IMEI No Sorgula Cep Telefonu Sahte mi Kaçak mı Orjinal mi Öğrenme

Cep telefonları, çağımızda yaşamımızın bölünmez birer parçası oldular. Bu yüzden taşınır telefon istismar en aleni ticari bir meta vaziyetine ulaşmıştır. Cep telefonların bir nevi hüviyet numarası benzer biçimde olan 15 numaradan meydana gelen IMEI numarası MCKS’de (mobil aygıt kayıt sistemi) kayıtlı olması icap eder. MCKS’de kayıtlı bulunmayan aygıt ya çalıntı ya kaçak ya da rastgele bir elektronik aletten kopyalanmış demektir. MCKS ile IMEI numarası kayıtlı bulunmayan elektronik aletlere, GSM şirketleri hizmet vermemektedir. Böylece çalıntı, kaçak ve kopya IMEI’ye haiz teçhizatlar, şebekelerden servis alamayacak ve kaçak aygıt kullanması ve telefon hırsızlığı şeklinde olayların karşısına geçilmiş meydana gelecek.

Cep telefonu alırken dikkatli olunması ihtiyaç duyulan IMEI numarası kayıtlı mı? Cihazınız sıfır ise bu tarz bir olay mevzubahis olması imkansız. Ama 2. el elektronik aletlerde IMEI numarasını mutlak suretle denetim etmeden almayın. Şimdilerde 2. el cep telefonlarında düşe gelen ve yakınma edilen konulardan biri de geçici geçişlik kaydı. Yani IMEI numarasını geçişlik üstünden kayıt için meydana getirilen işlemin askıda terk edilmesi. Bu vaziyette olan aletlerin belirli bir müddet sonra IMEI numarası abanoz listeye geçecek ve GSM operatörlerinden hizmet alamayacaktır. IMEI sorgulamayı şu adresten yapabilirsiniz;
İMEİ SORGULA

IMEI sorgulama ile çıkan farklı olarak bir konum ise bir halde IMEI numaranızın kopyalanmış belirmesi. Bu vaziyette şayet ki aletinin faturası varsa BTK’ya bunu bildirmeniz ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir halle karşılaşmamak için de 2. el alınan teçhizatlar da faturası olanların seçenek edilmesi.

E-Devlet sistemi üstünde bir fazla sorgulama fonksiyonu uygulanmaktadır. Bu hizmetlerden biriside mobil cihazlarınızın legal yollardan ile ithal edilip-edilmediğini yahut yitik/çalıntı olup-olmadığını cihazınıza ilişik imei numarasından sorgulayarak öğrenebilmenizdir. IMEI numarası nelerdir ? IMEI, (International Mobile Equipment Identity) Uluslararası Mobil Cihaz Kodu manasına ulaşmaktadır. Ve mobil cihazınızın imalat esnasında yüklenmektedir. IMEI numarası benzersiz olup bir nevi cihazınızın hüviyet numarası gibidir ve 15 handen kanyaklanmaktadır. Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun IMEI numarasını anlayabilirsiniz. Kaçak telefonlar ya da çalıntı telefonlar IMEI numaralarının belirlenmesi niteliğinde telefon kilitlenmekte ve kullanılamaz bir vaziyete yer almaktadır.MCKS Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Hakkında

5809 sayılı Kanun kapsamında kazançlan hükümler yönünde; yitik, kaçak ya da çalıntı elektronik aletlerle, Kurumun MCKS’ında yer edinen elektronik hüviyet detayları düzenlenmiş elektronik aletlere elektronik komünikasyon hizmeti verilmemesi için lüzumlu rötuşlar yapılmıştır. Bu tertip etmelerle kayıt dışı cep telefonlarının kullanımının ve sebep olduğu vergi kaybının karşısına geçilecek, bir fazla taşınır telefon kullanıcısının gasp vakalarına etkisinde kalması engellenmiş ve ithalatla alakalı süreçlerin otomasyonu sağlanmıştır. Böylece ülkemize legal ve legal bulunmayan yollarla giren aletlerin farkı yapılabilmektedir.

Bununla birlikte; yitik, kaçak, çalıntı elektronik aletlere ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun oluşturacağı veritabanında bölge elde edecek olan elektronik hüviyet malumatı düzenlenmiş elektronik aletlere elektronik iletişim hizmeti verilmemesi, işletmecilere bir mecburiyet olarak getirilmiştir. Bu aletlerin elektronik iletişim şebekelerine bağlanamaması için Kurum ve işletmeciler tarafınca lüzumlu değiştiklikler yapılma ve CEIR-EIR bağlantılarının tamamlanmasıyla tatbik dönemi başlatılmıştır.

Uygulama döneminin başlatılmasını müteakip, rastlanan problemlerin çözümlenmesi ve sistemde gözlemlenen yoklukların tamamlanabilmesi için Kurum ve GSM İşletmecilerinin bir araya vardıkları toplantılar değiştirilmiş ve lüzumlu önlemlerin alınabilmesi doğrultusunda bir hayli adım atılmıştır.

Dünyada benzeyen sistemler bulunmakla beraber ilk ve tek olarak, kayıt dışı ve kaçak cep telefonlarını bloke etme hususiyetine haiz bir sistem kurulabilmiştir. Böylelikle yalnız çalıntı değil hem de vergi yitirilmesine uğratan ve sektörde haksız rekabete yol açan kaçak taşınır telefon pazarının da durdurulması hedeflenmektedir. Yapılan iş görmenin süratli ve bereketli meydana gelebilmesi için paralel çalışan birtakım sistem biraraya getirilerek muamele kuvveti yüksek büyük bir sistem meydana getirilmiştir. Özel gayeli açılan bu sistem ile yüz binlerce data isabetli ve süratli bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

IMEI Sorgulama Sırasında Karşılaşacağınız Terimlerin Tanımları

Beyaz sıralama:
Elektronik iletişim irtibatı aleni elektronik aletlere ilişik IMEI sayılarından kaynaklanır.

Kara sıralama:
Kaçak, yitik ya da çalıntı elektronik aletlere ilişik olan ve elektronik hüviyet malumatı rötuşlanan elektronik aletlere ilişkin IMEI sayılarından doğar.

Gri sıralama:
Beyaz ve abanoz sıralama haricinde kalan ve elektronik komünikasyon irtibatı aleni olan aletlerin IMEI sayılarından kaynaklanır.

Eşleştirilmiş Beyaz sıralama:
• Başvuru zamanı içerisinde elektronik hüviyet bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen aletlerin IMEI sayıları ile kayıt parasını yatıran kullanıcılara ilişkin MSISDN numaralarının,
• Kanunun yürürlük tarihinden sonrasında elektronik hüviyet bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen aletlerin IMEI sayıları ile bu eletronik aletlerden legal olarak diğer devletlerden alınan elektronik aleti sahibine ilişik MSISDN numaralarının,

• İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi icra eden ve geçici müddetle Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan insanların kullandıkları elektronik aletlere ilişkin IMEI sayıları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi

• GSM işletmecilerinin aynı IMEI numarasıyla kullandıkları kontrol aletlerinin IMEI sayıları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi ile doğar.

Eşleştirilmiş ak listede yer alan tüm IMEI sayıları hem de abanoz listede yer alır. Eşleştirilmiş ak listede yer alan elektronik aletlere ilişkin IMEI sayıları bir tek eşleştirildikleri MSISDN sayıları ile tüketilebilir.

Bireysel İthalat:
Yolcu (transit yolcular hariç) bununla beraber kazançlan aletlerin gayri ticari özellikteki ithalatını anlatım etmektedir.

Elektronik Haberleşme:
Ses, görüntü, alamet, iz ve cereyan işaretlerine dönüştürülebilen her mütenevvi verinin kablo, telsiz, optik, cereyan, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve öteki mesajım sistemleri aracılığıyla iletilmesi, gönderilmesi yahut alınmasıdır.
Elektronik Kimlik Bilgisi:
Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş hüviyet tanımınıdır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihaz:
GSM şebekesinden hizmet bölge ve IMEI numarası olan alettir.

IMEI numarası:
15 basamaklı Uluslararası mobil aygıt kimliğidir.

TAC (Type Approval Code):
Cihaza ait detayları (marka, dizayn vb.) anlatım eden kod olup IMEI numarasının ilk 8 hanesinden kaynaklanır.

Kaçak aygıt:
Toplu yahut ferdi olarak mevzuata marjinal bir halde diğer devletlerden alınan yahut imal edilen yahut Kurum kayıtlarında alan almayan aygıt.

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihaz:
Elektronik hüviyet malumatı (IMEI numarası) rötuşlanmış veya kopyalanmış olan aygıt manasına ulaşmaktadır.

MSISDN:
Mobil sürdürümcü numarası (taşınır telefon numarası).


CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Abonelik kuruluş ederken dikkat etmem ihtiyaç duyulan hususlar nedir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan ilkin, sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinizi okumanız, sözleşmenin ilk sayfasındaki sürdürümcü tercihlerini işaretlemeniz, kullanılmasına rıza gösterdiğiniz şahsi bilgilerinizin mühim bulunduğunu unutmayınız. Özellikle tarifenizin adının istikametli bir halde sözleşmeye yazıldığından güvenilir olunuz. Sözleşmenin imzalı bir suretini almayı unutmayınız!

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

İşletmecinize talebinizi kimliğinizi ispatlayıcı vesika ile beraber metinli olarak bildirmek yahut imzalı faks sevk etmek üzere sözleşmenizi bitti erdirebilirsiniz. İşletmeci, metinli talebin şahsına gelmesinden itibaren; 24 saat içinde talebinizin alındığı malumatını haberleşme adresine iletmek zorundadır.

İşletmeci 7 gün içinde fesih talebini yerine getirerek posta, elektronik posta, kısa ileti yahut araştırma şekillerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.

Kullanım dozu sınırı olan hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl uygulanmaktadır?

Ses, SMS, web (data) ve benzeri hizmetlerin sunulmuş olduğu tüketim dozu sınırı olan (100 dk, 500 SMS ya da 4GB vb.) hizmet kullanan okuyanlar, tüketim dozunun %80 ve %100 hududuna ulaşılması niteliğinde minimum olarak kısa ileti ile bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, okurlar tarafınca tüketim dozu sınırı olan paketlerin ne kadarlık bölümünün tüketildiği malumatı işletmecilerin web sitelerinin online uygulamalar menüsünden ya da SMS sevk etmek üzere ücretsiz bir şekilde sorgulanabilmektedir. Söz mevzusu malumatlara işletmecinin alan kişi hizmetlerinden de erişilebilmektedir.

Engelliler için sunulan hizmetler nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafınca meydana getirilen değiştiklikler kapsamında;

Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını “Braille” yahut sesli anons gibi istek edebilme hakları yer almıştır.

Mobil işletmeciler tarafınca,

Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında husule gelen bütün farklılaşmaların istek eden abonelere sesli ileti olarak gönderilmesi,

Talep eden abonelere sesli durum malumatı verilmesi,

Talep eden abonelere satmaca ve kota dolum malumatlarının sesli ileti olarak gönderilmesi,

Abonenin talebi yönünde “Aradığınız fert işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz bir şekilde sunulması,

Ses hizmetinden hür olarak bir tek SMS paketi hizmeti sunulması

gereklidir.

Sınır Bölgelerinde Yüksek Fatura İle Karşılaşılmaması İçin Yapılması Gerekenler

Hattınız internasyonal dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı sürece öteki devlet şebekelerinde kullanılamayacaktır. Ancak hattın internasyonal dolaşım hizmetine aleni olmasına rağmen kıyı ya da limit bölgelerimizde yer alan yurttaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin ağı üstünden hizmet elde etme ve bu halde internasyonal dolaşım tarifesi üstünden ücretlendirilerek yüksek faturalar ile karşı karşıya gelme olasılıkları yer almaktadır.

Bu vaziyet ile karşılaşmamak için; hizmet elde ettiğiniz işletmeci ile irtibata geçip hattınızı internasyonal dolaşım hizmetine kapalı vaziyete getirebilir ya da mobil cihazınızın ayarlar menüsünden, şahsı mobil operatörünüzü (şebeke operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını önleyebilirsiniz.

Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?

5809 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde "Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik hüviyet malumatını sahip aleti çalınan, yağmalanan, kaybeden yahut her ne suretle olursa olsun rızası haricinde elinden çıkan bireyler aletinin elektronik iletişim bağlantısının kesilmesi için evvela informasyon ve suç duyurusu merkezine başvururlar." ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmeliğin 11 nci materyalinin 1 inci fıkrasında "Cihazları ak listede yer edinen kullanıcılar çalınma, yağmalanma, kaybolma ya da her ne suretle olursa olsun rızası haricinde elden çıkma vaziyetlerinde aletlerinin elektronik komünikasyon şebekesinden hizmet almasını durdurmak için telefon yolu ile ihbarda yer alır" hükümleri yer almıştır.

Söz mevzusu mevzuat hükümleri çatısı altında Bilgi ve İhbar Merkezi'nin telefon ile aranması ve verilen malumatların doğrulanması durumunda elektronik aleti komünikasyon şebekesinden hizmet alması engellenmektedir.

Bilgi ve İhbar Merkezi’ne nasıl ulaşırım?

31 Ocak 2006 senesinde faaliyete geçen Bilgi ve İhbar Merkezi Çağrı Merkezi'ne Türkiye'nin her mahalinden 0 312 294 94 94 numaralı telefonu aramak sureti ile 7/24ulaşılabilmektedir.

Kayıp/çalıntı suç duyurusu nasıl gerçekleşir?

Kayıp/çalıntı suç duyurusunun gerçekleşmesi için hat sahibi olan ferdin telefon ile ihbarda yer alması gerekiyordur. İhbar esnasında ferdin vermiş olduğu malumatlar doğrulanmak suretiyle alakalı GSM İşletmecisine iletilmekte ve ferdin verdiği malumatların doğrulanması niteliğinde elektronik aleti haberleşmeye kapatılması fonksiyonu gerçekleşmektedir.

Savcılık ve mahkeme sonucu ile kapatılan yahut Bilgi ve İhbar Merkezi'ne meydana getirilen yitik/çalıntı ihbarları yönünde kapatılan elektronik aletlere alakalı GSM işletmecisi tarafınca "YASAL UYARI IMEI numaralı aygıt ÇALINTI'dır. En yakın kolluk gücüne teslim ediniz" muhteviyatında ileti gönderilmektedir.

İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

İhbarda bulunulduktan sonrasında alete ilişkin IMEI numarası "http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php " adresinden sorgulandığında "çalıntı suç duyurusu yapılma aygıt" olarak ortaya çıkmaktadır. İhbar doğrulandıktan sonrasında meydana getirilen sorgulamada mevzubahis anlatım "çalıntı aygıt" ibaresine dönüşmektedir.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Bilgi ve İhbar Merkezi'nin aranması (0 312 294 94 94) üzere de suç duyurusu kararı öğrenilebilmektedir.

Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını isterim. Ne yapmalıyım?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; aleti çalınan, yağmalanan, her ne suretle olursa olsun rızası haricinde elinden çıkan yahut cihazını kaybeden insanların müracaatı üstüne elektronik aleti elektronik iletişim bağlantısının kesilmesine yahut açık hale gelmesine yetkiye sahip kılınmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen ya da yitirilen telefonları keşfetmek ve alakalı kişiye iade etmek şeklinde görevleri var olmamaktadır.

Kayıp/çalıntı suç duyurusunda bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?

Yapılan yitik ve çalıntı suç duyurusu sadece ihbarda bulunulan metot ile iptal edilebilmektedir. Savcılık talimatı ile haberleşmeye kapatılmış olan aygıt Savcılık talimatı olmaksızın açılmamaktadır. Telefon ile alınmış bir suç duyurusu kararı kapatılan aygıt; ihbarda yer alan bireyin araması ve hüviyet malumatlarının doğrulanması durumunda haberleşmeye açılmaktadır.

Yurt dışından varan cihazımı bizim ülkemizde nasıl kullanabilirim?

5809 sayılı Kanunun “İşletmeciler, yitik, kaçak yahut çalıntı elektronik aletlere, elektronik iletişim hizmeti veremezler.” kararı uyarınca aletlerin meselesiz bir halde kullanılabilmesi için kayıt dibine alınmaları gerekiyordur. Kayıt işlemleri ile alakalı mesele yaşanmaması için mevzuyla alakalı poster ve broşür hazırlanarak gümrük kapılarında ve havalimanlarında broşürlerin dağıtılması ve afişlerin asılması hikayesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yazışmalar sürmektedir.

Yurt Dışından Getirilen Hangi Cihazlar Kayıt Altına katılması gerekmektedir?

Elektronik Kimlik Bilgisine (IMEI) haiz aletlerin kayıt dibine katılması gerekmektedir. IMEI numarasına haiz cep telefonları, dizüstü bilgisayarları, vasıta takip sistemleri vb. Kayıt dibine alınmayan elektronik aletlere Ülkemizde hizmet veren GSM İşletmecileri tarafınca hizmet verilmeyecektir.

Yapılan düzenlemeye göre kayıt yapılmamış olan aygıt GSM işletmecisi tarafınca belirlenerek 1 hafta içinde komünikasyon bağlantısının kesilmesi gereklidir.

Kayıt işlemini nerde yaptırabilirim?

Cihaz kayıt işlemini e-Devlet üstünden yahut GSM işletmecilerinin Abone Kayıt Merkezlerinde yaptırabilirsiniz.

Kayıt işlemini nasıl yaptırabilirim ve lüzumlu belgeler nedir?

05.02.2000 tarihindeki ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yönünde ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile meydana getirilen 01.02.2008 tarihinden itibaren olabilirli olan düzenlemeye göre bir kişiye yurtdışından 2 takvim senesinde 1 tane taşınır telefon getirebilme hakkı isim yapmış, yolcunun yurda giriş meydana getirdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunun kayıt dibine katılması zorunluluğu getirilmiştir.

1 ay olarak verilen zaman sistem tarafınca denetim edildiğinden bir maaş zaman zarfında muamele yaptırılmadığı takdirde IMEI kayıt fonksiyonu yapılamamaktadır.

15 Haziran 2012 tarihindeki ve 28324 sayılı Resmi Gazetede piyasaya çıkan Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince yapılacak olan kayıt fonksiyonu evvelinde 2014 senesi için 119,50 TL harç bedeli ödenmesi gerekiyordur.

Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden sonrasında yurda giriş meydana getiren TC tebaalı vatandaşların aygıt kayıt fonksiyonu e-Devlet üstünden rastgele bir belgeye lüzum olmaksızın basit ve anlık olarak yapılabilmektedir. Kayıt fonksiyonunun GSM işletmecilerinin sürdürümcü kayıt merkezinde uygulanması halinde ise; geçişlik cinsinin, yurda giriş/çıkış damgalarının, resminin ve hüviyet malumatlarının bulunmuş olduğu sayfaların birer fotokopisi, üstünde aygıt IMEI numarasının yer aldığı arzuhâl, pasaportunun özü ve harç ödendiğine ilişik belgenin özü ile beraber en geç bir ay içinde Abone Kayıt Merkezlerine şahsen müracat etmesi gerekiyordur.

Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafınca pasaportun özü görüldükten sonrasında dilekçenin üstüne “Aslı Görülmüştür” mührü ve müracaat mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmektedir.

Gerekli belgeler ile beraber Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin bitirdiğini nasıl anlarım?

Cihaza ilişik olarak sunulan belgelerde ve elektronik aleti elektronik hüviyet bilgisinde problem var olmaması durumunda alete ait malumatlar eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) girilmekte ve elektronik aleti IMEI numarası kayıt dibine alınmaktadır.

İşlemi bitiren aygıt “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” web adresinde “kayıtlı aygıt” olarak görünmektedir.

Cihazların Kayıt Süreci Nasıl İşlemektedir?

Kayıt fonksiyonunun e-Devlet üstünden uygulanması niteliğinde kayıt fonksiyonu hemen tamamlanıyor ve farklı olarak bir muamele ve vesika gönderilmesine lüzum kalmamaktadır.

GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri tarafınca alınan alete ait malumatlar elektronik hüviyet bilgisinde (IMEI) mesele var olmaması niteliğinde eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemine girilmekte ve elektronik aleti IMEI numarası kayıt dibine alınmaktadır. Abone Kayıt Merkezleri tarafınca alınan belgeler toplu olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmekte ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafınca alınan belgeler incelenmektedir. Yapılan bu araştırma akabinde noksanlık veya uygunsuzluk belirlenmesi durumunda alete ilişik IMEI numarası yeniden kayıt dışına çıkarılmaktadır. Bu nedenle Abone Kayıt Merkezlerine sunulan belgelerin tam ve müsait olarak teslim edilmesi gerekiyordur.

Gerekli belgeler ile beraber Abone Kayıt Merkezi'ne başvuruda bulunmuştum. Ancak cihazıma legal ihtar iletisi gerçekleşti ve elektronik aletim haberleşmeye kapanmış oldu. Ne yapabilirim?

GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri tarafınca alınan kayıtlar elektronik ortamda ve vesika olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na iletilmektedir. Elektronik hüviyet bilgisinde mesele olmayan tüm müracatlar, insanların mağdur olmamasını teminen eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) aktarılmaktadır. Daha sonrasında meydana getirilen araştırmada belgelerinde noksanlık yahut yanlışlık olan elektronik aletlere ilişkin IMEI sayıları yine kayıt dışına çıkarılmaktadır. Bu nedenle verilen belgelerin Abone Kayıt Merkezlerine noksansız olarak sunulması gerekiyordur.

Yurt dışından kazançlan ve gümrük işlemleri meydana getirilen her aygıt kayıtlara geçer mı?

Yurt dışından getirilmiş olmakla beraber elektronik hüviyet bilgisinin değiştirildiği tespit edilen yahut elektronik hüviyet bilgisinde mesele olduğu tespit edilen teçhizatlar kayıt dibine alınmamaktadır.

Yurt dışından gelirken 2 tane aygıt elde ettim. Kayıt fonksiyonu yaptırabilir miyim?

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren 2 takvim senesi içinde bir tane cep telefonunun yurda getirilebileceği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden itibaren 2 takvim senesi içerisinde aynı birey şahsına aniden oldukca aygıt kayıt fonksiyonu uygulanmasının durdurmak suretiyle Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde lüzumlu tedbirler alınmıştır.
Cep Telefonunun Orijinal Olduğunu Nasıl Anlarız?

cep telefonu imei numarası sorgulama yapmak için ne gerekir? cep telefonu imei değiştirme cezası var mı nedir? cep telefonu imei imei kayıt no öğrenme  Sahte imei nasıl öğrenilir? Cep telefonum sahte mi nasıl öğrenirim? Kısa müddette Türkiye’de duracak olanların makinelerini kayıt dibine aldırmaları ihtiyaç duyuluyor mu?

Geçici müddetle Türkiye’de yer alan insanların (gezgin, Ülkemizde ikameti olmayan gurbetçi vatandaşlar vb); devletimizde etkinlik yayınlayan rastgele bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları niteliğinde; işletmeci tarafınca insanların cihazlarına ilişkin IMEI numarası ve kontrat meydana getirilen taşınır telefon numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne girilmek üzere eşleştirilmekte ve alakalı IMEI numarası bir tek alakalı telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.

Eşleştirme fonksiyonu için harç ödendiğine ait vesika, geçişlik ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekiyordur.

Cihazımın IMEI numarasını bilmem. Nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası *#06# tuşlarına basmak sureti ile öğrenilebilmektedir.

IMEI numarasını sorguladım “Kayıt dışı olduğu tespit edilen aygıt“ ibaresi içeriyor. Ne yapmalıyım?

Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekiyordur. Yasal yollardan diğer devletlerden alınan aygıt malumatlarının Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde alan almasını teminen ithalat işlemlerini meydana getiren şirket tarafınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerekiyordur. Bildirim yapılmaksızın satışa sunulan teçhizatlar düzenli bir şekilde kontrol ve kontroller yapılmak üzere belirlenmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır.

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş (Klon) Cihaz ne anlamına gelir?

Elektronik hüviyet malumatı (IMEI numarası) rötuşlanmış yahut kopyalanmış olan aygıt manasına ulaşmaktadır.

Cihazımın Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

www.mcks.gov.tr adresinden elektronik aleti 15 rakamlı IMEI numarasının sorgulanması sureti ile data alınabilmektedir.

Sorgulamada Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş aygıt olduğu sonucunu elde ettim/cihazıma Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş olduğu öne sürülen sebebi ile legal uyarma iletisi meydana. Cihazımı kullanamayacak mıyım?

5809 sayılı Kanunun 57 inci materyalinin 1 inci fıkrasında yer edinen “İşletmeciler, yitik, kaçak yahut çalıntı elektronik aletlere, elektronik komünikasyon hizmeti veremezler. Ancak, Kurumun MCKS’ında kayıtlı iken elektronik hüviyet malumatı kopyalanmış reel teçhizatlar yalnız eşleştirme meydana getirilen sürdürümcü sayıları ile kullanılmak suretiyle kullanıma açılır.” kararı gereğince elektronik hüviyet bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen teçhizatlar haberleşmeye kapatılmakta ve elektronik hüviyet malumatı diğer elektronik aletlere kopyalanmış olan teçhizatlar yalnız tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır.

Ayrıca; elektronik hüviyet bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen aygıt; mülga 5392 sayılı Kanun kapsamında kayıt dibine aldırılmış olması niteliğinde kayıt fonksiyonunun meydana getirtildiği GSM numarası ile eşleştirilmek üzere kullanılabilmektedir.

Elektronik hüviyet malumatı düzenlenmiş olan cihazıma ilişik IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı farklı olarak elektronik alette kullanabilir miyim?

Eşleştirme fonksiyonu bununla birlikte elektronik hüviyet malumatı rötuşlanmış olan aygıt için olabilirli olduğu için tüketilen hat; kayıtlı olan rastgele bir elektronik alette meselesiz olarak kullanılabilmektedir.

Elektronik hüviyet malumatı düzenlenmiş olan cihazımda diğer GSM numarası kullanamaz mıyım?

Elektronik hüviyet malumatı düzenlenmiş olan aygıt bir tek eşleştirilmiş olan GSM numarasıyla kullanabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun cihazımı haberleşmeye kapatmaya hakkı bulunmakta mı?

5809 sayılı Kanunun alakalı hükümleri çatısı altında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıt dışı, çalıntı ve elektronik hüviyet malumatı düzenlenmiş olan teçhizatlar ile iletişim yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Yurt Dışından Yeni Geldim Ancak beraberimde Cihaz Getirmedim. Pasaport Kayıt hakkımı Ücretsiz ya da
Ücretli bir Başkasına Verebilir miyim?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir birey yurt dışından 2 senede 1 aygıt getirebilir. Bu tertip çatısı altında Ülkemize ne halde getirilmiş olduğu belirli bulunmayan aletlerin kayıt fonksiyonunun uygulanması legal olarak müsait değildir. Dolayısıyla pasaportunuzun başkaları tarafınca tüketilmesi halinde doğacak olan legal repertuvar tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt dibine alınan elektronik aleti kabahat teşkil eden bir vakaya karışması niteliğinde yasal sorumluluk pasaport geçişlik sahibine aittir.
Sorgulama için ziyaret edin: turkiye.gov.tr/imei-sorgulama


EmoticonEmoticon