Dinozor Nedir Türleri Tarihi Dinazor Resimleri Nerede Ne Zaman Yaşadılar

Özellikle Jurassic park filmi sayesinde çocukların merak ettiği dev Dinozorlar hakkında bilgi sunacağız. Bu sayede Dinozor filmleri ve Dinozor oyunları yapıldı bu çocukların daha da ilgisini çekti. Son zamanlarda Başken Ankara'da dikilen robotlar ve gerçeğe benzeyen Dinozor heykelleri ile Türkiye'de de ilgi uyandıran bu canlıların merak edilen tüm ölellikleri yazımızda eklidir. Dinozor Resimleri görmek isteyenler hala canlı Dinazorlar var mı hangi ülkede yaşıyor gibi merakla yerlerini bulmaya çalışan miniklerimize de bu şekilde yanıt vermiş olacağız.Ayrıca yazının devamında Dinozor türleri ile ilgili belgesel ve film videoları da bulabilirsiniz.
Dinazor Çeşitleri, Tyrannosaurus rex, Styracosaurus, Apatosaurus, Oviraptor, Compsognathus, Brachiosaur, Carnotaurus Ceratosaurus, Triceratops, Ankylosaurus, Styracosaurus, Deinonychus, Spinosaurus 

Dinozorlar (Latince: Dinosauria) 150 milyon sene dolaylarında evren dünyasına başat olmuş hayvanlardır. Dinozor, Yunancada korkulu kertenkele manasına varan 2 sözcüğün birleştirilmesinden meydana getirilmiştir. Bunun sebebi, gemiş zaman içerisinde bilimadamlarının dinozorları bir tür kertenkele sanmalarıdır. Türkçede sık görülen; ama yanlış olarak dinazor diye hitap edilmiş olduğu de olur. Dinozorlar yeryüzünde ilk kere 230-225 milyon sene ilkin göründüler. 65 milyon sene evvel ise fazlaca numarada dinozor cinsinin nesli tükenmişti.

Dinozorların 150 milyon sene değin yaşamasının nedenlerini şu şekilde anlatabiliriz:

Çevreye uygum gösterdiler.
Tüylü ve su geçirmez derileri yardımıyla korundular ve kuru kaldılar.
Sert kabuklu yumurtaları yardımıyla birtakım yavru yaşadı.
O evrede canlı olan öteki hayvanlara nispeten daha da basit yürüdüklerinden basitçe yemek bulup, düşmanlarından kaçtılar.
Bazı dinozorlar ot, birkaçı da et yediklerinden yemek sıkıntısı çekmediler.
Zamanının en kuvvetli çeşitlerinden biri oldukları için öteki çeşitte hayvanlar onlara karışmadılar.

Yeryüzünde oldukça fazla sayıda dinozor çeşidi var olmaktaydı (850 dolaylarında). Bunlardan bazı nebatlarla beslenirken (sauropod), bazı et yiyordu (theropod). En alay alay otçul dinozor çeşitleri apatosaurus ve brachiosaur idi. Bunlar ulaşmış geçmiş en büyük hayvanlardandı. Örneğin apatosaurus 30 ton ağırlık ve 21 metre uzunluğa ulaşabiliyordu. Ama T-Rex örneğinin en küçüğünün 19,4 metre bulunduğunu farkettiler. Üstelik carnotaurus boynuzlu, fazlaca görülmeyen türlerdendi. Ayrıca ceratosaurus cinsinin ufak bacakları ulaştı; fakat fazla ölümcüldü.

Diğer otçul dinozorlar, kendilerini etobur dinozorlardan savunmaya yarayacak hususi silahlara sahipti. Örneğin triceratops, başlangıcında 3 boynuz taşırken ankylosaurus çıkıntılı kemiklerle korunuyor, styracosaurus’un kuyruğunda ise sivri dikenler bulunuyordu.

Tabiki birtakım kısa bacaklı dinozorlar ulaştı. Bunlardan deinonychus benzer biçimde ve kuzeni oviraptor şeklinde dinozorlar misal verilebilir. Bu dinozorlar hızlı ve vahşi meydana gelebilir.

Etçil dinozorlar, tıpkı insanoğlu benzer biçimde arka ayaklarının üstünde yürüyorlardı. Ön bacakları oldukça küçüktüler.

Spinosaurus, Tyrannosaurus, Carnotaurus benzer biçimde birkaçı bitirecek aşama büyükken, Compsognathus (ortalama 5,5 kilogram ve altmış santimetre) gibileri de verecek aşama küçüktü.

Dinozorların yumurtaları oldukca kalınca kabukluydu. Bu kabuk içindeki yavruyu koruyor ve içerisindeki hususi bağ yardımıyla yavru emniyet içerisinde büyüyordu.

Dinozorlarla aynı kuşakta pterosaurus,archaeopteryx benzer biçimde uçabilen yaşayan varlıklar da ulaştı, fakat bunlar dinozorlarla oldukça yakından alakalı değildi. Aynı vakitte ichthyosaurus ve plesiosaurus şeklinde fazla numarada yüzebilen sürüngen de ulaştı. Ama bunlar da dinozorlarla yakın bir ilintiye haiz değillerdi.
Diplodocus

Büyük grupların yok oluşu ve evrimsel süreç

Büyük dinozorların nasıl yok olduğuna değin bugüne dair bir hayli iddia ileri sürülmüştür. Geçmişte, dinozorların kısa bir müddet içerisinde toplu olarak nasıl yok oldukları uzun bir müddet açıklanamamış ve yanardağ patlamalarından hayattaki abuhava değişikliklerine değin muhtelif teoriler ileri sürülmüştür.

1980 de ise Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve erkek çocuğu yerbilimci Walter Alvarez dinozorları bir göktaşının ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Alvarezler'in bu görüşü 85'li senelerin sonları ve 90'lı senelerin başlarında bilim çevrelerinde ağırlık kazanmış ve ilerleyen senelerde da ortak kabul meydana gelmiştir. Yapılan incelemeler da bu görüşü ispat etmiştir. Dinozorların nasıl yok olduğuna ilişik bilim insanlarının haiz oldukları bu görüş dinozorların sonunun 65 milyon sene ilkin ortalama 10 kilometre çapında bir göktaşının Dünya'ya çarpmasıyla gerçekleştiğini izah eder. Bu göktaşı saatte 54.000 kilometre süratle Meksika'nın Yukatan Yarımadası açıklarında Dünyaya çarpmış ve çarpma hemen 200.000 km³ nesne buharlaşmış, erimiş yahut bir çok km öteye savrulmuştur. Bu çarpma kararı diri çeşitlerinin %70'inden çoğu yok olmuş ve 180 kilometre çapındaki, Dünya'nın en büyük kraterlerinden önde gelen Chicxulub krateri husule ulaşmıştır. http://bilgiozetim.com Çarpmanın 100 milyon megaton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkardığı düşünülmektedir.
Çarpma kararı meydana gelen zerrecik katmanı atmosferi kaplamış, Dünya aylar boyu karanlıkta kalmış, ısı suyun donma miktarına değin düşmüş ve asit yağmurları yaşanmıştır. Aylarca devam eden bu karanlık ve soğuk evrede nebatların fotosentez yapamaması gıda zincirini yıkmış ve bu yıkımlar zinciri de dinozorların sonunu hazırlamıştır. Dünya hiç güneş görmeyince buz dönemi oluşmuştur. Dinozorlar da bu esnada ölmüştür. Ancak bu esnada dinozorların tamamıyla yok yer almadığı, birtakım ufak çeşitlerinin evrimleşerek bugünkü kuşların atalarını oluşturdukları düşünülmektedir.
 Dinozor Belgeseli Video Film izle 


EmoticonEmoticon