İlluminati Nedir Gerçekleri Kime Hizmet Eder Kimler Yönetir Gerçek mi Vikipedi

İlluminati'nin Amacı Nedir?

Türk ve yabancı ünlü illuminati üyeleri kimler? İlluminatinin hedefi ve amaçları kurucuları, İlluminatinin tarihi hakkında bilgiler.. Uyanmışlar, Masonlar, İlluminati Ne Demek? Aslında illuminati için Dünya’nın denetim merkezi desek, oldukça de yanılmış olmayız. Çünkü bu teşkilat, bulunduğumuz sistemin başlangıcında idare edici katogerisinde bulunanların direkt yahut bilvasıta olarak illuminati’ye hizmet etmiş olduğu bulunmakta sayılıyor.

ilk olarak 1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt adlı Kabbalacı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile kurulan gizli saklı topluluktur. Ayrıca İlluminati’nin sözcük manası ‘Aydınlanmış Olanlar’ manasına ulaşmaktadır.

Rönesans zamanında monte edilmiş olan bu camianın gayesi kelime manasına eşdeğer olan kişilerin fikirlerini bağımsız kılmak, dinsel dogmatik fikirlerden arındırmak ve Newtoncu pozitif yönde bilimi geliştirmek olsa bile, Dünya siyasal tarihinin en fazlaca komplo kuramı almış topluluğudur.

Son aşama saklılık içerisinde tutulan üyelerin kayıtları ve malumatlarını kimse bilmemekteydi. Üyerlerin her birinin kod isimleri olup, iletişim ve haberleşmede bu takma isimler kullanılmaktaydı. Örnek son icabında, Adam Weishaupt’un kod ismi ‘Spartacus’ idi.

En başta 12 benlik mensup ile kurulan bu toplum sonrasında 80 kişiye ulaşabilmiştir. 1874’de İlluminati, gizli saklı siyasal gayeleri olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı. Fakat benimde en dikkatimi çeken nokta ise 19. asrın başlarında meşhur Alman felsefeci Hegel’in iştirakı bu cemaate yeni bir soluk, hareketlilik katmış ve İlluminati antik ışıldayan evresine geri dönmüş.

İlluminati, üyesi olan Hegel’in sav-karşı sav kuramlarıyla Yeni Dünya Düzeni görüşünün geliştiği bir ütopya toplumu vaziyetine ulaşmıştır. İlluminati sonrasında dinsel dogmatik fikirlerin başat olduğu İtalya’ya varabilmiştir ve meşhur rönesansçı şahıslar tarafınca Katolik Kilisesi’ne siyasal bir harp başlatmıştır. Bu savaşın gayesi ise bilimin ispatladığı gerçekler için kiliseyi ikna ettirmekti.

Günümüzde bile bitirecek aşama etkin olan bu teşkilat bir hayli siyasal, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu vaziyetine ulaşmıştır.Birçok Amerika Başkanı illuminati’ye hizmet etmiş olup alınan bütün siyasal kararların illuminati’den geçmiş olduğu düşünülüyor.

Myron Fagan’a bakılırsa Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali ve açıklanamayan John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir.
Dikkat çeken farklı olarak br nokta ise Holywood film sektörü bu örgütün elindedir. Günümüzde ise 10 tane yöneticisi ve 300’e yakın alt ekibi bulunmuş olduğu, bu grubun içerisinde isim yapmış ünlüler, bankacılar ve sanatçıların bulunmuş olduğu iddia edilmektedir.

Gelelim bu Dünya’yı yöneten bu dev örgütün iyi mi yürütüldüğüne:
Öncelikle her sene bir defa toplanan İlluminati toplumu, ‘Yeni Dünya’ ve ‘Tek Din’ planlarını masaya yatırıyor.

Peki bunu iyi mi inşa etmeyi planlıyorlar?
Kendi düzenlerini, ilkelerini benimsetmek ve yoluna dercetmek için ülkeler arası menfaat dövüşleri, ekonomik krizler ve terrör yanlısı cenk sinyalleri ile ellerinde tuttukları kuvvet ile Dünya geleceğine doğrultu çiziyorlar. Peki bunu niçin mi yapıyorlar? işte nedeni; İlluminati örgütünün temel ilkesi ‘kaostan meydana gelen intizam’ olarak vasıflandırılan mevcud diyeti bozup, tek yönetim ve tek dine dayalı istedikleri tek dünyayı oluşturmak..
Örgütün geçmişinde ki öteki entresan nokta ise tarihe göz attığımızda görülmekte. İlluminati’nin elit üyeleri Yuvarlak Masa tabirini verdikleri tasarı ve programların görüşüldüğü bir konsey oluşturdular. Oluşturdukları alt kadrolar öteki ülkelere dağılmış ve yönetim adamlarını kapsamaktaydı. Bunun tesiri ise 1. Dünya Savaşında görülüyordu.

Peki ne şekilde mi? Savaşta yer edinen muhalif ülkelerin vekilleri savaşın devamında Yuvarlak Masa’da bir araya gelip savaşın gidişatı ve sonunda belirecek menfaat ortamları hikayesinde planlarını görüşüyorlardı. Savaşın çıkış nedeninden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına değin tasarı program içerisinde olan İlluminati, savaşların nihayetinde çıkan düzensizlikten faydalanıp hedeflerindeki Tek Dünya için tüm devletleri çemberi içerisine almış olucaktı.

Bu malumatı de sizlerle paylaşmak istiyorum ki; İlluminati’nin On Gizli Liderinin serveti, 102 bagımsız devletin gayri safi ulusal hasılasından daha fazla çoktur. Şu anda Amerika’nin tatbik ettiği öteki taktik ise enerji kaynaklarını ele geçirmektir. Hatta Amerika’den Christoper Fettews, Parameter dergisindeki makalesinde şöyleki diyor: Orta Asya ve Hazar denizini merkez yer olarak niteleyip, bu coğrafyanın mühim Enerji kaynaklarına haiz olunmuştur. Söz mevzusu rezervlerin muayenesi için Amerika, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük Satranç oyununda rol almaktadırlar…

11 Eylül vakası da bu satranç oyununun hamlelerinden bir tanesiydi bir tek.. Fakat bu olayların suçlusu olarak gözlemlenen Amerika devleti bu tasarının bir tek aracılığını üstlenmişti. Asıl yöneten bireyler İlluminati’nin elit üyeleriydi. Birçok araştırmacının ortak görüşe vardığı kanı ise Amerika’nin 100 senesi aşkındır İlluminati’nin muayenesi aşağısında olması.

Dünya’nın en büyük Siyonist örgütü olan İlluminati’nin iç çemberinde yer alan elit üyelerinden biri ise Amerika’nin isim yapmış zengini David Rockefeller olduğu söyleniyor. 91 yaşlarında olan Rockfeller yeryüzünün en büyük bankalarından Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil benzer biçimde evren akaryakıt pazarını elinde tutan dev firmaların en büyük hissedarıydı. Şirketlerinin cirosu hayattaki oldukça oldukça devletin senelik gelirlerinden daha çok olduğu söyleniyor.Aşağıdaki resimde 1 Amerikan Dolar’ının üzerindeki illuminati sembolleri belirtilmektedir:

İşte çağımızda yer edinen olayların birçoğu bu kuruluşun elindedir. Sadece siyasal değil, tüm insanlığa ulaşabilecek tüm gösterim uzuvlarını kullanmaktadırlar.

Peki ya Bilgisayar oyunları ? Cizgi filmler ? ya da her insanın dilinden düşürmediği şarkıların içeriğindeki bildiri ?
Evet bu mevzu bizi en tedirgin eden nokta. Dünyaca meşhur MMORPG online oyunlar (Devasa oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları) bir hayli masonik reaksiyon aracıdır.

Algının en kuvvetli ve kişilik arayışının küçüklük çağlarında bulunduğunu çoğumuz biliyoruz ve birtakım cizgi filmler de rol çevre kişilikler ve semboller İlluminati meyilli iletiler vermektedir. Günümüzde meşhur camiasından bir hayli birey bu cemaate bağlı bulunduğunu öne sürüyor, bir ihtimal istikametli kim bilir dikkat çekmek gayeli fakat şunu bilmeliyiz ki yaşadığımız platformda oluşan teknoloji ve basın ile beraber her sektörde varolan bir örgüttür illuminati.

Kimbilir bir ihtimal bizde bu cemaate direkt veya bilvasıta olarak hizmet edenlerden bazılarıyız..

Bu mevzuya alakadar olanlara ‘Mozart’ın Yapıtlarındaki Masonik Örgü’ isimli kitaba bir göz atmalarını öneririm.
 ILLUMİNATİ AMACI VE GÜCÜ


EmoticonEmoticon