar ölçüsünde şahıslarına tahsis edilen miktarlarda MSB.lığına ilişik konutlardan istifade edebilmektedirler.

Göreve start vermesi ile T.C. Emekli Sandığına üyeliği süregelen profesör erbaşlar emekli olabilme olanağına haiz olurlar.

Ayrıca garnizonlarında yer alan Mehmetçik Gazinolarında kendileri ve ailelerine sunulan nitelikli ve ucuz hizmetten istifade olanağına haiz olurlar.

Uzman erbaşlık hizmeti sırasında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine nazaran, Kuvvet Komutanlığınca gereksinim bildirildiğinde, minimum 1 senelik hizmetten sonrasında kontrat zamanı içerisinde başvuru eden lise ve muadili okul mezunu profesör erbaşlar, 27 yaşından büyük olmamak şartıyla 926 sayılı Personel Kanunu ve Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki şartları taşıyorlarsa Hv.K.K.lığı gerekseme duyduğu takdirde Astsubay Sınıf Okullarındaki tahsil ve öğretimi müteakip Astsubay nasbedilirler.

Uzman erbaşlar ve bakmakla mükellef oldukları akraba fertlerinin bütün esenlik işlemleri için 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Uzman erbaşların sözleşmeleri erdi ermek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları vaziyetinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde profesör erbaş olarak vazife bitirdikleri zaman değin kendilerinin ve bakmakla mükellef oldukları akraba fertlerinin kontrol ve tedavilerinin Askeri Hastahanelerde ücretsiz bir şekilde yapılmasına devam edilir.

Uzman erbaşlar sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren göreve başlamış olmak kaydıyla, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki profesör jandarma çavuşlara ilişkin maaş gösterge tablosu üstünden maaş alırlar.

Uzman onbaşılar 11 nci derecenin 1 nci kademesinden, profesör çavuşlar ise 10 ncu derecenin 1 nci kademesinden giriş yaparlar.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle yahut kontrat müddetini tamamlayıp ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları ücretinin, tüm ödemeler ait 2 katının, hizmet müddetleri toplamı ile çarpımından bulunacak oranda ikramiye verilir.

Sözleşme zamanı içerisinde vefat edenlerin kanuni mirasçılarına 2 aylık ücretinde ölüm yardımı ödeneği verilir. Ayrıca hak etmiş olduğu ikramiye de mirasçılarına aynen ödenir.

Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati silah edinebilirler. Görevli olmadıkları anlarda da fotoğrafı ya da sivil kıyafet ile tabancalarını göze görünmeyecek halde taşıyabilirlir.

En azca 10 sene vazife yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara çekilme yahut çekilme etmiş addedilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden bölünen Subay ve Astsubaylar benzer biçimde, emeklilik niteliğinde ise emekli subay ve astsubaylar şeklinde tabanca nakliyat ruhsatı verilir.

Uzman erbaşların özlük hakları hikayelerinde tedavi çalışmalarına hazırda devam edilmekte ve gün geçtikçe fazlaca iyi vaziyete gelinmektedir.

BAŞVURU FORMLARININ TEMİN EDİLECEĞİ VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESLER:

Hava Kuvveetleri Komutanlığı için Matbu Form kullanımamaktadır.Alım olduğu takdirde yüksek tirajlı gazetelerde, Hv.KK Birlik ve Kurumlarında, İnternette www.hvkk.tsk.mil.tr adresinde ve Askerlik Şubesi panolarında yayınlanacak ilana gore hareket edilecektir...

UZMAN ERBAŞ SEÇİM ESASLARI:

Başvurusu önde gelen adaylar; metinli imtihan, ön kısım sıhhat, vücudu yeterlilik ve mülakat seçmelerine doğal olarak tutulmaktadır.Adaylar derslik, branş ve ihtisaslarına nazaran alakalı derslik okullarında tahsile alınırlar.Yazılı sınavlar; genel kültür, askeri kültür, her derslik erbaş ve erin bilmesi ihtiyaç duyulan ortak esas mevzularından kontrol tekniği ile çoktan belirlemeli olarak uygulanmaktadır.Sınavlarda başarıya ulaşmış olan adaylar alakalı imtihan merkezlerince “profesör erbaş olur” esenlik raporunu elde etmek suretiyle askeri hastanelere sevk edilecek,pozitif rapor bölgelerden emniyet soruşturması pozitif yönde sonuçlananlar atamaya doğal olarak tutulur.

UZMAN ERBAŞ SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Her aday metinli imtihana, başarı göstermiş olduğu halde fiziki yetenek testine, bunda da başarı göstermiş olması vaziyetinde mülakata doğal olarak tutulacaktır.

a. Yazılı Sınav:

Genel Kültür Sınavı: Sorular lise düzeyinde olup; atatürk prensipleri ve devrim zamanı, coğrafya, cebir, türkçe ve yurttaşlık malumatı mevzularını kapsamaktadır. Test gibi 50 sorudur. Askeri Kültür Sınavı: Silah aşağısında iken öğretilen mevzulara yöneliktir. Test gibi 50 sorudur. Yazılı imtihanda başarı göstermiş olabilmek standart not adına bakılırsa minimum 70 not katılması icap eder, her 2 imtihandan da minimum 70 not katılması gereklidir.

b. Fiziki yetenek testi:

Mekik: 1 nci yaş gurubu (21-24) 2 dakikaiçersinde 30 yine; 2 nci yaş gurubu (25 ve yukarı) 2 dakikaiçersinde 25 yeniden

Şınav: 1 nci yaş gurubu (21-24) 2 dakikaiçersinde 23 yine; 2 nci yaş gurubu (25 ve yukarı) 2 dakikaiçersinde 16 yeniden

Koşu (3000 m): 1 nci yaş gurubu (21-24) en fazlaca 15.30 dk.; 2 nci yaş gurubu (25 ve yukarı) en fazlaca 16.30 dk.; komandolar en fazlaca 14.30 dk.

Yukarıdakiler baraj olup daha çok icra eden fazlaca yüksek not alır. Herhangibir branşta barajı geçemeyen elenir.

c. Mülakat:

Adayın kılık giysisi, saç sakal traşı, temel duruşu, ses tonu, algılama ve anlatma kabiliyeti, konferans düzgünlüğü, şahsına özgüveni, toplumsal hali, öncülük vasıfları ve askerliğe ahenk kabiliyeti benzer biçimde hususları tespite yönelik sualler ile genel kültür ve askeri kültür ile alakalı sualler sorulacaktır. Baraj altmış puandır. Mülakat ertesi başarıya ulaşmış olanlar sıhhat tutanağı için hastahaneye sevk edilirler.


EmoticonEmoticon